Големина на текста:
Увод
В условията на пазарна икономика работната сила е стока и обект на
покупко – продажба. Като всяка друга стока и тя има потребителска
стойност. Работната заплата е превърната форма на цената и стойността на
стоката работна сила. Формира се под влияние на търсенето и предлагаето
на пазара на труда. Като икономическа категория работната заплата е пряко
свързана с трудовия пазар, механизмите на неговото функциониране и
трудовите отношения между работодателя и наемния персонал.
Международната организация на труда определя работната заплата като
парично трудово възнаграждение или заработка, определени в
съответствие със споразумение или с национално законодателство, което
по силата на писмен или устен договор за наемане, работодателат заплаща
на работниците и на служителите на труда, който или е положен или трябва
да бъде положен или услугите, които или са оказани, или трябва да бъдат
оказани. Характеризирането на работната заплата от гледна точка на
националното законодателство и международното трудово право доказва,
че заплащането се явява важен материален стимул за труд.
В настоящата разработка ще се разгледа управлението на работната
заплата във фирма от частния сектор и по какъв начин тя ръководи и
определя възнагражденията на своите служители. Анализът на работната
заплата има относителна самостоятелност. В същото време той е съставна
част от комплексния анализ на дейността на фирмата.
Разработката ще онагледи системите които се използват за заплащане на
труда в нашата фирма, разработени и прилагани, свързани с постигнатите
резултати или положените усилия на работниците и служителите. Те са
логическо продължение на оценяването на работите, операциите,
функциите и длъжностите и по подобие съдържат принципи, методи,
процедури за определяне на резултатите от труда и съществуващата им
заплата.
Изложение
В теорията и практиката са широко известни две основни системи на
заплащане. Те са записани в кодекса на труда (гл. 12, чл.247, т. 1) – според
времетраенето на работата или според изработеното. Технико -
технологичното и организационно състояние на предприятието, какато и
поставените цели за постигане, предполага конкретен избор и разработване
съобразно специфичните условия на собствени системи на работна
заплата.
- 1 -
Едни от най-разпространените системи са:
-заплащане според времетраенето на работата;
-заплащане според изработеното;
-смесено залащане;
-заплащане с премиране на постигнати резултати;
-многофакторна система на заплащане;
-заплащане според индивидуални принос;
-участие в разпределение на печалбите;
-акционерно участие на персонала.
Конкретно в нашия случай фирма “Димас ООД” Габрово използва
системите за заплащане според времетраенето на работата, според
изработеното, смесено заплащане както и заплащане според
индивидуалния принос.
При системата на заплащане според времетраенето на работата
(обикновено повременно запащане) работната заплата на работниците или
служителите е пропорционална на отработеното време (измерено в часове,
дни или седмици) и определената основна часова, дневна или седмична
заплата за работата или длъжността.
Най-често се договаря между работодателя и работника или служителя
часовото или месечно заплащане. Макар да съществува пропорционалност
между работната заплата и отработеното време, на практика не съществува
строга зависимост между възнаграждението и резултатите от труда. По
тази причина е ограничено прилагането на системата до следните случаи:
-области от дейноста на предприятието, в които важно значение има не
бързината, количеството и производителността на труда, а показатели
като качество на работата, вложените умения, прецизността на
нейното изпълнение;
-трудови процеси, в които обективно не могат да се измерват
резултатите от работата, а ако все пак планово измерване е възможно,
то е свързано с нарушаване изискването за административна
ефективност;
-единичен тип на производството, спомагателни или обслужващи
процеси, главна особеност на които е постоянно променяща се по вид
и характер работа, както и за квалифицирания умствен труд на
специалистите;
-автоматизирани или полуавтоматизирани производствени процеси,
при които резултатът от труда се определя от използвано оборудване, а
не от индивидуалните усилия на работници и специалистите.
Посочените области за приложение на системата, която нашата фирма
използва (повременно заплащане) налага извода, че това са работи, при
които чрез работната заплата не е необходимо директно да се мотивират
- 2 -
работниците и специалистите за постигане на по-високи резултати. Това се
определя като основен неин недостатък, който може да се преодолява чрез
допълването на избрания метод за оценка на работата с допълнителни
фактори, които имат значение за дейността и целите на предприятието.
При системата на заплащане според изработеното (сделна система)
поставя заплащането в зависимост от постигнатия индивидуален или
колективен резултат на вложения труд. Условията за нейнито приложение
са: добре разработена нормативна база за разходите на труд
(трудопоглъщаемостта) в единица изделие, за часовата (дневна) норма на
изработка, за почасовото (дневно) заплащане на всеки производстен
работник, съгласно методите за оценка на неговата работа и договарянето.
Необходимата нормативна информация може да се получава, съхранява,
обработва и анализира от специалистите по заплащането в тясна
координация с производствените мениджъри. При нея заплащането се
извършва или на парче или се базира на нормирано време.
В първата разновидност на системата на работника се задава норма за
време за единица продукт и то се заплаща по определеното часово
заплащане. Така на практика съществува право - пропорционална
зависимост между произведения обем от продукта в натурални измерители
и полагащото се заплащане, при което не се отчита ефективното време за
изпълнението на работата или операцията.
Втората разновидност на системата на заплащане според изработеното
определя не време, а парична сума за всяка единица продукт, при което
също се получава правопропорционална зависимост между заплащането и
произведеното количество.
Съществена оспбеност на системата за заплащане според изработването
е, че може да се прилага както за индивидуално заплащане, така и за група
работници, чиято работа е взаимносвързана и неделима. Във втория случай
приемуществено се определя работната заплата за групата, след което в
зависимост от от основната заплата на всеки работник и отработеното от
него време, се изчислчва на коефициент за разпределение на общата
заработка между отделните членове на групата, определящ заплащане за
един условен час работа за определения период на групата.
Основен проблем на потдържането на системата на заплащане според
изработеното е контролът върху изработката и качеството. Чрез
нормираните величини (време или количества) се гарантира
възнаграждението на труда, включено като определени разходи за труд в
себестойността на продуктите. Ако се увеличи обаче времето за
производство на единица продукт ще нарастнат разходите за труд, които
трябва да се поемат от предприятието. От тук произтича основната насока
на усъвършенстване на системата – въвеждане на допълнително премиране
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

работна заплата

управление на работната заплата във фирма от частния сектор...
Изпратен от:
krischov
на 2010-01-17
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика на труда
Статистика:
197 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на труда, Шопов, УНСС, за студенти от 2-ри курс. 13 въпроса, всеки от тях има по повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
20
1
7 мин
23.11.2016
Тест икономика на труда
междинен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Теста е междинен и е предназначен за студенти по предмета "Икономика на труда". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
93
1
04.10.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

работна заплата

Материал № 437859, от 17 яну 2010
Свален: 197 пъти
Прегледан: 183 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,737
Брой символи: 17,730

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "работна заплата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала