Големина на текста:
Русенски университет
“Ангел Кънчев”
Факултет:Природни науки и образование
РЕФЕРАТ
ПО
ДИДАКТИКА
Тема: Самостоятелната познавателна дейност
на учениците в обучението
Изготвил: Проверил:
Николинка Златева Доц.Петър Петров
Специалност: НУПЧЕ
Фак.№096225
Необходимост от повишаване на активността,
съзнателността и самостоятелността на учениците
в процеса на обучението
Проблемът за самостоятелната работа на учениците не е нов.
Необходимостта от активна самостоятелна и съзнателна дейност на
учениците в процеса на обучението е била осъзната и изтъкната от
дидактиката още в самото начало на нейното възникване.
Интересните и ценни мисли на класиците на педагогиката за
самостоятелната работа на учениците обаче не са могли да намерят реална
почва за осъществяване в условията на съществуващото обучение.
Проблемът за самостоятелната работа в процесът на обучението получава
най-пълна интерпретация в съвременната дидактика. Необходимостта от
повишаване на самостоятелността на учениците в процеса на обучението
произтича не само от съвременните социални изисквания а и от редица
дидактически,гносеологически и психологически основания.
Изследванията показват , че влиянието на обучението върху умственото
развитие на учениците се обуславя не само от съдържанието на учебната
информация а и от характера на тяхната познавателна и практическа
дейност , в резултат на която усвояват знанията , формират у себе си
умения и навици.
Няма друго по ефектно средство за управление на развитието на
познавателните способности на ученика освен неговата собствена
самостоятелна дейност. В процеса на тази дейност се формира неговата
психика , изграждат се отделни психически процеси и цялостната му
личност.
Същност на самостоятелната работа на
учениците в процеса на обучението
Значението , ролята и мястото на различните видове и форми на
самостоятелна работа на учениците се разглеждат в редица по-нови
учебници и трудове по дидактика и педагогиката в многобройни статии,
студии и сборници , в специални монографии и други материали.
В училищната практика се очертава тенденцията да се повишава
относителния дял на учениците както по време на уроците така и при
другите форми на обучение.
Богатата общо дидактическа и методическа литература в тази област
позволява не само да направят редица уточнения на такива широко
употребявани понятия като самостоятелна работа и самостоятелна
дейност, самостоятелност, съзнателност, активност и п.р , а и да се разкрие
по-пълно самата същност на самостоятелността на учениците.
Под самостоятелна работа на учениците в процеса на обучението трябва да
се разбира такава тяхна дейност, която те съзнателно организират и
изпълняват в съответствие с определена цел , като преодоляват срещаните
при постигането на целта трудности със собствени усилия при което
ръководството на учителя е непряко , посредствено.
С други думи, самостоятелната работа на учениците предполага
съзнателно, а не механично изпълнение от тях на едни или други
познавателни и практически действия, което може да се прояви в
самостоятелно поставяне на целта на работата, в самостоятелно планиране
на работата , в самостоятелно организиране или изпълнение на работата , в
самостоятелни изводи или само оценка на резултатите от нея и т.н.
Степента на самостоятелността учениците при изпълнение на работата
зависи както от характера и съдържанието на задачата , която трябва да
бъде решена , така и от равнището на развитието на учениците , от техните
индивидуални възможности. Всеки ученик решава задачата със собствени
усиля т.е без непосредственото участие на учителя , което обаче не
изключва неговото ръководство и помощта му.
Същността на самостоятелността като качество на личността се състои в
потребността и умението на учениците сами да решават в една или друга
степен нови за тях проблеми , да откриват нови начини за тяхното
решение.
Често пъти за самостоятелност говорят тогава , когато ученикът работи
сам, без преподавателя. Това обаче не е достатъчно. Самостоятелността се
формира тогава , когато на учениците се предоставя възможност сами да
търсят решения на поставените задачи или сами да поставят проблеми и
намират най-рационалните пътища за тяхното решение. Следователно те
могат да проявяват истинска самостоятелност само в дейността , която
извършват без непосредственото участие на учителя или на друго лице ,
като се опират на своя личен опит и използват вече усвоените знания и
умения.
Съществува тясна връзка между самостоятелността , съзнателността и
активността на учениците , без тези понятия да са тъждествени. Приема се
, че активността е най-широко понятие , че учениците могат да бъдат
активни, без да са самостоятелни. От друга страна , повишаването на
съзнателността на учениците в учебната работа обикновено води и до по-
голяма самостоятелност.
Познавателната дейност на ученика при изпълнение на възпроизвеждащи
самостоятелни работи се характеризира с внимателно изслушване ,
запомняне и възпроизвеждане на определена информация.Обикновено
ученикът възприема задачата , осмисля нейното условие , прави опит да
реши отделни нейни части , мотивира своите действия но не е в състояние
без помощта на учителя да я реши изцяло. В резултат от такава
организация на самостоятелната работа учениците придобиват известен
опит за изследователска дейност , овладяват отделни елементи за
творчество, но все още не могат да организират и осъществят цялостно
изследователско търсене.
Актуална задача на съвременната дидактика е да разработи критериите за
определяне мястото и дидактическата ценност на разнообразните видове и
форми на самостоятелна работа на учениците, както и да очертае по-
важните пътища за съчетаване на различните нейни видове и структурата
на уроците с оглед не само да се повишава качеството на знанията на
учениците, а и да овладяват рационални методи на познавателна дейност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 май 2021 в 11:38 потребител
21 май 2021 в 19:16 родител на 55 години
15 апр 2021 в 16:50 студент на 20 години от София - Югозападен университет Неофит Рилски, випуск 2020
07 мар 2021 в 12:59 ученик на 21 години от Бяла Слатина - ПАГ Н.Й. Вапцаров, випуск 2018
20 фев 2021 в 18:34 студент на 34 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Електроенергетика и електрообзавеждане, випуск 2017
19 фев 2021 в 20:09 студент на 26 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Приложна лингвистика, випуск 2018
02 фев 2021 в 19:33 в момента не учи на 52 години от Русе - СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
13 дек 2020 в 20:38 учител на 40 години от Горна Оряховица - ПГЖПТ "Никола Й. Вапцаров", випуск 2020
03 май 2020 в 08:32 учител на 58 години от Ямбол - СУ "Пиер Дьо Кубертен", випуск 2020
25 апр 2020 в 20:51 родител
 
Подобни материали
 

Дидактика 1 курс 2 семестър


всички лекции за Дидактика за 1 курс 2 семестър.Моье разпечатка и пищови...
 

Дидактика


Дидактиката като наука - основни понятия, статут на училищната дидактика и др...
 

Теория на възпитанието и дидактиката


Процесът на обучение е едно от най- ефикасните средства за приобщаване на младото поколение към богатия и разностранен познавателен и производствен опит на човечеството. Без процеса на обучение отдавна...
 

Самостоятелната работа на учениците


Постановка на проблема. Сред множеството съвременни дидактически проблеми, търсещи своето решение, е и този за самостоятелната работа в процеса на обучение. В многолетното си развитие педагогическата наука и училищната практика винаги са търсили нови...
 

Работа с учебника и други книги


Самостоятелната работа на учениците с учебника и други книги заема важно място в системата от метода на обучение. Печатното слово е един от основните източници на информация. В учебниците са изложени в системен и достъпен вид знанията...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Самостоятелната познавателна дейност на учениците в обучението

Материал № 436186, от 15 яну 2010
Свален: 180 пъти
Прегледан: 210 пъти
Качен от:
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,212
Брой символи: 8,000

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Самостоятелната познавателна дейност на ученици ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала