Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”; ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА: ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ: ПСИХОМЕТРИЯ И АРТ- ТЕРАПИЯ
РЕФЕРАТ
ТЕМА: РИСУВАНЕТО – ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ.
Разработил: Мария Вутова Петрова- Йорданова
Фак. № 0906689009
ПЛОВДИВ, 2009 г.
Изобразителното изкуство /особено рисуването/ се използва от десетилетия с
успех във възпитателната и терапевтичната дейност. Причината за това може да
разбере като се вникне в същността на рисуването през различните възрасти на човек;
като средство за възпитателно въздействие, социализация, ресоциализация и
рехабилитация. В клиничното практика рисуването се използва както за диагностични,
така и за лечебни цели.
За детето рисуването е особено важно: при формирането му като личност, като
израз на своята потребност да действа, да опознае света, да изрази своите чувства и
преживявания. Детската рисунка е силно изразна средство- изразява цялостната
същност на дадено дете, равнището на неговото психомоторно и личностно развитие.
Това е видно от самото развитие на рисунка заедно с възрастовото израстване на детето
и с неговите индивидуални прояви.
Редица автори посочват, че рисуването отразява обществения опит на детето,
неговите възприятия и представи. Известно е, обаче, че в своите рисунки то не отразява
точно и пълно действителността, не само защото не я познава и му липсват графични
умения, но и защото то я отразява така, както си я представя. Както я вижда, както му
диктуват неговите чувства и отношение към обектите в нея /хора, животни, предмети/.
В рисунката детето изразява своите чувства, желания и преживявания. Голяма роля
играе и въображението, и мисленето.
Някои автори приемат, че рисуването на детето е своеобразен графичен знак. А
също така, че то е нужно за развитието му, както говоренето. Това е от голяма значение
и за клиничната практика, не само за установяването на психичното развитие на деца в
норма, но и на такива с интелектуален дефицит и особени образователни потребности.
Един такъв подход обяснява не само различията в рисунките на децата във възрастов
план, но и в индивидуален.
Безспорно е въздействието на изкуството за обогатяване на естетическите
възприятия, за оформянето на естетически вкус, за пораждането на интереси и идеи, за
творчество, което се отразява пряко и върху самата изобразителна дейност на
подрастващите.
Известно е, че детето обикновено в своето произведение изразява чувства, които
го вълнуват и редица преживявания. Това може да се открие в избора и използването на
цвят, в големината на изобразения обект, в одухотворяването му, в пространственото
разположение, както и в композиционното съчетание. В клиничната практика
определени диагностични находки в рисунката кореспондират с клиничната картина и
могат успешно да подпомогнат терапевтичния процес. Затова се смята, че
изразителността, условността в рисунката, са свързани с душевната нагласа на
съзнанието и с „вътрешния свят на рисуващия”.
Етапите в развитието на рисуването при децата се свързват както с цялостното
им развитие, така и с индивидуалните и личностните им особености. Също и с ролята
на възпитанието и обучението на семейната среда. Има различни виждания за етапите,
но със сигурност те са свързани помежду си и не могат абсолютно стриктно да се
разграничат. Това до голяма степен зависи от самото дете и неговите способности.
При един сравнителен анализ на рисунки на практически здрави деца, с
нормално развитие и деца с изоставане, дефицити, или нарушения в мозъчната дейност,
разликите са очевидни. Също така и анализът на рисунки на деца с различна степен на
олигофрения се отличават съществено помежду си. При най-тежката форма въобще не
може да се говори за наличие на изобразителна дейност. Установяването на тези
различия в изобразителната дейност имат не само диагностична стойност, но и служат
2
на терапията и стимулиране развитието на такива деца. При някои деца например,
рисуването служи за овладяване на графичния знак на писмената реч.
Срещат се разбира се и изключения. При някои деца с психически отклонение се
наблюдават прояви на специални заложби. Познаването на особеностите на развитието
на изобразителната дейност е задължително да се извършва паралелно с установяване
на цялостното развитие и здравното състояние на съответното дете.
Съдържанието на детските рисунки и техният анализ е богат източник на
информация за самото дете – за равнището на неговото развитие, опит, възможности,
интереси, личностни качества и заложби. Освен възрастови особености, детската
рисунка отразява и субективното отношение към действителността. С особено желание
детето изобразява човешка фигура. Това е първият обект, към който то се насочва.
Някои автори обясняват това с привързаността на детето към отделните членове на
семейството.
Съдържанието на рисунките и тяхното богатство зависи в голяма степен от
общата умствена активност на детето и интереса към съответните обекти. Зависи от
фантазията и мисленето. В много случаи роля играе и подражанието. Както и влияние
от заобикалящите го хора. Относно избора на съдържание на рисунката и начина на
изображение, роля играе и половият диморфизъм. Установено е, че момичетата
достигат по-рано до психомоторна готовност за писане, имат по-голяма сръчност и
прецизност. Обикновено те отразяват обектите с повече подробности и влагат голяма
фантазия. Но преди всичко във всяка детска рисунка се разкрива собствената
индивидуалност, „вътрешният свят на детето”. А това е от значение за диагностичната
и терапевтична практика.
При децата и подрастващите рисуването се използва за контрол на хода на
нормалното възрастово развитие. Има и своята прогностична стойност за ранно
откриване на изоставане в развитието, на заболявания, а също така и на заложби. При
деца с известни особени образователни нужди, с дефицити, дефекти, увреждания и др.,
или при такива от т.нар. „рискови групи” /недоносени, боледуващи/, то служи за
уточняване на диагнозата, на степента на изоставането, или преждевременното
прекомерно избързване в развитието. Също така и за ранно откриване на симптоми на
някои заболявания. Това се отнася и за изследвания в различни възрасти от човешкото
развитие.
Рисуването като диагностично средство се използва широко и в социалната
сфера за лица с девиантно и делинквентно поведение, безнадзорни и безпризорни,
маргинализирани, зависими от дрога, алкохол и др. Съобразно целта на изследване, при
използването на рисуването се прилагат различни подходи: генетичен, клиничен,
аналитичен, проективен и др.
За установяване равнището на психическото развитие на децата посредством
рисуването се използват различни тестове, но най- известен е „Рисунка на човек” на
Флорънс Гудинъф. Това е невербален тест за интелигентност, предназначен за деца от 3
до 13 години и изисква рисунка на мъж /По- късно се въвежда и фигурата на жена/.
Отнема малко време /в сравнение с други подобни/, но е достатъчно надежден.
Получените резултати от различни изследвания с този тест са убедителни. Но
това не означава, че рисуването може да се приема за единствен диагностичен метод.
Резултатите в много случаи насочват към други изследвания и дават ориентация за
степента на развитие. За окончателно заключение или диагноза, е необходимо да се
използват едновременно или паралелно и други методи, съобразено с целите на
изследването и особеностите на изследваните /отделно лице, група, в норма или не/.
Анализът на рисунките разкрива не само степента на психомоторното развитие,
но и някои страни от собствения вътрешен свят на личността. В много случаи различни
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2019 в 16:38 студентка на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, випуск 2018
13 май 2019 в 19:16 студентка на 26 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2020
06 апр 2019 в 21:26 студент на 27 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - колеж-добрич, специалност - ПУНУП, випуск 2020
06 апр 2019 в 15:21 родител
04 апр 2019 в 22:27 студентка на 35 години от Варна - Технически университет, факулетет - елекроника, випуск 2017
29 мар 2019 в 23:27 студентка на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагоически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2017
03 мар 2019 в 14:07 в момента не учи на 42 години
23 фев 2019 в 17:24 в момента не учи
30 яну 2019 в 21:01 студент на 30 години от София - nbu, факулетет - TCMB, специалност - Телекомуникации, випуск 2012
27 яну 2019 в 00:35 в момента не учи на 39 години
 
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
241
1
1 мин
29.11.2013
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Рисуването – диагностика и терапия

Материал № 427006, от 04 яну 2010
Свален: 522 пъти
Прегледан: 522 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,615
Брой символи: 14,444

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Рисуването – диагностика и терапия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения