Големина на текста:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ
гр. София
катедра : “Автоматизация на производството”
дисциплина : “Идентификация на системи”
ПРОТОКОЛ №5
тема : “Двоични изпитателни сигнали”
изработил :
20.04.2002г.
Изработил : Проверил :
/доц. В. Цочев/
I.Tеоретична част
Случайният процес, чийто стойности са взаимно некорелирани, се нарича
“бял” шум. Като изпитателен сигнал той удовлетворява най – пълно условието за
идентифицируемост. Автокорелационната му функция /АКФ/ има следният вид:
()
()
?
?
?
!=
=
=
0_,0
0_,
2
?
???
?
за
заa
R
(1)
Дискретният “бял” шум може да се разглежда като последователност от
некорелирани помежду си пулсации с математическо очакване u=0 и дисперсия
?
2
2
. Освен, че удовлетворява условието за идентифицируемост “белият” шум
силно опростява решаването на уравнението на Винер – Хопф. За съжаление
реализирането на практика на “белият” шум е невъзможно и като най – добро
приближение към него се използуват двоичните случайни и псевдослучайни
сигнали.
Двоичните случайни сигнали приемат една от двете стойности и –а с
една и съща вероятност 0,5. Знакът се променя в дискретни моменти от време.
Стойностите на този сигнал могат да се определят по случаен начин.
Математическото очакване на двойчният случаен сигнал е нула, а АКФ е следната:
( )
?
?
?
?
?
?>
?<=<=
?
?
?
?
?
?
?
=
tза
аa
t
R
?
?
?
?
_,0
0_,1
2
(2)
Псевдослучайният двоичен сигнал /ПСДС/ е един от най – често
използуваните в идентификацията. Той има две нива и –а и се превключва от
едното на другото само в дискретни моменти от време. ПСДС може да се генерира
по точно определени правила и при еднакви начални условия се получава един и
същ сигнал. Този сигнал е с период на повторяемост T=N?t, където N е цяло
нечетно число. Най – често N=2
m
-1, а m е цяло положително число. В продължение
на един период едното от нивата се появява (N+1)/2 пъти, а другото (N-1)/2 пъти.
АКФ на ПСДС е следната:
()
()
?
?
?
?
?
?–<=<?
=
=
tNtза
N
a
заa
R
1_,
0_,
2
2
?
?
?
(3)
ПСДС се генерират лесно, използувайки преместващ регистър, обхванат
от обратна връзка. Записаната в m-разрядният регистър информация се премества с
една клетка надясно при подаване на тактов импулс. Обратната връзка се
осъществява чрез логическа схема “сума по модул две”. Номерата на клетките, от
които се взема обратната връзка са дадени в таблица 1. Правилата на сумиране са
следните:
1?1=00?0=0
1?0=10?1=1
2
При генерирането на ПСДС условно се приема, че единицата съответства
на ниво на сигнала +a, а нулата – на –a. Използува се диференчно уравнение от
вида:
uzuzuzuzu
m
––––
????=
...
321
(4)
Таблица 1.
m N=2
m
-1 Полином ОВ се взема от клетки с No.
3 7
u=z
-2
u
?
z
-3
u
2,3
415
u=z
-3
u
?
z
-4
u
3,4
531
u=z
-3
u
?
z
-5
u
3,5
663
u=z
-5
u
?
z
-6
u
5,6
7127
u=z
-4
u
?
z
-7
u
4,7
8255
u=z
-4
u
?
z
-5
u
?
z
-6
u
?
z
-8
u
4,5,6,8
9511
u=z
-5
u
?
z
-9
u
5,9
101023
u=z
-7
u
?
z
-10
u
7,10
112047
u=z
-9
u
?
z
-11
u
9,11
II. Експериментална част
1.Задание
Да се намери решението на уравнението на Винер – Хопф във временната област,
ако входният сигнал е “бял” шум.
Да се генерира “бял” шум със зададена дължина в средата на MATLAB /функция
rand/. Да се начертае получения случаен процес и да се намери и начертае АКФ.
Да се генерира дискретен двоичен сигнал със зададена дължина в средата на
MATLAB /функции rand и sign/. Да се начертае получения случаен процес и да се
намери и начертае АКФ.
Да се генерира ПСДС със зададена дължина и да се начертае полученият сигнал и
неговата АКФ.
2.Решение
2.1.
()()()
()()()
()()()
()
()
()
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
=
=
=
??
??
??
2
2
2
1
...00
............
0...0
0...0
0
^
...2
^
1
^
............
2
^
...0
^
1
^
1
^
...1
^
0
^
^
^
^
^
^
a
a
a
RkRkR
kRRR
kRRR
R
RRw
RwR
uuu
uuu
uuu
u
uyu
uyu
?
?
?
?
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

“Двоични изпитателни сигнали”

Случайният процес, чийто стойности са взаимно некорелирани, се нарича “бял” шум. Като изпитателен сигнал той удовлетворява най – пълно условието за идентифицируемост...
Изпратен от:
Петър Георгиев Манущкин
на 2010-01-16
Добавен в:
Протоколи
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

“Двоични изпитателни сигнали”

Материал № 436819, от 16 яну 2010
Свален: 10 пъти
Прегледан: 17 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Протокол
Брой страници: 6
Брой думи: 424
Брой символи: 2,427

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "“Двоични изпитателни сигнали”"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала