Големина на текста:
Масажът и гимнастиката се забраняват при всички температурни състояния, при тежък
рахит, в активния стадий на рахита, при кръвни и кожни заболявания, големи пъпни и
ингвинални хернии, органически заболявания на сърцето, черния дроб, бъбреците,
белия дроб, костната система.
Започва се около 4-ата седмица след раждането. Прави се 1 до 1 1/2 часа след
нахранване, най-добре сутрин по време на първото бодърстване. Детето се съблича
съвсем голо и се поставя върху твърда повърхност (маса), покрита с одеало, мушама и
чаршаф. Стаята да е добре проветрена и температурата на въздуха да е 21 – 22° С.
Извършващият масажа трябвя да бъде с изрязани нокти, без пръстени, часовник и
гривни, с добре измити и затоплени ръце. Не се препоръчва използването на вазелин,
освен ако кожата на детето е много суха. Масажът се прави в строга последователност:
ръце, гърди, корем, крака, гръб. Започва се с ръцете и се извършват всички видове
масаж, след което се преминава на гърдите и т.н. Винаги се почва с поглаждане и се
завършва с него. По средата се прави размачкване, после разтриване и почукване.
Поглаждане на ръце. (от втория месец до края на първата годинка) Детето е поставено
по гръб. При поглаждане на дясната ръка детето хваща палеца на лявата ръка на
масажиращия, а с дясната се извършват последователни поглаждания от китката към
рамото. Ръката на детето се обхваща така, че палецът да се движи по вътрешната страна
на ръчичката, а пръстите – по външната. След извършване на 4 до 5 поглаждания се
прехвърля на лявата ръка. Поглажда се по същия начин, но сменете ръцете си – детето
хваща десния палец, а се масажира с лявата ръка.
Поглаждане на гърдите. (от втория месец до края на първата годинка) Поставят се
дланите и пръстите напречно да гръдния кош върху долната му част, като пръстите на
двете ръце са насочени едни срещу други и почти се допират. Извършва се поглаждане
нагоре, като се отдалечават пръстите и се обхващат с тях раменете на детето. С плавно
движение на ръцете се продължава поглаждането надолу, като пръстите влизат под
мишниците, леко се разтварят и с бързо изтеглящо движение поглаждат
междуребрените мускули и се събират над средата на гръдния кош. Извършва се 4-5
пъти.
Поглаждане на корема. (от втория месец до края на първата годинка) Поставя се
дясната ръка върху корема на детето така, че основата на палец да бъде върху пъпа му,
а пръстите да сочат към десния му крак. Поглаждането се извършва кръгообразно, в
посока на часовниковата стрелка, докато пръстите достигнат слабинната гънка над
левия крак. За център на това кръгообразно движение служи основата на палеца, който
остава върху средата на корема (пъпа). Извършва се 4-5 пъти.
Поглаждане на краката. (от втория месец до края на първата годинка) Започва се с
десния крак, като се обхваща в областта на глезена межу показалец и средния пръст на
лявата ръка, а палеца се поставя върху ходилната част на стъпалото. С дясната ръка се
поглажда 4 до 5 пъти от глезена до таза, подобно на поглаждането на ръцете. След това
се поглажда левия крак.
Поглаждане на гърба. (от втория месец до края на първата годинка) Обръща се детето
да легне по корем. Поглаждането се извършва с гърба на дланите и пръстите, от двете
страни на гръбначния стълб. Започва се с долната част на гръдния кош и се стига до
раменете на детето. След това се извършва поглаждане в обратна посока (отгоре
надолу), но с дланите на ръцете. Нагоре и надолу се поглажда 4-5 пъти.
Поставяне по корем. (от втория месец до шестия месец) Поставено по корем през
втория месец дете повдига глава, макар и за кратко време. Започва се поставяне в това
положение по време на бодърстване отначало за 10 до 15 секунди като постепенно се
увеличава времето до 10 минути. Това движение помага развитието на главата. То се
прави и през второто тримесечие, докато детето започне да се обръща от гръб по корем.
Рефлексно пълзене. (от втория месец до четвъртия месец) Прави се, когато детето вече
може да повдига и задържа главата си поставено по корем. За тази цел се подпира с
длан на едната ръка стъпалата му, когато краката са сгънати в коленните стави. Детето
се отблъсква рефлексно, при което изправя краката си и се придвижва напред. Този
рефлекс изчезва нормално след 1 до 2 месеца.
Почукване. (от края на втория или третия месец до края на първата годинка) Когато
повишеният мускулен тонус на ръцете и краката намалее, се прави почукване на
ръцете, краката и гърба. Почукването на крайниците се прави с леки ритмични
движения с вътрешната страна на върховете на пръстите. Почукването на гърба се
прави по цялата му повърхност, като се избягва кръста, където са разположени
бъбреците. Извършва се с външната страна на върховете на пръстите, като дланите са
обърнати нагоре. Движенията наподобяват удари по барабан.
Размачкване. (от средата на третия месец до края на първата годинка) Само на
крайниците. При размачкване на ръцете детето хваща палеца на едната ръка както при
поглаждането, а с другата се обхващат кръгообразно крайника му с палеца и
показалеца и се извършват 6 до 8 ритмични притискания от китката до рамото.
Размачкване в областта на ставите не се прави. При размачкването на крака се хваща с
едната ръка глезена на детето както при поглаждането, а с другата се извършва
размачкването.
Разтриване на гърдите. (от средата на третия месец до края на първата годинка)
Извършва се както поглаждането, но с по-голям натиск. Допира се по-плътно ръката до
кожата. Прави се 3-4 пъти.
Разтриване на корема. (от средата на третия месец до края на първата годинка)
Поставят се двете ръце успоредно една до друга върху правите мускули на корема на
детето, от двете страни на пъпа. Извършват се 3-4 едновременни движения с двете ръце
от краката към гърдите и обратно, подобно на точене на баница. След това се разтриват
страничните (косите) мускули на корема: поставят се дланите върху основата на корема
до слабинните гънки на детето, така че пръстите да бъдат насочени косо, нагоре и
навън. Извърщват се 3-4 движения, наподобяващи лъскане на обувки – когато едната
ръка се движи нагоре, другата отива надолу и обратно. След това се поставят пръстите
на ръцете от двете страни на поясната област с върхове насочени назад и длани –
напред и се извършва бързо изтеглящо движение напред, докато пръстите се съберат
под пъпа, подобно на втората фаза на поглаждането на гърдите. Прави се 3-4 пъти.
Разтриване на краката. (от средата на третия месец до края на първата годинка) С
дясната ръка се хваща десния глезен на детето, а с дланта на лявата ръка се извършват
кръгообразни дижения по цялата външна повърхност на бедрото, от коляното до таза.
При левия крак се сменят ръцете. Прави се 4-5 пъти за всеки крак.
Разтриване на гърба. (от средата на третия месец до края на първата годинка) Прави
се в областта на мускулите, разположени от двете страни на гръбначния стълб. Върху
сложеното по корем дете се поставят показалеца, средния и безименния пръст в
областта на врата му и се извършва не много бързо движение надолу до кръста.
Показалецът и безименният пръст оказват натиск от двете страни на гръбначния стълб,
а средният пръст се движи по него, без да натиска. Извършва се 3-4 пъти само отгоре
надолу.
Разтриване на седалището. (от средата на третия месец до края на първата годинка)
Извършва се с кръгообразни движения с дланите на ръцете, като се притискат по-силно
към кожата, за да въздействат и на мускулите, които са в дълбочина.
Пасивна дихателна гимнастика с ръце. (от третия месец до края на първата годинка)
Включва три упражнения: кръстосване на ръцете пред гърдите, сгъване и разгъване на
ръцете, повдигане и спускане на ръцете. При кръстосването на ръцете пред гърдите
(“файтонджийско движение”) детето хваща палците на ръцете, а с останалите пръсти се
придържат китките му. Извършват се кръстосване на ръцете пред гърдите, след което
се разгъват максимално встрани. Движението на ръцете се извършва в раменните стави.
Повторя се 3-4 пъти. След това се прави сгъване и разгъване на ръцете в лакътните
стави също 3-4 пъти и се завършва с оше толкова движения на повдигане и спускане на
ръцете. При последното упражнение движенията се извършват в раменните стави, като
при повдигане ръцете отиват нагоре от двете страни на главата, а при спускане –
надолу от двете страни на тялото.
Пасивна дихателна гимнастика с крака. (от третия месец до края на второто
тримесечие – докато детето може стабилно да стои изправено) Включва три
упражнения: сгъване и разгъване на краката, “велосипедист” и “тупаница”. За сгъване и
разгъване на краката се хващат с ръце поотделно краката на детето в областта на
подбедриниците и се извършват едновременни сгъвания и разгъвания на двата крака в
коленните и тазо-бедрените стави. Стъпалата на детето не трябва да се опират до
масата. При “велосипедист” се хващат стъпалата и се извършват отново сгъване и
разгъване на коленните и тазо-бедрените стави, като при сгъването се опират и даже
трият стъпалата на детето върху масата. Сгъването и разгъването на краката се
извършва последователно – когато единият крак се сгъва; другият се разгъва и обратно.
При “тупаница” се хващат краката както при “велосипедист” и се сгъват в коленете и в
тазо-бедрените стави. Допират се стъпалата до масата с цяла повърхност. При
извършване на упражнението единият крак се повдига от масата, а другият се допира,
след което се извършва обратното. Краката не се разгъват, нито се трият в масата, а
само се тупат в нея.
Танцуване. (от средата на третия месец до шестия месец) То се започва, ако детето
може да държи главата си изправена, когато тялото му е поставено във вертикално
положение. Хваща се детето под мишниците, изправя се във вертикално положение и
се допират стъпалата на краката му до твърда повърхност. При този допир краката му
се изпъват рефлексно за кратко време, след което се отпускат. Упражнението се
повтаря ритмично 10 –20 пъти. Неупражняването на този вроден рефлекс води до
изчезването му. Тогава при допир на стъпалата в твърда повърхност краката на детето
се свиват в коленните и тазо-бедрените стави, като рефлексната реакция липсва. Тогава
трябва упорито да се упражнява танцуването до появата на рефлекса, защото съдейства
за навременното прохождане на детето.
Плувец. (от третия месец до средата на петия месец) Поставя се детето по корем.
Хванат се с едната ръка двата му крака в областта на глезените, повдига се и се поставя
другата ръка под гърдите му. Повдига се цялото тяло на детето, като се запазва
хоризонталното положение. Детето придвижва рефлексно главата си нагоре, подобно
на плувец и разгъва гръбначния си стълб.
Кръгови движения с ръце (от четвъртия месец до края на първата годинка) Детето,
легнало по гръб, се хваща за палците на ръцете. Започват се кръгови движения
едновременно с двете му ръце, които са изправени и се движат в раменните стави.
Сядане (от четвъртия месец до деветия месец) Поставя се детето да легне по гръб,
хвана се за мишниците и леко се притегля напред, докато седне. Това е почти пасивно
сядане. Постепенно се включват активни елементи. Дава се на детето да хване палците
и се притегля напред. По-късно се хваща за китките на ръцете, които са свити в
лактите, разгъват се леко напред, с което се приканва към сядане. Тогава детето сяда
като активно сгъва лактите си. Когато умението напредне, се фиксират краката на
детето в коленете с лявата ръка, а с дясната се хваща лявата ръка на детето, отвежда се
встрани и се подтиква към сядане. Същото може да се повтори и с другата ръка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Масаж

Как помага масажът за активизиране на мускулите....
Изпратен от:
Ваня
на 2010-01-10
Добавен в:
Есета
по Физкултура и Спорт
Статистика:
51 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Теория методика на спортната подготовка

25 окт 2006
·
2,598
·
31
·
5,387
·
1,602
·
12

Същност и функции на съвременния спорт. Спорта като философия на живота, която възвисява и обединява в хармония способностите на тялото, волята и ума.
 

Възрастова динамика на развитие на координационните способности

05 юни 2007
·
464
·
12
·
1,716
·
1

Характеристика на учебния процес по физическо възпитание в средното училище....
 

Принципи на физическото възпитание (пищов)

12 юни 2007
·
287
·
2
·
193
·
102

Общи принципи, цел и задачи на физическото възпитание.
 

Особености при подбора за начално обучение на 9-12 годишни футболисти


Съвременният футбол представлява игрова дейност, събрала във фокус скоростните придвижвания, виртуозността на владеене на топката, мобилизация на силите и воля за победа.
 

Психоспортограма

29 юни 2007
·
464
·
5
·
554
·
139
·
2

Специфика на компонентите на средата във футбола Във футбола средата е динамична поради характера на спорта и търпи непрекъснати промени.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Масаж

Материал № 431466, от 10 яну 2010
Свален: 51 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Есе
Брой страници: 4
Брой думи: 1,469
Брой символи: 11,341

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Масаж"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
106

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала