Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ
На А.И.П., пол- мъж, възраст- 38 години; образование-
висше;
професия- военен; семейно положение- женен, с две деца
За изготвяне на психологическия профил са използвани
стандартизирани вербални и невербални психометрични методики: Тест
”ИСТ АМТАУЕР- за изследване на интелекта; Тест за акцентуация на
характера и темперамента; Тест на Бъс- Дюрки за агресивността;
Гийсен тест- за диагностициране социалните нагласи,
комуникативните умения и ролеви репертоар; Тест- Айзенк- за
очертаване на психофизиологични характеристики, които са базисни за
индивидуалния стил на поведение; беседа ; наблюдение.
Тестово изведеният интелектуален потенциал е значително над средно
ниво / IQ= 124 /, съответстващ на възрастта, образованието и натрупания
социален опит. Мисловният процес протича с нормален темп, правилна
структура и съответна на мотивацията устойчивост. Леко са намалени
неговите качествени характеристики- съобразителност, комбинативност.
Вниманието е устойчиво, добре превключващо. Няма данни за сериозни
нарушения на концентрацията, разпределяемостта, гъвкавостта. Налице
е интензивно работещо възприятие със значителен обем. Притежава
способности за систематично, логично мислене, добри възможности за
установяване на причинно- следствени връзки и закономерности между
предмети и явления. Присъщият тип мислене предполага справяне със
задачи, които изискват аналитичност, критичност, въображение и
вербални умения. Налице е добре функционираща памет, възможности
за репродукция на стари данни, богат активен речник.
Адекватно се самооценява, целеполагането е реалистично, съобразено
със собствените възможности и условия на средата. Стреми се към лично
и на семейството благополучие, по- добър социален статус. В
преследване на значима цел е способен да формира силна мотивационна
насоченост. Умее да конкретизира задачите и се стреми да ги реализира
със съответната доза упорство, постоянство и настоятелност, без да стига
до крайности, склонен е на компромиси.
Насочен е към утвърждаване на Аз- а, стреми се да се покаже значим,
да привлече вниманието към себе си, да получи одобрение и социално
признание. Претенциозен е в междуличностните контакти. Спрямо
околните понякога може да бъде придирчив, хладен, пресметлив и
взискателен, което се обуславя от завишения му егоцентризъм. При
отстояване на интересите и позициите си може да прояви сериозна
настойчивост.
Преимуществено е екстравертен- общителен, активен в
осъществяването на контакти. С изразен позитивен социален резонанс,
което обуславя адаптивност, желание за социално вграждане,
съобразяване с доминиращи тенденции и изисквания от страна на
референтни общности и авторитети. Не му липсват стремеж към
доверително- откровено взаимодействие с околните и нагласи за
сътрудничество, но като цяло предпочита да бъде по-малко обвързан и
зависим, да контролира събитията. Селективен е при създаване на нови
връзки и контакти. По- скоро е предпазлив, претенциозен към околните
и държи на дистанцията, но общо взето е добронамерен, услужлив, със
сътруднически нагласи.
Характеризира се със силна индивидуалност, инициативност
енергичност, решителност, увереност в себе си и способност за
преодоляване на трудности. Трудно се поддава на убеждаване, до
известна степен е “консервативен”, поради недостатъчно внимание към
чуждата гледна точка. Поведенческите реакции на изследвания като
цяло са насочени към привличане на внимание към себе си. Водеща е
тенденцията към лидерство, стремеж към надмощие, престижни позиции
и висок социален статус. Важно за личността е признанието, заемането
на значими роли.
Емоционалната стабилност и уравновесеност са на приемливо ниво.
В повечето ситуации с повишени изисквания се стреми да запази
самообладание, но е възможно да прояви признаци на раздразнителност,
безпокойство. Старае се да сдържа емоционалните си прояви и
негативни реакции, съобразявайки се в достатъчна степен с изискванията
на средата. Чувствителен е на критика и оценка. Привидно запазва
самоконтрол при психологически натиск и провокации, но се напряга,
изнервя. В личностно значими ситуации може да прояви нетърпеливост,
претенциозност, конфликтност. Същевременно не са му чужди
повишена възбудимост, известна импулсивност. Не е много добра
защитеността от въздействието на външни фактори. Вероятно при
стресови и фрустрационно наситени ситуации е склонен към ярко и
спонтанно проявление на чувствата с елемент на демонстративност.
Контролът на интелекта не винаги играе водеща роля. Не се регистрират
изявени агресивни тенденции в поведението. При конкретни
обстоятелства, свързани с накърняване на достойнството, нарушаване на
личното пространство и автономност, е склонен към прояви на вербална
и индиректна агресия, а също и под формата на агресивно недоверие,
ревност и омраза.
Като признак за акцентуация на характера на личността се
определят:
- задържащ тип- Проявява недоверие към хората. Често страда от мнима
несправедливост по отношение на себе си. Чувствителен към обиди и
огорчения, уязвим, подозрителен. Склонен към афекти- обидчивост,
ревност, не му е чужда и отмъстителност. Самонадеян, със силно развито
честолюбие. Отстоява своите интереси настойчиво, като проявява
особено голяма енергичност. Стреми се към високи достижения и
преследва целите си с голяма упоритост.
- възбудим тип- Със занижен контрол над влеченията и потребностите,
съчетан с желание за физическо удоволствие. Поради присъщите му
гневливост, повишена импулсивност, вероятно встъпва в спорове и при
конфликти се явява провокиращата, активна страна.
Като признак за акцентуация на темперамента на личността се
определят:
- емотивен тип- характеризира се с относително изострена
чувствителност, тревожност. Впечатлителен, някои жизнени събития
преживява по- сериозно в сравнение с другите хора. Възможно е бързо
да изпадне в състояние на възторг от радостно събития или в отчаяние,
печал от тъжно. Има обострено чувство за дълг, изпълнителен.
- хипертимен тип- с добро самочувствие, висок жизнен тонус, с
повишена самооценка. Енергичен, деен, инициативен. Силният стремеж
към самостоятелност може да бъде източник на конфликти. При грубо
противопоставяне проявява раздразнителност, гневливост, отмъстител-
ност. Трудно понася монотонната работа, принудителната самота.
Поведението като цяло е социално желателно, съобразено със
социалните стандарти и изисквания, определя се от мнението на
“властимащите”, с изразен външен локус на контрол. Характерно е
егоцентрично експлоатиране на ролевата позиция, сменящо се
отношение, което варира от доброжелателност до пълно безразличие,
съчетани с тенденция към оневиняване. Присъщо му е при определени
условия да се представя в нереално благоприятна светлина,
поддържайки идеализиран образ за себе си. Със социално-
психологически нагласи е за вграждане и пласиране, а регистрираната
завишена доминантност очертава своенравност, стремеж за
себеутвърждаване, способност за противостоене и ефективност на
съответното ролево- интеракционно равнище.
Предпочита стереотипния начин на живот, строгото следване на
предварително разработени планове, което го избавя от непредвидени
случайности, прави бъдещият ход на събитията по- малко неопределен и
по- предсказуем. В ежедневните, регламентирани условия за живот

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психологически профил

На база психологически тестове е направен примерен психологически профил...
Изпратен от:
viara
на 2009-12-29
Добавен в:
Анализи
по Психология
Статистика:
347 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Психични елементи на страха

23 окт 2006
·
1,496
·
11
·
1,808
·
1
·
2

Всеки от нас познава страха и се справя с него по свой си начин. Страхът може да бъде натоварващ,вредящ, ограничаващ, измъчващ-страхът сам по себе си обаче не винаги се нуждае от лечение.
 

За емоциите

04 май 2007
·
991
·
4
·
1,057
·
293
·
4

Човекът е социално животно, което преживява света посредством своята психика.
 

Причини за депресията

14 юли 2007
·
305
·
3
·
646
·
67

В зависимост от това кого ще попитате, търсенето на причините за депресията може да се раздели на два вида обяснение...
 

Самоубийството - статистика на самотата

17 яну 2008
·
182
·
1
·
380
·
82

Печалната статистика сочи, че в България средно около 37 на всеки 100 000 души правят опити за самоубийство, като 17 от тях успяват. Това от своя страна означава, че около 1000 български граждани годишно намират смъртта си...
 

Емоции

20 сеп 2010
·
246
·
15
·
2,828
·
360
·
2

В основата на всяка емоция стои душевно вълнение, осъзнато или неосъзнато, но винаги изпъква като субективно преживяване. Емоционалното вълнение има свое качество – индивидът винаги преживява точно определена емоция или съвкупност от емоции...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
549
1
13.08.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
200
1
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Психологически профил

Материал № 425353, от 29 дек 2009
Свален: 347 пъти
Прегледан: 478 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 724
Брой символи: 6,816

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологически профил"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
113

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
536

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения