Големина на текста:
91. Осребряване и разпределение на осребреното имущество.
Приключване и възобновяване на производството по
несъстоятелност. Възстановяване правата на длъжника
1. Осребряване. Това е етап от производството по несъстоятелност. То по
същината си е система от действия, чрез които масата на несъстоятелността се
превръща в пари.
1.1. Това осребряване се извършва чрез публична продан.
1) За разлика от изпълнителното производство по ГПК публичната
продан се извършва от синдика, но той има правомощията на съдия-изпълнител.
2) По предложение на синдика и разрешение на съда публичната
продан може да се отнася до отделни права, части или цялата маса. Когато
осребряването има за предмет цялата маса или обособени части, то кредиторите не
могат да са в по-неблагоприятно положение отколкото при продажбата на отделни
активи.
3) Самата публична продан се провежда по реда на ГПК.
1.2. Възможно е публичната продан да не се реализира поради липса на
купувач или наддавачът, който е спечелил, да се откаже. В този случай по предложение
на синдика съдът може да разреши продажбата да се извърши чрез пряко договаряне
или продажба чрез посредник.
1.3. При осребряването има още едно изискване относно дяловете,
собственост на длъжника, в други дружества. Тези дялове се продават на трети лица,
след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници и предложението
не бъде прието в 30-дневен срок. Това се прилага за дялове, но не и за акции.
1.4. И тук, ако се продава цялата маса или обособени части, купувачът не
може да се разпорежда, докато не плати цената. Ако има продажба, тя е частично
недействителна спрямо кредиторите.
2. Разпределение. Получените средства от осребряването се разпределят между
кредиторите.
2.1. Разпределението се извършва само когато няма достатъчно средства
за удовлетворяване на всички кредитори. Законът не казва кога се прави разпределение
- когато има достатъчно средства. Това се преценява от синдика.
2.2. Сметка.
2.2.1. Самото разпределение се извършва въз основа на сметка,
която се изготвя от синдика. Сметката е частична, докато не бъдат изплатени изцяло
задълженията или осребрена цялата маса с изключение на непродаваемите вещи.
2.2.2. Сметката се изготвя според привилегиите по чл. 722
(различно от чл. 136 ЗЗД):
Специална привилегия:
1) Обезпечени със залог или ипотека вземания.
2) Право на задържане.
Общи привилегии:
3) Разноски по несъстоятелността.
4) Вземания по трудови правоотношения.
5) Издръжка.
6) Публичноправни вземания.
7) Вземания след датата на откриване на производството и
неплатени на падежа. Това не е правилно - това означава, че възможността длъжникът
да получи пари е минимална.
8) Други необезпечени вземания.
9) Вземания за лихви.
10) Вземания на съдружник по отпуснат кредит.
11) Вземания по безвъзмездни сделки.
2.3. Удовлетворяването става по редове.
1) Кредиторите от един ред се удовлетворяват съразмерно
изключение на ред 1).
2) Има правила за обезпечените кредитори - ако цената, получена
от обекта на специална привилегия, не покрива изцяло вземането, за останалото се
удовлетворява като хирографарен кредитор. Ако цената е по-висока, удовлетворяването
е пълно като остатъкът се включва в масата на несъстоятелността.
3) Кредитор с отлагателно условие се удовлетворява като кредитор
с оспорено вземане.
4) Кредитор с прекратително условие се удовлетворява като
кредитор с безусловно вземане.
5) Кредитор с оспорено вземане - заделя се съответната сума. Ако е
оспорено само обезпечението, вземането се включва като необезпечено до
разрешаване на спора като се заделя сума като за обезпечено вземане.
2.4. Публичност на сметката. Самата сметка стои на разположение на
разположение на длъжника и кредиторите в съда 14 дни.
2.5. Възражения. В 14-дневен срок след срока, в който сметката е на
разположение, могат да се правят възражения от длъжника, кредитор и комитета на
кредиторите.
2.6. Сметката не е окончателна, освен ако са се изчерпали активите или
има средства за всички кредитори.
3. Приключване на производството.
3.1. Предпоставки. Ако са изплатени всички вземания или масата е
изчерпана, производството по несъстоятелност следва да се приключи.
3.2. Ако една от тези предпоставки е налице, синдикът трябва да направи
окончателна сметка и да направи окончателен отчет в срок 1 м. от изчерпване на масата
на несъстоятелността.
3.3. Сметката и отчетът се представят на съда и съдът свиква в 14-дневен
срок заключително събрание на кредиторите.
3.4. Събранието на кредиторите трябва да приеме окончателната сметка и
да вземе решение за непродаваемите вещи.
3.5. Приключване на производството. Съдът с решение постановява
приключването на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца от
търговския регистър. Това решение се обнародва в ДВ. Последици:
1) Прекратява производството.
2) Прекратява правата на синдика.
3) Прекратява се общата възбрана и залог.
4) Приключването на производството води до прекратяване на
всички непредявени в производството вземания, както и на всички неупражнени права.
5) Погасяват се правата на неудовлетворените кредитори.
4. Възможно е производството да се възобнови.
4.1. Условията са много ограничени:
1) Възобновяването е възможно само в срок 1 г. от прекратяването.
2) Ако се освободят суми за оспорените вземания или ако се открие
имущество - алтернативни хипотези.
3) Имуществото да е достатъчно за покриване на разноските.
2
4.2. Производството се възобновява по писмена молба на длъжника или
кредитор с прието или установено вземане.
4.3. При възстановяване производството започва от окончателната сметка
(която вече е частична).
4.4. Възобновяват се правата на синдика и комитета на кредиторите.
5. Реабилитация. Обявяването в несъстоятелност води до неблагоприятни
последици за длъжника. Законът допуска търговец, обявен в несъстоятелност, да бъде
реабилитиран.
5.1. Действие на реабилитацията:
1) Възстановяването е заличаване и отменяне занапред на
последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност.
2) Реабилитацията засяга както ЕТ, така и неограничено отговорен
съдружник.
5.2. Предпоставки за възстановяването - 2 алтернативи:
1) Да са изплатени напълно всички вземания.
2) Несъстоятелността се дължи на неблагоприятно изменили се
икономически условия.
5.3. Законът забранява да се възстановява длъжник, осъден за банкрут.
5.4. Производството започва по молба на длъжника, прилагат се
доказателства. Може и от наследниците при починал длъжник.
5.5. Възстановяването е спорно производство, в което кредиторите могат
да възразяват.
5.6. Нова молба за обжалване може да се подаде в срок 1 г. след влизане
в сила на решението за отхвърляне на първата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

"Благоденствие за всички" от Лудвиг Ерхард

Професор Лудвиг Ерхард е представител на немското неолиберално течение и голям привърженик на социалната пазарна икономика.
Изпратен от:
gerapaaa
на 2007-10-15
Добавен в:
Реферати
по Икономически теории
Статистика:
394 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Икономическо развитие на България след Освобождението до Балканската война
добавена от mm4etyy 28.09.2012
2
25
Подобни материали
 

Теория за социалното пазарно стопанство

04 мар 2010
·
60
·
10
·
1,372

Икономически теории. Теория за социалното пазарно стопанство...
 

"Благоденствие за всички" от Лудвиг Ерхард

23 ное 2008
·
167
·
9
·
1,357
·
65

Лудвиг Ерхард е предствител на немския неолиберализъм. Считан е за баща на германското „икономическо“ чудо...
 

Критичен поглед върху "Благоденствие за всички" в интерпретацията на Лудвиг Ерхард

13 дек 2008
·
105
·
6
·
544
·
42

Книгата „Благоденствие за всички” е написана през 1957 год. В своята книга Ерхард говори за периода, в който той е бил министър на търговията и промишлеността в първото следвоенно правителство в Бавария в годините след Втората Световна Война...
 

Сивата икономика в България: източници и противодействие

16 дек 2008
·
259
·
14
·
2,718
·
158
·
1

С бързите промени в световната икономика през последното десетилетие и необходимостта от динамични структурни реформи в Европа и по-специално в страните в преход...
 

Меркантилизмът - първа позитивна обосновка на прехода към пазарна икономика

05 яну 2009
·
70
·
5
·
877
·
56

Меркантилизмът - първа позитивна обосновка на прехода към пазарна икономика. Тема от учебника по Икономически теории.
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
62
1
1 мин
30.07.2018
Тест по икономическа теория
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тест по икономика, предназначен за проверка на основните познания по микроикономическа теория.
(Труден)
26
81
1
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

"Благоденствие за всички" от Лудвиг Ерхард

Материал № 42843, от 15 окт 2007
Свален: 394 пъти
Прегледан: 60 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 3
Брой думи: 1,585
Брой символи: 13,783

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " "Благоденствие за всички" от Лудвиг Ерхард"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения