Големина на текста:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ
гр. София
катедра : “Автоматизация на производството”
дисциплина : “Идентификация на системи”
ПРОТОКОЛ №5
тема : “Двоични изпитателни сигнали”
изработил :
20.04.2002г.
Изработил : Проверил :
/доц. В. Цочев/
I.Tеоретична част
Случайният процес, чийто стойности са взаимно некорелирани, се нарича
“бял” шум. Като изпитателен сигнал той удовлетворява най – пълно условието за
идентифицируемост. Автокорелационната му функция /АКФ/ има следният вид:
()
()
?
?
?
!=
=
=
0_,0
0_,
2
?
???
?
за
заa
R
(1)
Дискретният “бял” шум може да се разглежда като последователност от
некорелирани помежду си пулсации с математическо очакване u=0 и дисперсия
?
2
2
. Освен, че удовлетворява условието за идентифицируемост “белият” шум
силно опростява решаването на уравнението на Винер – Хопф. За съжаление
реализирането на практика на “белият” шум е невъзможно и като най – добро
приближение към него се използуват двоичните случайни и псевдослучайни
сигнали.
Двоичните случайни сигнали приемат една от двете стойности и –а с
една и съща вероятност 0,5. Знакът се променя в дискретни моменти от време.
Стойностите на този сигнал могат да се определят по случаен начин.
Математическото очакване на двойчният случаен сигнал е нула, а АКФ е следната:
( )
?
?
?
?
?
?>
?<=<=
?
?
?
?
?
?
?
=
tза
аa
t
R
?
?
?
?
_,0
0_,1
2
(2)
Псевдослучайният двоичен сигнал /ПСДС/ е един от най – често
използуваните в идентификацията. Той има две нива и –а и се превключва от
едното на другото само в дискретни моменти от време. ПСДС може да се генерира
по точно определени правила и при еднакви начални условия се получава един и
същ сигнал. Този сигнал е с период на повторяемост T=N?t, където N е цяло
нечетно число. Най – често N=2
m
-1, а m е цяло положително число. В продължение
на един период едното от нивата се появява (N+1)/2 пъти, а другото (N-1)/2 пъти.
АКФ на ПСДС е следната:
()
()
?
?
?
?
?
?–<=<?
=
=
tNtза
N
a
заa
R
1_,
0_,
2
2
?
?
?
(3)
ПСДС се генерират лесно, използувайки преместващ регистър, обхванат
от обратна връзка. Записаната в m-разрядният регистър информация се премества с
една клетка надясно при подаване на тактов импулс. Обратната връзка се
осъществява чрез логическа схема “сума по модул две”. Номерата на клетките, от
които се взема обратната връзка са дадени в таблица 1. Правилата на сумиране са
следните:
1?1=00?0=0
1?0=10?1=1
2
При генерирането на ПСДС условно се приема, че единицата съответства
на ниво на сигнала +a, а нулата – на –a. Използува се диференчно уравнение от
вида:
uzuzuzuzu
m
––––
????=
...
321
(4)
Таблица 1.
m N=2
m
-1 Полином ОВ се взема от клетки с No.
3 7
u=z
-2
u
?
z
-3
u
2,3
415
u=z
-3
u
?
z
-4
u
3,4
531
u=z
-3
u
?
z
-5
u
3,5
663
u=z
-5
u
?
z
-6
u
5,6
7127
u=z
-4
u
?
z
-7
u
4,7
8255
u=z
-4
u
?
z
-5
u
?
z
-6
u
?
z
-8
u
4,5,6,8
9511
u=z
-5
u
?
z
-9
u
5,9
101023
u=z
-7
u
?
z
-10
u
7,10
112047
u=z
-9
u
?
z
-11
u
9,11
II. Експериментална част
1.Задание
Да се намери решението на уравнението на Винер – Хопф във временната област,
ако входният сигнал е “бял” шум.
Да се генерира “бял” шум със зададена дължина в средата на MATLAB /функция
rand/. Да се начертае получения случаен процес и да се намери и начертае АКФ.
Да се генерира дискретен двоичен сигнал със зададена дължина в средата на
MATLAB /функции rand и sign/. Да се начертае получения случаен процес и да се
намери и начертае АКФ.
Да се генерира ПСДС със зададена дължина и да се начертае полученият сигнал и
неговата АКФ.
2.Решение
2.1.
()()()
()()()
()()()
()
()
()
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
=
=
=
??
??
??
2
2
2
1
...00
............
0...0
0...0
0
^
...2
^
1
^
............
2
^
...0
^
1
^
1
^
...1
^
0
^
^
^
^
^
^
a
a
a
RkRkR
kRRR
kRRR
R
RRw
RwR
uuu
uuu
uuu
u
uyu
uyu
?
?
?
?
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2020 в 09:16 потребител
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

“Двоични изпитателни сигнали”

Материал № 436819, от 16 яну 2010
Свален: 10 пъти
Прегледан: 17 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Протокол
Брой страници: 6
Брой думи: 424
Брой символи: 2,427

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "“Двоични изпитателни сигнали”"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала