Големина на текста:
„Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов
Стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!" е
публикувано в стихосбирката на Иван Вазов „Поля и гори" (1884). Повод
за написването й са пътуванията на поета из Стара планина, Родопите и
Средна гора. Странствайки из родните „поля и гори", поетът е
изключително впечатлен от красотата на българската природа, но и
дълбоко натъжен от това, че малцина я забелязват и познават истински. В
своята стихосбирка той си поставя за цел да възпее природните
забележителности на България, за да събуди у своите читатели чувството
на родолюбив и национална гордост от прелестите на отечеството.
Жанрът
Произведението „Отечество любезно" е лирическо стихотворение.
То изразява емоции - възторг пред красотата на българския свят и
горчивина от недооценяването му. Написано е в мерена реч и е
подчинено на рими и на определен ритъм. То е още хвалебствено
стихотворение, защото основното чувство е прославата на родните земи.
Първите две строфи имат характера на химн заради доминиращите
възторг и гордост от красотата на България. Любовта към отечеството е
превърната в тържествено национално чувство, което всеки човек с
активна гражданска позиция трябва да изповядва.
В произведението има и изобличителни елементи - насочено е срещу
онези родоотстъпници, които пренебрегват отечеството си и се срамуват
от него. Заклеймяването им се постига и чрез изживяваните от
лирическия герой състояния на гняв, разочарование, съмнение,
горчивина.
Композицията:
Творбата се състои от пет строфи, всяка от които е от по седем стиха.
Образът на отечеството се изгражда чрез постепенното натрупване
(градация) на картини, които илюстрират омайното му въздействие. Като
композиционен похват се прилага и контрастът.
Стихотворението е подчинено на определена строфична
организация, чрез която се внушават основните му идеи:
Първата строфа въвежда главната тема - красотата на родната
природа. Втората строфа представлява развитие на темата. Добавят се
нови аргументи в полза на хубостта на отечеството. Неговият образ е
поставен в сравнение с други земи и красоти.
Третата и четвъртата строфа са изградени на принципа на
контраста. Въвежда се темата за недооценяването на родните прелести.
Чрез противопоставянето се отличават още веднъж чудните картини на
родното пространство.
В петата строфа се постига обобщение (синтез). В нея са
представени в най-пълна степен посланията на стихотворението. Там е и
тъжната равносметка за невъзможността родното да се опознае всецяло
само от един човек.
Този начин на подредба :
1
-тема - развитие на темата - контраст – обобщение- е характерен за
много от лирическите произведения.
Специфичен композиционен похват е и повторението
(кръговостта) на първия и на последния стих във всяка строфа.
Изключение прави само финалът на творбата, който е различен. По
този начин се засилва ефектът на последния ред от творбата. От една
страна, се привлича вниманието на слушателя, а от друга - именно в този
последен стих се дава обобщен израз на авторовите идеи.
Темите:
Основна тема в произведението е любовта към отечеството.
Тя се реализира чрез съвкупността от отделни подтеми като:
темата за красотата на родните картини,
за даровете и тайните богатства на родните земи.
Особено присъствие има темата за чужденеца. Човек може да бъде
чужденец дори в собствения си дом и в собственото си семейство, когато
не се интересува от тях и не е съпричастен с вълненията им.
Стихотворението на Вазов поставя проблем, актуален и днес. Това е
проблемът за отчуждаването на хората от природата и от нейните
богатства. Природата е източник на вдъхновение, но тя дава знание и
сила, които животът далече от нея отнема. Светът на природата пречиства
и облагородява човешкия свят. Недооценяването на природните
дадености е равностойно на липса на отношение към родината.
В стихотворението присъстват и библейски мотиви. Отечеството е
сравнено с райската градина (Едем) - прекрасното място, където според
библейските книги хората са живели безгрижно и щастливо преди
грехопадението. Оприличаването на родината на райско място е
характерен мотив за българската възрожденска и следосвобожденска
литература.
Мотивът за срама, познат още от Паисиевата история, също има
важно място в съдържанието на творбата.
ГЕРОИТЕ
В цялостното звучене на творбата се усеща присъствието на един
лирически герой, от чието име се говори. Този тип герой литературната
наука назовава лирически говорител. Наречен е говорител, защото
именно той е говорещият в стихотворението. Той споделя емоциите си
със слушателя непосредствено от първо лице (единствено или
множествено число).
Във Вазовото стихотворение лирическият говорител се прекланя
пред отечеството и пред неговата непреходна красота. Той разкрива
своите лични преживявания и емоции - възторзите си пред омайната
хубост на родината и възмущението си пред тези. които се отнасят с
пренебрежение към нея.
Хората - чужденци в собствения си дом - също са герои в
стихотворението. Лирическият говорител ги упреква за безразличието и
непознаването на родното. В края на произведението обаче той също се
причислява към „чужденците", защото се чувства недостоен за красотата
2
и величието на родината. Той се определя като чужденец и поради това,
че не може да опознае и постигне пълната хубост на родния свят.
В лирически герой е превърнато и Отечеството. То е одухотворено -
придадени са му човешки качества и способности. Изпълненият му с
живот образ се постига и чрез промяната на реторичните обръщения.
Началното обръщение („отечество любезно") в хода на стихотворението
се заменя с интимното „ти". Директният зов („отечество") пък прераства
накрая в обръщението „майко Сравняването на отечеството с майка също
е характерно за българската лирика. Образът на родината майка е с
особено присъствие в поезията на Христо Ботев.
ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ТРОПИ:
Силното емоционално въздействие в стихотворението „Отечество
любезно" се постига чрез използването на разнообразни художествени
изразни средства и похвати.
Важно място имат реторичните фигури (реторични обръщения
реторични въпроси и реторични възклицания). Богатството от
епитети („отечество любезно", „име свято") придава плътност и обем
на образа на отечеството, а също така изразява отношението на
лирическия говорител към него.
Внушаването на омайната красота на родния свят се постига и
чрез художественото пространство. В началото на стихотворението
(първа строфа) вниманието на лирическия говорител е насочено към
конкретните измерения на тези красоти - „весели долини" и „планини
гиганти". Постепенно описанието се разширява до обема на целия
природен свят - включени са и земята, и небето. Така
пространственият план неимоверно нараства до размерите на вселена.
Втората строфа полага образа на родното на картата на
световното пространство. Тази карта обаче не е конкретна географска
карта. Изтокът и Югът в стихотворението са в ролята на обобщения
на най-хубавото от човешкия свят. Отечеството е поместено в
центъра на света, като събира в себе си най-ценното от него.
Сравнението с райските градини поставя образа на родното в
друга, по-висша система, която е извън рамките на обикновеното
човешко съществуване.
История на създаване на творбата.
Стихотворението „Отечество любезно" е писано в град Хисар. Още на
времето градът привлича с минералните бани и с чистия въздух, с
красивата си природа и с останките от римски крепостни стени. Вазов
всяко лято прекарва поне месец там.
Любимото му място е южната крепостна порта, която се издига на 13
метра Височина. От нея поетът съзерцава местността и често,
подпрян на коляно, пише своите стихове. Предполага се, че там е
сътворено и „Отечество любезно, как хубаво си ти".
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

„Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов

Стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!" е публикувано в стихосбирката на Иван Вазов „Поля и гори" (1884). Повод за написването й са пътуванията на поета из Стара планина, Родопите и Средна гора...
Изпратен от:
nikolai5321
на 2010-01-21
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
1,484 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Литература рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Пенчо Славейков - основни дати от живота

13 мар 2006
·
929
·
2
·
486
·
148
·
11

Пенчо Славейков - основни дати от живота на Пенчо Славейков с кратки обяснения към тях.
 

Единството между модерното и фолклорното начало в “Ралица”

29 мар 2006
·
3,491
·
1
·
457
·
564
·
38
·
2

Пенчо Славейков е човек с богата философска, естетическа и литературна култура, което го прави изключително ярко и оригинално явление в националната ни култура след Освобождението.
 

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

02 апр 2008
·
1,019
·
2
·
732
·
772
·
85
·
1

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
 

Парите и любовта

23 фев 2006
·
1,542
·
5
·
325
·
328
·
22
·
2

Есе за значението на парите и любовта.
 
Онлайн тестове по Литература
Тест по БЕЛ за 5-ти клас - класна работа
класно тест по Литература за Ученици от 5 клас
Класната работа е предназначена за петокласниците и включва двата предмета - Български език и литература. Разработена е според новата учебна програма за 5 клас. Съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
13
21
1
5 мин
06.08.2018
Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Лесен)
20 минути
10
14
1
1 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по литература

„Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов

Материал № 441791, от 21 яну 2010
Свален: 1,484 пъти
Прегледан: 4,105 пъти
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,127
Брой символи: 7,001

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "„Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по Литература
в град Стара Загора
с опит от  3 години

Виолета Герасимова
преподава по Литература
в град Сливница
с опит от  1 години
35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения