Големина на текста:
„Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов
Стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!" е
публикувано в стихосбирката на Иван Вазов „Поля и гори" (1884). Повод
за написването й са пътуванията на поета из Стара планина, Родопите и
Средна гора. Странствайки из родните „поля и гори", поетът е
изключително впечатлен от красотата на българската природа, но и
дълбоко натъжен от това, че малцина я забелязват и познават истински. В
своята стихосбирка той си поставя за цел да възпее природните
забележителности на България, за да събуди у своите читатели чувството
на родолюбив и национална гордост от прелестите на отечеството.
Жанрът
Произведението „Отечество любезно" е лирическо стихотворение.
То изразява емоции - възторг пред красотата на българския свят и
горчивина от недооценяването му. Написано е в мерена реч и е
подчинено на рими и на определен ритъм. То е още хвалебствено
стихотворение, защото основното чувство е прославата на родните земи.
Първите две строфи имат характера на химн заради доминиращите
възторг и гордост от красотата на България. Любовта към отечеството е
превърната в тържествено национално чувство, което всеки човек с
активна гражданска позиция трябва да изповядва.
В произведението има и изобличителни елементи - насочено е срещу
онези родоотстъпници, които пренебрегват отечеството си и се срамуват
от него. Заклеймяването им се постига и чрез изживяваните от
лирическия герой състояния на гняв, разочарование, съмнение,
горчивина.
Композицията:
Творбата се състои от пет строфи, всяка от които е от по седем стиха.
Образът на отечеството се изгражда чрез постепенното натрупване
(градация) на картини, които илюстрират омайното му въздействие. Като
композиционен похват се прилага и контрастът.
Стихотворението е подчинено на определена строфична
организация, чрез която се внушават основните му идеи:
Първата строфа въвежда главната тема - красотата на родната
природа. Втората строфа представлява развитие на темата. Добавят се
нови аргументи в полза на хубостта на отечеството. Неговият образ е
поставен в сравнение с други земи и красоти.
Третата и четвъртата строфа са изградени на принципа на
контраста. Въвежда се темата за недооценяването на родните прелести.
Чрез противопоставянето се отличават още веднъж чудните картини на
родното пространство.
В петата строфа се постига обобщение (синтез). В нея са
представени в най-пълна степен посланията на стихотворението. Там е и
тъжната равносметка за невъзможността родното да се опознае всецяло
само от един човек.
Този начин на подредба :
1
-тема - развитие на темата - контраст – обобщение- е характерен за
много от лирическите произведения.
Специфичен композиционен похват е и повторението
(кръговостта) на първия и на последния стих във всяка строфа.
Изключение прави само финалът на творбата, който е различен. По
този начин се засилва ефектът на последния ред от творбата. От една
страна, се привлича вниманието на слушателя, а от друга - именно в този
последен стих се дава обобщен израз на авторовите идеи.
Темите:
Основна тема в произведението е любовта към отечеството.
Тя се реализира чрез съвкупността от отделни подтеми като:
темата за красотата на родните картини,
за даровете и тайните богатства на родните земи.
Особено присъствие има темата за чужденеца. Човек може да бъде
чужденец дори в собствения си дом и в собственото си семейство, когато
не се интересува от тях и не е съпричастен с вълненията им.
Стихотворението на Вазов поставя проблем, актуален и днес. Това е
проблемът за отчуждаването на хората от природата и от нейните
богатства. Природата е източник на вдъхновение, но тя дава знание и
сила, които животът далече от нея отнема. Светът на природата пречиства
и облагородява човешкия свят. Недооценяването на природните
дадености е равностойно на липса на отношение към родината.
В стихотворението присъстват и библейски мотиви. Отечеството е
сравнено с райската градина (Едем) - прекрасното място, където според
библейските книги хората са живели безгрижно и щастливо преди
грехопадението. Оприличаването на родината на райско място е
характерен мотив за българската възрожденска и следосвобожденска
литература.
Мотивът за срама, познат още от Паисиевата история, също има
важно място в съдържанието на творбата.
ГЕРОИТЕ
В цялостното звучене на творбата се усеща присъствието на един
лирически герой, от чието име се говори. Този тип герой литературната
наука назовава лирически говорител. Наречен е говорител, защото
именно той е говорещият в стихотворението. Той споделя емоциите си
със слушателя непосредствено от първо лице (единствено или
множествено число).
Във Вазовото стихотворение лирическият говорител се прекланя
пред отечеството и пред неговата непреходна красота. Той разкрива
своите лични преживявания и емоции - възторзите си пред омайната
хубост на родината и възмущението си пред тези. които се отнасят с
пренебрежение към нея.
Хората - чужденци в собствения си дом - също са герои в
стихотворението. Лирическият говорител ги упреква за безразличието и
непознаването на родното. В края на произведението обаче той също се
причислява към „чужденците", защото се чувства недостоен за красотата
2
и величието на родината. Той се определя като чужденец и поради това,
че не може да опознае и постигне пълната хубост на родния свят.
В лирически герой е превърнато и Отечеството. То е одухотворено -
придадени са му човешки качества и способности. Изпълненият му с
живот образ се постига и чрез промяната на реторичните обръщения.
Началното обръщение („отечество любезно") в хода на стихотворението
се заменя с интимното „ти". Директният зов („отечество") пък прераства
накрая в обръщението „майко Сравняването на отечеството с майка също
е характерно за българската лирика. Образът на родината майка е с
особено присъствие в поезията на Христо Ботев.
ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ТРОПИ:
Силното емоционално въздействие в стихотворението „Отечество
любезно" се постига чрез използването на разнообразни художествени
изразни средства и похвати.
Важно място имат реторичните фигури (реторични обръщения
реторични въпроси и реторични възклицания). Богатството от
епитети („отечество любезно", „име свято") придава плътност и обем
на образа на отечеството, а също така изразява отношението на
лирическия говорител към него.
Внушаването на омайната красота на родния свят се постига и
чрез художественото пространство. В началото на стихотворението
(първа строфа) вниманието на лирическия говорител е насочено към
конкретните измерения на тези красоти - „весели долини" и „планини
гиганти". Постепенно описанието се разширява до обема на целия
природен свят - включени са и земята, и небето. Така
пространственият план неимоверно нараства до размерите на вселена.
Втората строфа полага образа на родното на картата на
световното пространство. Тази карта обаче не е конкретна географска
карта. Изтокът и Югът в стихотворението са в ролята на обобщения
на най-хубавото от човешкия свят. Отечеството е поместено в
центъра на света, като събира в себе си най-ценното от него.
Сравнението с райските градини поставя образа на родното в
друга, по-висша система, която е извън рамките на обикновеното
човешко съществуване.
История на създаване на творбата.
Стихотворението „Отечество любезно" е писано в град Хисар. Още на
времето градът привлича с минералните бани и с чистия въздух, с
красивата си природа и с останките от римски крепостни стени. Вазов
всяко лято прекарва поне месец там.
Любимото му място е южната крепостна порта, която се издига на 13
метра Височина. От нея поетът съзерцава местността и често,
подпрян на коляно, пише своите стихове. Предполага се, че там е
сътворено и „Отечество любезно, как хубаво си ти".
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 окт 2021 в 22:54 учител на 30 години от Смолян - ОУ "Юрий Гагарин", випуск 2019
 
Подобни материали
 

Прекланям се...

27 май 2008
·
247
·
2
·
269
·
261
·
3
·
1

Днес свеждам глава пред тяхното светло дело. И наистина народните будители засложават почит и умиление.
 

Нравствено-философски проблеми в поезията на Пенчо Славейков

28 фев 2006
·
2,125
·
3
·
827
·
360
·
1

ЛИС върху поезията на Славейков.
 

Пенчо Славейков - основни дати от живота

13 мар 2006
·
932
·
2
·
486
·
168

Пенчо Славейков - основни дати от живота на Пенчо Славейков с кратки обяснения към тях.
 

Единството между модерното и фолклорното начало в “Ралица”

29 мар 2006
·
3,517
·
1
·
457
·
658
·
2

Пенчо Славейков е човек с богата философска, естетическа и литературна култура, което го прави изключително ярко и оригинално явление в националната ни култура след Освобождението.
 

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

02 апр 2008
·
1,059
·
2
·
732
·
926
·
1
·
1

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Илиада
тематичен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията върху произведението на Омир "Илиада". Съдържа въпроси с един правилен отговор.
(Труден)
18
1
14 мин
28.09.2021
Творчеството на Алеко Константинов – обобщение
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Вариант 1 на обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
1
13.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

„Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов

Материал № 441791, от 21 яну 2010
Свален: 1,600 пъти
Прегледан: 4,307 пъти
Предмет: Литература
Автор: Иван Вазов
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,127
Брой символи: 7,001

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "„Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марчелина Теодосиева
преподава по Литература
в град Долна баня
с опит от  15 години
9

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
394 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала