Големина на текста:
Движението на материалните потоци в логистичните канали е невъзможно, без
да се формират и поддържат определени запаси. Тяхното съхранение се извършва в
склада. Движението в склада е свързано с разход на жив и овеществен труд, който
увеличава стойността на стоките. В тази връзка проблемите, свързани с
функционирането на склада, оказват значително влияние на рационалното движение
на материалните потоци в логистичните канали, използването на транспортните
средства и т.н.
Склада се състои от множество взаимосвързани елементи, изпълнява редица
важни функции по преработването на материалните потоци, по натрупването,
преработването, разпределението на товарите между потребителите. Склада е важен
елемент от логистичната система. Тя от своя страна формулира основните изисквания
към склада, установява целите и критериите за оптималното му функциониране,
диктува условията, свързани с преработването на товарите. Всичко това изисква склада
да се разглежда не изолирано, а като интегрирана съставна част на логистичната
система.
Складовата логистична система обхваща всички процеси в склада от влизането
до излизането на стоката. При това става дума за оформяне на потока от стоки в склада.
1.Функции на склада
Основните функции на склада са: балансираща, осигурителна, производствена и
спекулативна функция.
Балансиращатата функция осигурява постигане на баланс между предлагането и
търсенето на съответните стоки в общ план и конкретно между доставките и
потреблението на стоките.
Осигурителната функция е свързана с недостатъчната надежност на информацията за
необходимите количества за бъдещи периоди, доставните количества, момента на
появата на потребностите, складовите загуби и др. Тази неопределеност изисква да се
формират и поддържат постоянни запаси в складовете.
Производствената функция на склада е свързана с обстоятелството, че производствения
процес на някои стоки продължава и в сферата на обръщението им. Обикновено това
става и в складовете, разбира се, при специално създадени за това условия.
Спекулативната функция на склада е продиктувана от обстоятелството, че в пазарните
условия много често се извършва складиране, предизвикано от очаквания за покачване
на цените, независимо от размера и момента на търсенето на стоки.
2.Логистичният процес в склада е много сложен. Това се предопределя от
необходимостта за съгласуване на функциите на снабдяване, преработване на товарите
и физическото разпределение на поръчките.
Функционирането на фсички елементи на логистичния процес трябва да се
разглежда във взаимна връзка и взаимозависимо. Такъв подход позволява от една
страна да се координират дейностите на съответните звена в склада, а от друга се явява
основа за планиране и контрол движението на стоките в склада с минимални разходи.
Целият логистичен процес условно може да се раздели на:
- Снабдяване със стоки;
- Разтоварване и приемане на товарите;
- Вътрешноскладов транспорт;
- Складиране и съхранение;
- Контрол и поддръжка на наличностите;
- Изписване на стоката
Основна задача на снабдяването със стоки е да се осигурят стоките или материала в
склада така, че да са в съответствие с възможностите му за преработка в даден момент
и пълно да удовлетворяват поръчките на потребителите.
При осъществяването на разтоварването и приемането на товари е необходимо да се
отчитат условията за доставка, отразени в договорите. На тази основа се извършва
подготовка на местата за разтоварване. Подготваят се съответните транспортни
средства, и необходимото товаро-разтоварително оборудване.
Вътрешноскладовия транспорт предполага преместване на товарите между
различните зони на склада: от разтоварната рампа в зоната на приемане, оттам в зоната
за съхранение, комплектоване и натоварване.
За да изясним складирането и съхранението разглеждаме системата за складиране и
движението на стоките в склада и от склада.
Система на складиране.
Системата за складиране предполага оптимално разполагане на товарите в склада и
тяхното рационално управление. При разработването на системата за складиране е
необходимо да се отчитат всички връзки между външните (входящи и изходящи) и
вътрешни (складови) потоци.
Системата на складиране включва няколко основни подсистеми:
- складова товарна единица;
- вид на складирането;
- складово оборудване;
- система за комплектация;
- управление на преместването на товарите;
- обработка на информацията;
- конструктивни особености на зданията и съоръженията.
Изборът на система за складиране може да протече в определен алгоритъм, например:
1.определяне мястото и функциите на складав логистичната система;
2.определяне общатата насоченост на техническото обзавеждане на складовата
система;
3.определяне на задачите, на които е подчинено разработването на системата за
складиране;
4.подбор на елементите на всяка складова система
5.предварителен подбор на конкурентноспособните варианти
Движение на стоките към склада в скалда и от склада
В процеса складиране се извършва разполагане и поставяне на стоките за съхранение.
Основен принцип на складирането е ефективното използване на обема на зоните за
съхранение. Процеса на складиране включва извършването на няколко работни стъпки:
- постъпване на стоката
- идентификация
- позициониране
- техническо складиране
Контролът и поддръжката на наличностите не се отнася към първичните логистични
задачи, но те се вземат впредвид, защото липсата на контрол и поддържане може да
доведе до задръстване в потока на стоките и с това да се наруши логистичната верига.
Изписването на стоката се простира върху 3 комплекса от задачи: подготовка на
поръчките, комисиониране, изнасяне на стоките. Подготовката на поръчките има за
задача да преоформи изискваната стока, респективно складовите поръчки по съответен
начин и да ги направи годни за комисиониране. Комисионирането е систематизиране
на определени частни количества от общото количество, въз основа на информация за
потребностите и търсене. Поръчката може да е с вътрешен характер тоест ориентирана
към производство, а може и да е външна- ориентирана към пласмента. Изтеглянето на
стоката от скалда приключва с изнасянето-стоките са на разположение за по-
нататъшна употреба. Те отиват или в производството, или на мястото за експедиция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 май 2022 в 10:35 потребител
 
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Складова логистика

Материал № 422772, от 18 дек 2009
Свален: 98 пъти
Прегледан: 70 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 10
Брой думи: 1,279
Брой символи: 11,497

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Складова логистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения