Големина на текста:
Романското изкуство може да се нарече още и предготическо изкуство.
Терминът за първи път е въведен през 1871 г., като това определение се е използвало
предимно за архитектурата. Романските църкви са с цилиндрични сводове, солидни и
тежки в сравнение с готическите постройки. Този стил наподобява стила на античните
римски сгради и думата “романски” се използвала, за да изрази именно това качество.
От една страна всички произведения на средновековното изкуство преди 1200г. могат
да бъдат наречени романски, доколкото в тях има връзка с римската традиция, но
всъщност, това се отнася само за малка група църкви в Северна Италия, Южна
Франция и Северна Испания. Тези постройки са част от новохристиянския стил от
времето на Константин и Юстиниан от около 950 г. до 1060 г.
Готиката е направление в изкуството, причисляващо се към западно-
европейската средновековна култура, с различна продължителност в страни. .
Развитието и започва през 1140 г. във френската област Ил дьо Франс (областта около
Париж) като наследник на романския стил. Сто години по-късно по-голямата част от
Европа – от Сицилия до Исландия, вече била възприела готическия стил. Около 1450 г.
готическата територия започнала да се стеснява, тя вече не включва Италия. До 1550 г.
готиката почти изчезнала навсякъде освен в Англия.
Готическото изкуство, което от Ил дьо Франс било пренесено в останалата част
на Франция, е известно като opus modernum или opus francigenum (модерно или
френско творчество). През тринадесети век новия стил започнал постепенно да губи
характера си на нещо привнесено отвън и започнали да се проявяват местните
разновидности. Към средата на четиринадесети век се наблюдава нарастваща
тенденция на влияние между тези регионални стилове, докато накрая се установил един
“интернационален готически” стил, който към 1400 г. преобладава почти навсякъде. Не
след дълго обаче, това единство започнало да се разпада. Италия създава напулно ново
изкуство на Ранния ренесанс. И накрая , един век по-късно, Италианският ренесанс
станал основа за друг интернационален стил.
Архитектура
Най-забележителна черта на романската архитектура е удивителното нарастване
на строителната дейност. Църквите не само са били по-многобройни от тези през
Средновековието, но и по-големи, по-пищни и по-“романски”. Сега техните кораби
имали каменни сводове вместо дървени покриви. За разлика от по-ранните църкви,
екстериорът им бил декориран, както с архитектурни орнаменти, така и със скулптори.
Романските монументи от първостепенно значение са разпръснати из цялата територия,
която представлява католическия свят.
Църквата “Сен Сернен”, Тулуза. Най-пищните образи, най-голямото
разнообразие и най-смелите идеи могат да се видят във Франция. Църквата “Сен
Сернен” в южния град Тулуза (Фиг.1) е една от поредицата великолепни църкви от
пилигримски вид, наречени така, тъй като са построени покрай пътища, които водят до
пилигримския център Сантяго де Компостела е Северозападна Испания. Планът им
(Фиг.2) е доста по-сложен и по-цялостен, отколкото на по-ранните постройки. Църквата
“Сен Сернен” е построена във формата на латински кръст с център в източния край.
Централния кораб е фланкиран от два странични от всяка страна. Вътрешният
страничен кораб продължава около раменете на трансепта и апсидата. Този обход на
амбулатория завършва при двете кули на западната фасада, която така и не била
завършена според плана.
Красотата и постиженията на инженерната мисъл са неразделни в създаването на
този ефект. Било е необходимо детайлно и систематично планиране, което само един
истински архитект можел да направи.
Отьонската катедрала. Църквата (Фиг.3) била посветена на Лазар – мъртвеца,
когото Христос съживил и чиито кости тя съхранява. Строежът й е започнал от Етиен
дьо Баж от Клюнийския орден (наречен така на името на първия техен манастир в
Клюни, Франция), като е осветена през 1132 г. тук галериите са заменени от сляпа арка
и прозорци на централния кораб. Построяването на този монумент, издигащ се на три
нива, станало възможно благодарение на заострената арка на корабния свод. Понеже
заострената арка упражнява по-малко външно налягане, отколкото полукръглата арка,
тя може да бъде направена много по-стръмна. Постиженията, които са направени въс
основа на това откритие, са използвани за построяването на извисяващите се в небесата
църкви от готическия период.
Клюни. Най-голямата постройка, издигната в романска Европа, е третата абатска
църква в Клюни. Огромната църква е започната да се строи през 1088 г. За нещастие
Клюни III, както е известна, е разрушена след Френската революция. Само южния
трансепт и неговата осмоъгълна кула останали от това, което някога било най-
впечатляващата съвкупност от кули в цяла Eвропа (Фиг.4). Те показват огромния
размер на църквата, която е ненадмината до готическия период.
Златни църкви. Един трети вид, така наречените златни църкви, се появява за
първи път в Западна Франция. В “Сен Савен сюр Гартамп” (Фиг.5) сводът на
централния кораб има подсилващи арки, тъй като е проектиран така, че да осигури
непрекъснато пространство за стенописи. Тежестта му пада директно върху аркадата на
централния кораб, подкрепена от редица величествени колони. Нефът е добре осветен,
тъй като двата странични кораба са на същата височина и външните им стени имат
големи прозорци.
Терминът готически първоначално е въведен за архитектурата и именно в нея
този стил е най-ярко изразен, но също може да се говори и за готически скулптори и
живопис. В продължение на век - от около 1150 г. до 1250 г., времето на Великите
катедрали, архитектурата имала доминираща роля. През епохата на готиката
катедралите били основният израз на художественото творчество.
“Сен Дени” и абат Сугерий. За началото на готическия стил се определя периода
между 1137 г. и 1144 г., когато започва реконструирането на кралската абатска църква
“Сен Дени” (Фиг.6) в покрайнините на Париж, предприето от абат Сугерий. Църквата,
която била създадена в края на осми век, се радвала на двойна слава. Тя била
едновременно гробница на свети Дени, покровител на Франция и защитник на
кралството, и основен паметник на Каролингската династия. Сугерий искал да
превърне абатството “Сен Дени” в духовния център на Франция – поклонническа
църква, която да блести пред всички други и да бъде фокус както на религиозните, така
и на патриотичните чувства. За да бъде постигната тази цел, старата постройка
трябвало да се уголеми и реконструира. Великия абат сам изготвил две описания на
църквата и нейното реконструиране.
Това, което отличава интериора на готическия стил от по-ранните, е неговата
осветеност и лекота. Архитектурните форми изглеждат грациозни, почти безтегловни в
сравнение с масивната солидност на романските сгради. Освен това прозорците са
уголемени до такава степен, че вече не представляват отвори в стената, а самите те са
прозрачни стени.
Катедралата в Шартър. (Фиг.8,9) Подобно на Сугерий, епископът на Шартър
започнал преустройство на катедралата през 1145г. и след пожар през 1194г..
Основният проект е единен, въпреки че строежът е ставал на етапи. Двете западни
кули, макар че са подобни, не са идентични. Техните шпилове са напълно различни–
северният датира 300 г. след другия и се виждат отдалече, защото е построена на най-
високото място в града. Двете рамена на трансепта имат три дълбоки портала, богато
украсени със скулптура и огромна розета над пет по-малки стреловидни прозорци. Най-
поразителни са аркбутаните – придават силно присъствие на източната апсида със
седем допълнителни параклиси. Западната фасада разделена на отделни единици от по
две и три части е пример за изчистеност. Централният кораб е първият шедьовър на
високата готика отворите на заострената издължена корабна аркада с по-високи и по-
тесни отпреди. Свързани с прозорци със същата височина посредством къс напречен
трифорий , преграждащ галериите. Към основните колони са добавени по-тънки за
непрекъсната вертикалност на линиите. Редица от кръгли и осмоъгълни колони по
дължината на кораба води към апсидата. Под нея е криптата, която съхранява реликва
носена от Дева Мария. Страничен кораб по цялата дължина на централния и около
трансепта. Единствена от готическите катедрали Шартърската пази около 180
прозорци с витражи. Магията от пречупената светлина е незабравима.
Катедралата в Амиен. Високия готически стил достига кулминацията си с
интериора на катедралата в Амиен (Фиг.10). Нейната спираща дъха височина е основна
цел както в техническо, така и в естетическо отночение. В катедралата в Амиен
скелетната конструкция е достигнала крайните си възможности. Сводовете са опунати
и тънки, а огромната площ, заемана от прозорци, сега включва и трифория, така че
прозорците на централния кораб обхващат цялата стена над аркадата на нефа.
Катедралата в Реймс. Тук също се акцентира върху верикалността и
полупрозрачността в развитието на фасадата от времето на високата готика. В
Реймската катедрала (Фиг.11) се е извършвало коронясване на кралете от Франция.
Галерията с кралски статуи е вдигната много нагоре и се слива с аркадата от третото
ниво. Пинаклите, които са навсякъде, акцентират върху неспирното движение нагоре.
Скулпторната декорация, най-пищната от всички срещани до този момент, не остава в
ясно обособени зони. Тя се разпростира на много нови места, така че екстериорът
наподобява изложба на статуи.
Късноготически стил от тринадесети век и храмът ”Сен Урбен” в Троа.
Катедралите от времето на вискоката готика във Франция представляват
съсредоточаване на усилия, невиждано до сега. Те са истински национални паметници.
Тези катедрали изразяват сливането на религиозните и патриотичните чувства, към
което се стремял абат Сугерий. До средата на тринадесети век тази вълна на ентусиазъм
затихва. Новите проекти били рядкост,. Поради това екипите от каменоделци и
скулптори, събирани за строежа на големите катедрали през предишните десетиления,
постепенно започнали да се разделят на малки грипи.
Храмът “Сен Урбен” в Троа, построен в края на тринадесети век, не оставя
никакво съмнение, че епохата на готически стил вече е отминала. При нея не
монументалността, а изящната изтънченост на детайла е основна цел. Премахнати са
трифориите, плана е опростен и е създадена деликатна стъклена клетка. Тази
елегантност се наблюдава и в архитектурните орнаменти.
Може да се каже, че “Сен Урбен” бележи последния етап на готическата
архитектура, наричана още пламтяща готика. Този стил се заражда в края на
тринадесети век, но развитието му било забавено заради Стогодишната война в Англия
(1338г.-1453г.). В резултат на това, негови пълноценни образци са открити чак в
началото на петнадесети век. Самото име, което означава “пламъкообразен”, се отнася
до вълнообразните извивки, които са основна черта на късното готическо изкуство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Романско и готическо изкуство - сравнение

Сравнение на архитектура, скулптура и живопис....
Изпратен от:
Росина
на 2010-01-07
Добавен в:
Курсови работи
по Архитектура и градоустройство
Статистика:
116 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Изграждане на двуетажна жилищна сграда

08 яну 2009
·
296
·
12
·
1,263
·
391
·
7

Разработването на „Проект по безопасност и здраве” е възложено на основание наредба № 2 от 22.03.2004 година и възоснова на...
 

Основи на архитектурната композиция в центъра на Русе


Оформянето на площад "Свобода" (някога площад "Княз Борис") започва през 1890 г. със създаването на градска градина. Тя е разположена върху 15 декара площ с трапецовидна форма, собственост на големия русенски фабрикант Андрея Тюрийо...
 

Готически паметници


Първите паметници на готическото изкуство били построени във Франция. Тъй като за италианските хуманисти от ХV в. ”отвъд Алпите” не живеел никой освен “готи” - т.е. варвари, те направо им прилепили прозвището “готически”.
 

Сгради на културата. Функционални групи и елементи, планировъчни и конструктивни характеристики


Проектирането на театри изисква познаване на комплексни функционални зависимости. Много неща придобиват яснота при един преглед на историята на театъра.
 

Хай тек архитектурата на новото време


Като стил в архитектурата Хай Тека възниква при първите прояви на индустриалната революция.Заражда се в Англия не случайно.Това е направление породено от индустриалните постижения и за това логично се развива в държавите с висока индустриализация...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Романско и готическо изкуство - сравнение

Материал № 429465, от 07 яну 2010
Свален: 116 пъти
Прегледан: 241 пъти
Качен от:
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,720
Брой символи: 23,019

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Романско и готическо изкуство - сравнение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала