Големина на текста:
Тема №8: Организация и техника на международните плащания
I.Същност и особености на международните плащания
Международните плащания възникват на основата на международни
икономически отношения, при които възникват валутни вземания и задължения.
Международните плащания се уреждат по определен начин и форма между
субекти от различни страни.
Според международните обичаи и практика плащанията във връзка с
възникналите икономически или други взаимоотношения се разграничават на:
Налични плащания (плащане в брой) - за такива се приемат тези,
които се извършват от момента на сключване на сделката – до
момента на получаването на стоката или услугата от купувача. Ако
купувачът осъществи плащането след получаването на стоката или
услугата – плащането се извършва „на кредит”.
Плащания на кредит – при кредитното плащане за съответната
сделка между продавача (износителя) и купувача (вносителя)
възниква кредитно отношение.
Международните валутни плащания се основават на прилаганите правила,
механизми, форми и услуги, характерни за паричната система. Те се базират на
общите правила за плащания във всяка отделна страна. Наред с това
международните плащания имат и някои специфични характеристики, които
произтичат от особеностите на международната търговия и на международните
взаимоотношения. Преди всичко се има предвид:
Пространствената отдалеченост между контрагентите;
Използването на различни национални валути;
Възможното възникване на валутен риск при тези валутни
операции;
Съществуването на международна договореност;
Проявяването на някои особености в механизма на осъществяването
на валутните плащания, които се отразяват в прилагането на
отделните форми и начини на плащане.
Плащанията между контрагенти от различни страни се основават на :
Конкретната договореност между субектите;
Съответните документи;
Съществуващите правила за уреждане на валутните
взаимоотношения
II.Условия и документи за извършване на презгранични плащания и преводи
Реална основа за осъществяване на международните плащания са
съответните документи (първични и платежно - кредитни), чрез които се
дава основание или се извършва самото валутно плащане.
1
1.Първични документи – това са документи, които служат като основание за
осъществяване на международното плащане по дадена сделка, се гарантират в
няколко направления : товарни документи, търговски фактури, застрахователни
документи, документи за количество, качество и произход на стоката. Тези
документи съпровождат стоката и служат като основание за осъществяването на
реалното плащане между контрагентите.
а) Към товарните документи се отнасят :
Товарителница – транспортен документ, които се издава от гарата на
изпращача и служи за гаранция , че е сключен договор за превоз.
Морски коносамент това е стоково-разпоредителен документ, с
който се потвърждава, че стоката е приета за превоз от кораба.
Капитанска разписка документ, който се издава от капитана, че е
получена стоката на борда на кораба.
б) Търговски фактури:
Фактура издава се при всяка сделка от търговски характер и
показва : каква е стоката, кой е продавачът и купувачът, цената,
валутата, разходите по доставката.Търговската фактура не е обект на
търгуване и не дава право върху стоките.
Консулска фактура – издава се от продавача и се заверява от
консулската служба на страната на купувача.
Митническа фактура – фактура , която износителят издава пред
митническите власти в страната на купувача на базата, на която се
плащат митнически такси.
в) Застрахователни документи:
Застрахователна полица документ, който удостоверява, че
стоката е застрахована и покрива всички рискове или част от тях.
Застрахователен сертификат – документ, който се издава от
застрахователя и доказва, че е сключен застрахователен договор.
Рейсова застрахователна полица – документ, който покрива
рисковете само за определен рейс като се използва при масови
еднородни стоки, превозвани към чужбина.
г)Документи за количество, качество и произход на стоките:
Опаковъчен лист съдържа описание на стоките в опаковъчната
форма на стоките в международния транспорт.
Спецификация – подробно описание на стоката без да включва цената
Талиманска бележкадокумент, който се издава при товаренето и
разтоварването на стоките. В нея се описва броя, състоянието на
стоките, тя се издава от лица наречени талимани.
Сертификат за качество – издава се по искане на купувача и се
използва при акредитивната форма на плащане
Ветеринарен сертификат – документ, предназначен за ветеринарните
власти в страната на вносителя
Сертификат за произход – изисква се в страната-вносител и служи за
облагане на стоката.
2
2. Платежно - кредитни документи - документи, които се използват за
платежни и кредитни средства при международните плащания. Такива са полицата,
чекът и банковите средства за международни плащания.
а)Полица кредитен документ, който непосредствено е свързан с
търговския кредит като се използва и в двете си разновидности: запис на заповед и
менителница.
Запис на заповед – кредитен документ, чрез който едно лице се
задължава да изплати определена сума на друго лице. Той съдържа:
наименованието „запис на заповед”; лице, в полза на което трябва да
се плати (ремитиентът); име и подпис на издателя (платеца); дата на
плащането; място и дата на издаване на документа.
Запис на заповед
стоки
Доставчик Купувач
Запис на заповед
Менителница кредитен документ, при който едно лице
упълномощава друго лице да изплати определена сума (парична) на
трето лице на определено място в определено време. Субектите,
които участват са:
?Трасант (издател) – едновременно е длъжник и кредитор
?Трасат (платец) – само е длъжник по менителницата
?Ремитиент (поемател) – субектът, в полза на който се издава
кредитният документ.
Менителница
Кредит стоки
Ремитиент Трасант Трасат
менителница
Джиро
Сконторане акцептирана авал
В този случай трасантът издава менителницата. Платец по нея ще бъде трасата.
Той акцептира издадената срещу него менителница и я изпраща на ремитиента.
След реализацията на стоките длъжникът изпраща посочената в менителницата
сума на определен падеж. Ремитиентът има възможност да използва
менителницата: за погасяване на други задължения чрез прехвърлянето й; за
набиране на непосредствено ликвидни активи чрез сконтирането й в банка.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация и техника на международните плащания

Международните плащания възникват на основата на международни икономически отношения, при които възникват валутни вземания и задължения. Международните плащания се уреждат по определен начин и форма между субекти от различни страни....
Изпратен от:
Gergana Georgieva
на 2010-01-03
Добавен в:
Доклади
по Банково дело
Статистика:
78 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
1 мин
09.10.2019
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Организация и техника на международните плащания

Материал № 426657, от 03 яну 2010
Свален: 78 пъти
Прегледан: 56 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,211
Брой символи: 10,497

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и техника на международните плащания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала