Големина на текста:
Аз-образ и самооценка
Псохология на самосъзнанието и саморазвитието
Развитието на самосъзнанието е една от най-важните линии в
установяването на вътрешния свят на подрастващите.Процесите на
самосъзнанието заемат централно място във формирането на
личността, като в голяма степен определят способностите към
саморегулация на поведението, имат имат водеща роля в
самоорганизацията на човека.Самосъзнанието отразява по специфичен
начин тези отношения, които се установяват между ученика и
окръжаващата го действитвлност, дава му представа за неговото
място сред съучениците, в семейството.Самосъзнанието дава
възможност на ученика да отдели себе си в този свят, да познава своя
вътрешен свят, да го преживява и по определен начин да се отнася към
него.
Една от главните функции на самосъзнанието е да направи достъпни за
човека неговите мотиви и резултатите на неговите постъпки и така да
даде възможност да се разбере какъв е той, да оцени себе си, като това
ще го насочи към създаване на установка за самоосъвършенствуване и
саморазвитие.
Самосъзнанието в псохологическата наука се разглежда на различни
нива по отношение на развититето на човека.Така например то се
разглежда на ниво организъм,социален индивид и личност.Това дава
възможност да се определи самосъзнанието в качеството на функция на
„Аз” като субект, като актовно деуйствено начало, което е насочено
към създаване на „Аз образа”.От своя страна „Аз-образа” като се
включва в структурата на „Аз” като субект вече може да го измени и да
изпълнява регулиращи функции .По този начин самооценяването и
саморегулирането представляват две страни на самосъзнанието, което
дава възможност за диалог в системата „Аз-Аз” като и единство и
цялостност на човешкото „Аз”.Тази представа за себе си, т.е. „Аз-а”
представлява продукт на самосъзнанието, като едновременно с това е
негово съществено условие, структурен елемент (момент) на този
процес.Традиционно е прието изследването на самосъзнанието да е
насочено към разкриване на продукти на самосъзнанието, а именно
представата за себе си.Приема се, че „Аз-концепцията” не е просто
продукт на самосъзнанието, но и важен фактор за детерминация на
поведението на човека.Това е една динамична система от представи на
човека за себе си, на своите физически, интелектуални качества, а така
също и самооценката и субективното възприемане на външните
фактори, които влияят на дадената личнист.Аз концепцията възниква у
човека в процес на социално взаимоодействие, така че първоначално тя е
зависима от външните влияния, но по-нататък то играе самостоятелна
роля в живота на човека.Така окръжаващия свят, представите за
другите хора се пречупват през призмата на Аз-концепцията, която се
формира в процеса на социализацията.
Най-общо в псохологията се предлага от И.И. Чеснекова да се отделят
две нива на самосъзнанието по критерия за съотнасяне на знанията за
себе си, т.е. на Аз-образа.На първо ниво съотнасянето става в рамките
на съпоставянето на „Аз” и рдугия човек.На второ ниво се осъществява
съотношение на знанията за себе си, т.е. в рамките на „Аз и Аз”.На това
второ ниво личността се отнася към своето поведение с мотивацията,
която той реализаира.
В качеството на основни конституенти на самосъзнанието можем да
разгледаме самооценката, Аз-образът, рефлексията, самопознанието и
т.н.
Функциите на самосъзнанието се коренят в представите на Аз-образа и
идеалното „Аз”, като могат да отразаяват противоречието между
тези две структури на самосъзнанието.Финкциите на самосъзнанието
Л.С. Виготски е нарекъл „третични”, тъй като са производни,както от
непосредственото общуване,така и от неговите интериоризирани,
вторични психични функции.
Развититето на структурните компоненти на самосъзнанието като
самооценката, самопознанието, рефлексията и т.н. представляват
важна псохологическа предпоставка и условие за цялостно развитие на
самосъзнанието, което пък от своя страна дава възможност за
динамично разгръщане на съставящите го псохологически единици.Това
още веднъж показва, че самосъзнанието на човека е едновременно и
продукт и процес на развитие, което от своя страна определя
възможностите за самоусъвършенствъване на подрастващите,създава
условие за самовъзпитание на учащите се.
Самосъзнанието предполага определено ниво на развитие на личността,
наличие на способности за анализ при съзнателно съпоставяне на своите
постъпки с постъпките на другите хора, а също така и наличие на
установка за самоусъвършенствуване .Отношението на индивида към
своите потенциални възможности, правилната самооценка, умението да
се видят собствените недостатъци характеризира зрелостта на
личността и са предпоставки за организиране на самовъзпитанието.
Често в научната литература се говори за неосъзнато и осъзнато
самовъзпитание.Самовъзпитание, на ниво на което се самоутвърждава
качества чрез отделните постъпки, условно се говори за неусъзнато
самовъзпитание.Самовъзпитание на нивото на самоусъвършенствуване
на качествата на личността условно се нарича осъзнато самовъзпитание
особено, когато ученикът осъзнава постъпката като акт на
самоусъвършенствуване.
Самовъзпитанието започва от детството и продължава през целия
живот, а в училищната възраст се развива и усъвършенствува в самия
процес на учебно-възпитателната работа, във взаимоотношенията с
връстниците и възрастните.На всяка възраст в зависимост от нивото
на осъзнание на собствената личност и позициите във взаимодействие с
външния свят са свойствени определени възможности и способности за
самовъзпитанието.Руският учен П.П. Блонски посочва, че задачата на
педагога и възпитателя е да изгражда такива хора, които са способни да
повишат нивото на своето образование, да се развиват цял
живот.Задачата на възпитателя е не само образование и възпитание на
хората ,но и развитие на способностите за самообразование и
самовъзпитание, респ. за самоусъвършенствуване и саморазвитие.
Самовъзпитанието е личностно-значим процес на индивида.Условие,
начин за реализиране на самовъзпитанието, което се представя в
общуване с годините непрекъснато се разширява и обогатява.
Аз-образът – особености и псохологически
предпосвавки за самоусъвършенствуване на
подрастващите
Във формирането на личността на детето се включва и
установяването на относително устойчив „Аз-образ”, т.е. цялостна
представа за себе си, което представлява сложно псохологическо
явление, като не се свежда до едно просто осъзнаване на своите
качества или съвкупности от самооценки.Това предполага наличието на
цялостна представа за себе си, заключаваща се в създаването на
псохологически автопортрет.Във връзка с това да подчертаем, че „Аз”
образът не е просто отражение на някакви обективно дадени и
независещи от осъзнаването на личността на своите качества и
свойства, а отношение на личността към себе си.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Аз образ и самооценка

курсова работа по педагогическа психология на тема "Аз образ и самооценка"...
Изпратен от:
Теодора Георгиева
на 2009-12-20
Добавен в:
Курсови работи
по Педагогическа психология
Статистика:
431 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Самопознание и самоусъвършенстване – на базата на общуването и същността на човешката личност

05 дек 2007
·
381
·
5
·
691
·
71
·
1

Всеки човек има знание за своя вътрешен свят. Това знание се обозначава като Аз- образ. Този образ е свързан със само възприемане, само представяне, и със само оценяване.
 

Супервизия - същност, форми и полета

04 дек 2007
·
420
·
9
·
1,671
·
257
·
3

Според традиционните схващания супервизията е процес на дискутиране на проблеми и конфликти в професионалната интеракция, протичащ съобразно определени правила.
 

Същност на Невербалната Комуникация

02 дек 2007
·
658
·
5
·
1,571
·
196
·
1

Невербалната комуникация е процесът, в който хората чрез разменяни неустни сигнали и конкретно организиране на пространството общуват и се разбират без думи - само с помощта на знаците и фигурите...
 

Разстройство на привързаността


Поведението на привързаност е такъв клас поведенчески реакции, който е насочен към постигане на близост с друг индивид. Насрещното поведение /отклика/ е грижата на родителя за детето.
 

Психологически аспекти на личността на учителя


Най-често хорактеризирането на личността на учителя се превръща в изброяване на качества с равнозначна роля. Съществува увлечение в максимализъм в очертаването на качествата на учителя и в изискванията към личността му...
1 « 7 8 9 10 11
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Аз образ и самооценка

Материал № 423248, от 20 дек 2009
Свален: 431 пъти
Прегледан: 445 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,706
Брой символи: 16,031

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аз образ и самооценка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения