Големина на текста:
1.O бщи сведения за хран.промишленост,суровини и хран.продукти.
Класификация, състав и хран.стойност.
Храненето на населението трябва да бъде нормално, да осигурява всички
необходими вещества за нормално развитие и функциониране на човешкия
организъм, Отклоненията от нормалното хранене се дължат на:
- недостиг на храна
- непълно използване на поетата храна от организма.
- Липса на ценни хранителни съставки-протеини,витамини,мин.в-ва.
- Неправилно,небалансирано хранене.
Начинът на хранене и вида на използваните храни се влияят от:
- навици и обичаи на определени етнически опщности.
- Физиологично, психологично и социологично състояние на индивида.
- Религиозни прегради и предрасъдъци.
Видът и количеството наа използваните храни се влияят и зависят от качество,
опаковка и цена.
От физиологична гледна точка храната има следните функции:
- задоволява човешкия организъм с необходимата му енергия за жизнената и
трудовата му дейност и за поддържане на телесната му температура.
- Доставя необходимите му вещества за изграждане,въстановяване и
заместване на различни клетки и тъкани в организма на човека.
- Доставя необходимите витамини,минерални в-ва и ензими.
Регулатори на сложните процеси на човешкия организъм.
Нуждата на човешкия организъм от хранителни в-ва зависи и се влияе от:
- пол и възраст на индивида
- физиологично и психично състояние на човека.
Хранителната технология е междинно звено в хранителната наука имаща за
задача като осъвършенства методите на съхраняване,обработка,опаковъчни
материали и технологии,транспорт и др операции да осигури пълно запазване
на природните дадености и пълноценното им ополозатворяване за
производството на висококачествени продукти и вещества.
Методите за съхранение и консервиране на суровините и продукциите се
основават на принципи от физиологично,физико-химично,
химично,биохимично естество.
Класификацция на хранителните продукти и производства.
Класификацция на хранителните производства. Признаци:
- състав на суровините.
- Производства от еднокомпонентни и многокомпонентни суровини
- Произход на суровините- производства преработващи суровини от селското
стопанство и промишлеността. Суровини добиване от природата. Степен на
използване на суровините-производства с отделяне на технологични
отпадъци, Производства без отделяне на технологични отпадъци т.е.
екологичночисти.
1
Класификацция на суровините за хранителните производства.
В зависимост от техния произход биват:
- суровини от селскостопански произход – растителен,животински.
- Суровини от неселскостопански произход – от промишлен характер, от
природата.
2.Качество на хранителните продукти. Основни понятия и методи на
управление и освидетелстване.
О: Качество - съвкупност от свойства обезпечаващи тяхната пригодност да
удовлетворява определени потребности в съответствие на предназначението
им.
О: Свойства на продукцията – обективни способности проявяващи се при
нейното създаване, експлоатация и потребление.
О: Признак на продукцията качествената или количествена характеристика
на тези свойства.
О: Показателите за качеството определят свойствата на продукцията чрез
характеристика на избрани признаци и параметри.
В зависимост от това в каква степен определят състоянието и свойствата на
продукцията, показателите за качество се категоризират като:
1. Еденични –характеризират кое да е едно свойство.
2. Комплексни - ... група свойства
3. Интегрални – отразяват сумарния полезен ефект от потреблението на
продукцията.
По степен на значимост показателите се разделят на:
1.Задължителни за всички поостъпващи партиди
2.Задължителни за всички суровини с опрределено предназначение
3.Задължителни за всички допълнителни качествени показатели
4.Социологически –при тях числените стойности за качество се определят
въз основа на становища на фактически или бъдещи потребители на
продукцията.
Съществуват допълнителни методи за оценка на качеството:
- деференциален – сравнява се еденичен ка1естве показател с еталон.
- Комплексен определяне на обобщен показател отразяващ в съвкупност
еденичните показатели за качество.
- Комбиниран метод еденичните показатели се обединяват в групи и за
всяка група се определя определен комплексен показател.
Свойствата на продукцията могат да бъдат–измерителни
/влажност,температура,маса../ и неизмерителни /вкус, аромат../
Тема 5 Технология и преработка на зърнени храни
Пшеницата се състои от:
2
- ендосперм – съдържа белтъчни в-ва и нишесте
- зародиш – съдържа ензими,витамини...
- алеранов слой и обвивки – белтъчини и мин.в-ва, а обвивките – целулоза.
Съдържанието на отделните съставки се влияят от тип,сорт,селекция,район на
отглеждане,метериологични и почвени условия и агротехника.
Непосредствено след прибиране на реколтата при постъпване в складовото
стопанство или мелничните предприятия се организира грубо и основно
почистване на постъпващите партиди.
3 Опаковане на хранителните продукти. Видове
Хран.продукти независимо от техния произход и начин на получаване обикновено
достигат до потребителя по обем и вид опаковка. Спецификата на опаковката се
определя от вида на продукта,от неговото физично състояние,условия и срок на
съхранение,технология на производство,екологични изисквания,изискванията на
потребителя. Най-съществена роля на опаковката е да предпазва продуктите от
нежелани въздействиия и промени като запазват или подобряват кач. им х-ки.
Опаковките влияят на механизма и интензивността на физичните,химични
биохимични и биологични промени в продукта при неговото
производство,транспорт и съхранение.
В определени случаи опаковките изпълняват и технологични и обобщени
функции -от технологичен,консултативен и рекламен х-р. Резулатът от
предпазните функции на опаковките зависи както от условията вътре в
опаковката,така и от условията на съхранение без да се подценява ролята и
качеството на суровините и прецизността на технологичния процес.
Видове опаковки и опаковъчни материали:
1.По предназначение:
- Потребителски-те достигат до потребителя заедно с продукта.
- Транспортни-служат за запазване на продуктите при транспортиране и
складиране.
2.По обхват на приложение: специализирани и универсални.
3.По кратностт на употреба; еднократни и многократни
4.По степен на херметичност –нехерметични и херметизируеми /запазва
продукта непромемен до момента на използването му.
Тема 6 Технология на хлебопроизводството
Хлябът е основен хранителен продукт за изхранване на населението. Получава се
чрез изпичане на тесто приготвено от брашно, мая и вода.
Основни суровини на хлебопроизводството – семена от пшеница, ръж и тритикали
Спомагателни суровини – сол, пресувана мая, вода с питейни качества
Допълнителни суровини използват се в малки количества за луксозен хляб,
сладкарски изделия /такива са- нишесте, подсладители, мазнини, мляко и яица/
Подобрители – 4 групи
- с окислително действие
- ензимни препарати
- повърхностно-активни в-ва
- подобрители с комбинирано действие
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Oбщи сведения за хран.промишленост,суровини и хран.продукти

Храненето на населението трябва да бъде нормално, да осигурява всички необходими вещества за нормално развитие и функциониране на човешкия организъм...
Изпратен от:
nahoo1988
на 2010-01-15
Добавен в:
Лекции
по Хранително-вкусова промишленост
Статистика:
27 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Хранително-вкусова промишленост
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
тематичен тест по Хранително-вкусова промишленост за Студенти
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
(Труден)
48
31
1
3 мин
14.10.2011
» виж всички онлайн тестове по хранително-вкусова промишленост

Oбщи сведения за хран.промишленост,суровини и хран.продукти

Материал № 436435, от 15 яну 2010
Свален: 27 пъти
Прегледан: 33 пъти
Качен от:
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,090
Брой символи: 7,680

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Oбщи сведения за хран.промишленост,суровини и х ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала