Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
Курсова работа
На тема; Каква е моята фирма мечта?
2005г
Какво е “фирма - мечта”? Оказва се, че е това е трудно определима категория или поне
трудно реализируема в България. Дори и да съществува, винаги стои въпросът “дали
другите субекти на пазара я възприемат така?” и дали оценяват успеха й. Второто вече
зависи от PR на фирмата. Без правилно изградена стратегия и без ефективен PR успеха
е немислим. А той е основен за създаването и функционирането на фирмата-мечта на
всеки. В условията на съвременния пазар, характеризиращ се с изключително
разнообразие на стоки и услуги, както и т.нар ситуация на “ информационен бум”,
правилната, навременна и двупосочна комуникация е от особена важност за
позиционирането на търговската марка на фирмата, независимо какъв е предмета на
дейността й. Конкурентната борба за спечелването на клиента се основава не просто на
успешната комбинация на маркетинговия микс, а на целенасочен дългосрочен
комуникационен процес.
Определено условията, които са необходими, за да се създаде фирма-мечта или поне
такава каквато е в мислите на автора на този текст, са необходими много условия. Най-
общто те са свързани с целите, които се поставят, с екипа, с който се работи и начина
на отправяне на информацията към външната фирмена среда. Независимо от това какво
се предлага и какво е неговото качество, без правилно насочване на информацията чрез
PR-а, фирмата може да остане неразбрана и изобщо да не се доближи до желаната
“фирма-мечта”.
На този етап е нужно да се акцентира върху следните условия:
правилно подбран предмет на дейност, обективно отговарящ на потребностите на
пазара;
обоснована стратегия и оперативен план;
иновация във всеки аспект от организацията на дейността;
правилно подбран екип - от гл. т. на квалификация и личнстна мотивация;
адекватна политика за управление на възнагражденията;
актуална маркетингова политика;
други.
Голяма част от условията са изпълними в България. Трябва да се спомене това, че ако в
голяма част от чуждите фирми корпоративните финанси са повлияни от маркетинга, то
в България на него все още не се отдава нужната значимост. Говори се за изчезване на
влиянието на рекламата и за доминацията на PR, а в родните реалности рекламата все
още едва прохожда. За това в разглежданата фирма-мечта на PR се отдава голямо
значение. Т.е., тук трябва да се обърне по-голямо внимание на маркетинговите
комуникации. Те са насочени към оптимално използване на всички канали, носещи
единно, унифицирано и последователно маркетингово послание за търговската марка.
Координирането на всички елементи и непрекъснатият контрол на процеса са ключови
характеристики за пазарния успех. Индивидуалният маркетингов подход, основан на
разбирането на клиента - неговите нужди, интереси и предпочитания - е изключително
важен с оглед все по трудното управление на лоялността на потребителя. Успехът на
комуникационната кампания е резултат не само от задълбочено проучване на пазарните
ниши и успешната сегментация на пазара, но и проследяване и анализ на динамиката в
поведението на потребителите, което налага непрекъсната адаптация в
комуникационната стратегия.
Тук е уместно да се цитира великия Ф. Котлър: “Най-същественият принос на
съвременния маркетинг е, че помага на компаниите да видят колко е важно да променят
своето управление, като преместят центъра на тежестта от продукта към пазара и
потребителя”.
По-важните функции на комуникацията са:
Създава образ на престижност, иновационност на фирмата и нейните продукти;
Поражда узнаване на новите продукти;
Запазва популярността на съществуващите стоки и услуги;
Създава ентусиазъм сред участниците в канала за разпределение;
Обяснява къде може да се придобие стоката или услугата;
Информира потребителите за разпродажби и други подобни прояви;
Завършва сделки;
Осигурява следпродажбено обслужване на потребителите;
Други.
Следователно основната роля на комуникацията е да комуникира със силите на
външната среда, да създава позитивни връзки с тях. Комуникацията е опосредствана
чрез обмен на информация и взаимовръзка между две динамични системи или
подсистеми в рамките на една система.
Всеки акт на комуникация предполага наличие на съобщение, предавано от един
източник (комуникатор, подател, адресат) за даден получател (адресант, реципиент)
чрез някакъв предавателен канал.
Комуникациите и обратната връзка в системата на маркетинговите комуникации може
де се представят чрез следната схема:
Фирмите комуникират с целевата аудитория с намерението да предизвикат определена
реакция на равнище на познанието, емоциите и поведението. Т.е. процесът на
комуникация е преднамерен и целенасочен. Специално целта на PR е да постигне и
поддържа съгласие с другите социални групи, от подкрепата на които зависи
изпълнението на мисията на компанията.
Така например, по отношение на PR Филип Котлър, счита, че PR дейността трябва да
бъде управлявана като част от маркетинговата функция на компанията.
Освен връзките с обществеността като част от комуникационната стратегия на фирмата
/и съответно на маркетинговата й стратегия/, в тази фирма-мечта особено важно е и
мястото на човешкия ресурс. Човешкият ресурс е най-важният и най-ценен ресурс за
супеха на всяка фирма, независимо от това, че голяма част от мениджърите в България
все още го пренебрегват. Последното е нормално при липса на нормално
функциониращ пазар на труда.
Лидерът на фирмата мечта /ако за такъв се приеме авторът/ трябва независимо от пола
си преди всичко да бъде професионалист, да има аналитичната последователност на
технократа и артистичното присъствие, умението да изкушава и да води, присъщо на
актьора. Той трябва да има опит и социална зрялост независимо от възрастта си, да
може да се учи от собствените си грешки, както и от грешките и от опита на другите.
В частност мениджърът по персонала трябва да подпомага бизнес стратегията във
фирмата. За тази цел той трябва да бъде включван в изработването на тази стратегия,
което не се прави навсякъде. Отделът по персонала може да бъде наистина полезен
само ако неговият план се прави не като придатък на бизнес плана, а паралелно и в
синхрон с него. Специалистът по човешки ресурси трябва да играе основна роля при
определянето на ключовите компетентности вътре във фирмата. От него се очаква да
разработва механизми, които да измерват и възнаграждават развитието на тези
компетентности. Той може да участва с конкретни механизми дори в намаляването на
преките разходи в компанията.
Освен маркетингови комуникации и правилно управление на човешките ресурси,
иновационната политика също е трябва да заеме подобаващо място в управлението на
фирмата-мечта. Иновациите трябва да засегнат всеки аспект от дейността на фирмата,
не само предмета на дейност /т.е. конкретните стоки и услуги, които се предлагат/.
По отношение на иновациите България също изостава от световните тенденции. Ако в
момента специализираната литература е пълна със схващания разглеждащи
намаляващата сила на иновациите, то тепърва у нас прохожда Националния
иновационен център. Все пак фирмата - мечта е невъзможна без иновации. В противен
случай не би изненадала пазара и съответно няма да има успех.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2020 в 09:58 студентка на 51 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на хранителната индустрия, випуск 2020
18 окт 2019 в 19:08 студент на 31 години от София
17 авг 2018 в 13:56 студентка на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - aaaaaaaaaaaa, випуск 2015
19 май 2018 в 18:28 студентка на 113 години от Пловдив - МУ Пловдив, факулетет - Обществено здраве, специалност - Управление на здравни грижи, випуск 2015
12 май 2018 в 12:16 ученик на 31 години от Добрич - ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2008
13 дек 2017 в 13:37 студент на 35 години от София - МВБУ, факулетет - 10568, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2018
10 дек 2017 в 10:58 в момента не учи на 30 години
11 апр 2016 в 10:33 студентка на 33 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2013
19 фев 2016 в 12:03 в момента не учи на 51 години
20 дек 2015 в 20:51 потребител на 29 години
 
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
660
·
4
·
4,768
·
345
·
2

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
341
·
4
·
788
·
470
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,902
·
8
·
2,755
·
1,323
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Насърчаване на продажбите

12 юли 2009
·
312
·
5
·
532
·
373
·
1

Насърчаването на продажбите е част от комуникационната политика на дадено заведение, хотел, ресторант и т.н. ...
 

Жизнен цикъл на продукта

19 ное 2009
·
540
·
11
·
2,065
·
593

Един от най-важните принципи на маркетинга, като пазарно ориентирана концепция за управление е свързан с необходимостта фирмите да проучат и анализират обстойно характера на потребителското търсене...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
149
1
04.10.2016
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
26
2
2 мин
17.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Каква е моята фирма мечта?

Материал № 421, от 28 фев 2006
Свален: 1,465 пъти
Прегледан: 200 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 686
Брой символи: 6,139

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Каква е моята фирма мечта?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
15

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 369

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения