Големина на текста:
Част втора
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВИНИТЕ ПРОЦЕСИ В МИННИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Съвременното минно предприятие представлява сложен взаимосвързан
комплекс от различни производствени процеси, функционирането на който е
основано на използването на високопроизводителни машини. Нарасналата
производителност на минните машини поставя проблем, свързани с увеличаване на
производителността им, контрола на състоянието им, контрола на натоварването на
отделни възли и на машините като цяло. Автоматизацията спомага за решаването
на тези проблеми. Днес автоматизацията и контрола са обхванали всички основни и
спомагателни производствени процеси: разкриването, добива, транспорта и подема
на полезно изкопаемо и стерила, проветряването и водоотлива.
Глава пета
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ И ДОБИВНИТЕ
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ
Автоматизация на подготвителните работи в подземните рудници
Проходческите машини като обект за автоматизация
Интензификацията на добива на полезни изкопаеми налага повишаване
скоростта на подготовка на нови участъци и хоризонти за изземване. Един от
пътищата за ускоряване на подготвителните работи е автоматизация на
проходческите машини. Ще добавим, че автоматизацията повишава безопасността
и подобрява санитарно-хигиенните условия на труда на миньорите.
При прокарването на хоризонтални и наклонени минни изработки се използват
комбайни, пробивно-взривни работи и товарачни машини. Има тенденция все
повече да се използват проходчески комбайни. Поради непрекъснатия (поточния)
характер на процеса те са по-благоприятни обекти за автоматизация с методите на
класическата автоматика.
Системата за автоматизация на проходческите комбайни трябва да съдържа три
подсистеми:
- подсистема за автоматично регулиране натоварването на режещия орган с
цел оптимално използване мощността на задвижването му;
- подсистема за управление движението на режещия орган при обработване
челото на забоя, с цел получаване на зададеното му напречно сечение, с
възможност за селективно изземване, когато това е необходимо;
- подсистема управление на движението на комбайна в пространството.
Автоматизиране на проходческите комбайни
Първата подсистема за автоматизация на комбайните изисква оптимизиране на
задвижването на работният им орган. В комбайните се прилага електро- и хидро-
задвижване. Възможни са два режима на работа на системата за автоматично
66
регулиране: режим на максимална производителност и режим на постоянна
производителност.
При режима на максимална производителност се поддържа възможно най-
голяма скорост на подаване на работния орган при съответните физико-механични
свойства на скалите или полезното изкопаемо, така, че двигателят да бъде
натоварен с максимална мощност. В този случай е задължително се осъществява
взаимна връзка с техническите възможности на системата за транспорт.
За натоварването на двигателя ЕД на работния орган се съди по токът I
р
, който
той черпи от мрежата (фиг. ). Този ток се измерва посредством датчик ДТ.
Изходният сигнал от датчика се подава към елемента за сравнение. Разликата
между зададената и действителната стойност на тока се подава към блока за
регулиране на натоварването БРН. БРН изработва сигнал, който управлява
електрохидравличния дросел-регулатор ДР. Последният изменя количеството
масло, постъпващо към задвижването на механизма за подаване на работния орган
МП. Така се изменя скоростта на подаване на режещия орган. В резултат на това се
променя съпротивителния момент на вала на електродвигателя ЕД. Токът черпен
от двигателя става равен на зададения.
При режима с
постоянна
производителност
се поддържат
постоянни
скоростта на
рязане и
скоростта на
подаване.
Очевидно първият
режим е за предпочитане. Проблем се явява при особено големи промени в
якостните параметри на скалите. Микропроцесорната техника дава възможност,
като се измерва черпената мощност от двигателя (токът I
р
) и производителността,
да се променя скоростта на подаване съобразно възможностите на транспортната
система.
Подсистемата за водене на комбайна в пространството има да решава деликатен
проблем. Като обект за автоматизация движението на комбайна в пространството
се явява неустойчив обект. Обект без саморегулиране. Отклонен един път от
зададеното направление на движение, ако не бъде отстранена грешката, тя
продължава да нараства. За да се осъществи автоматично водене е необходимо
системата непрекъснато, или в дискретни моменти от времето, да прави замерване
на посоката на движение, спрямо зададеното направление. При регистриране на
отклонение, системата да коригира посоката на движение. Това изисква система за
автоматично определяне на посоката на движение на комбайна.
Начините за определяне посоката на движение (намиране координатите) на
комбайна са два чрез система за определяне на координатите на комбайна и
сравняването им със зададените или чрез система за определяне на отклонението
на комбайна от направлението зададено чрез светлинен лъч. Във втория случай
светлинния лъч играе ролята на неподвижна координатна система.
67
Определянето на координатите на комбайна може да се осъществи посредством
гравитационни, жироскопични и магнитни сензори за определяне на наклона и
отклонение от дадена посока и посредством сензори за преместване, за определяне
на изминат път.
Гравитационните сензори работят по принципа на отвеса. Тежест окачена на
еластичен елемент, вследствие на земното гравитационно поле застава вертикално.
Така може да се отчита отклонението спрямо вертикалата на корпуса на комбайна.
Неподвижната част на преобразувателя за преобразуване на ъгловото преместване
в електрически сигнал е свързана с корпуса на комбайна. Подвижната част на
преобразувателя е свързана с окачването на тежестта. Тези преобразуватели имат
неудобството, че подвижната им част непрекъснато вибрира при работа на
машината. За намаляване на амплитудата на вибрациите, тежестта с окачването се
потопяват в маслен резервоар.
Магнитните сензори работят по принципа на компаса. Те отчитат отклонението
на корпуса на комбайна спрямо посоката на земното магнитно поле. Не във всички
подземни рудници те могат да работят надеждно.
Най-сложни но и най-надеждни са жироскопичните сензори. Те запазват
положението си в пространството на определен елемент от тях благодарение на
жироскопичния ефект. Корпусът на жироскопичния сензор е свързан неподвижно
към корпуса на комбайна. Ъгловото преместване на корпуса на сензора спрямо
оставащият неподвижен в пространството елемент се отчита с преобразуватели за
ъглово преместване.
Натрупаният опит от използването на системи за автоматично водене на
комбайни показва, че най-перспективна е системата за водене с оптичен лъч. Като
излъчватели на светлина се използват лазери. Блок схема на система за
автоматично водене е
показана на фиг. .
Принципът на работа на
системата става ясен от
фигурата. От източника
на светлинния лъч
(лазера) Л, чрез
модулатора М
светлинния поток
минава през изработката
към матрицата (екран) Е.
Матрицата е поставена
на корпуса на комбайна. На нея са разположени четири фотопреобразуватели на
светлината в електрически сигнал. На екрана лазерния лъч образува ясно
различимо светлинно петно, означено на фигурата със щтриховка.
В системата се използва модулиран светлинен сигнал, за да се избегне
задействането й от други, немодулирани източници на светлина в рудника (лампи,
фарове и др.).
Когато комбайнът се движи точно по зададеното направление, светлинният лъч
не осветява фотопреобразувателите, разположен отстрани на светлинното петно
(виж фигурата). От матрицата към управляващото устройство не постъпва сигнал и
68

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Автоматизация на производствините процеси в минните предприятия

Учебник (втора част) по автоматизация за втори курс...
Изпратен от:
desislava
на 2009-12-15
Добавен в:
Учебници
по Технически науки
Статистика:
318 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
методическа разработка на механизъм за подем на товароповдигащ уред
добавена от elena_muhtarova 25.04.2019
0
4
Видове товари, напрежения,напрегнато състояние.
добавена от miroslav.mihov 10.02.2015
0
10
много много спешноо за утре и доста сложноо
добавена от hausmaniaka 27.01.2017
1
21
Подобни материали
 

Лада Нива - Руският Вседеход

22 юни 2007
·
78
·
5
·
893
·
241

През годините на дългата си кериера всъдеходът на Lada претърпява твърде незначителни промени. Едва през 1992 г. стандартният 1 600-кубиков двигател от ВАЗ 2106 е заменен от по-"съвременен" с обем 1.7 литра.
 

Технически Средства за Автоматизация

24 яну 2008
·
572
·
14
·
246
·
567
·
2
·
3

Примерна курсова по ТСА за студенти от ТУ София специалност Автоматика.
 

Автоматични предавателни кутии

19 май 2006
·
1,148
·
8
·
1,446
·
393
·
1

Все по-често в леките автомобили се използват автоматични предавателни кутии, аналогични на използваните в товарните автомобили. Тези кутии използват хидравлични системи или електродвигатели, различни датчици и интелигентни система за управление.
 

Преходна характерстика на отворената система

23 мар 2006
·
124
·
11
·
141
·
75

Преходна характеристика на дискретизираната система....Честотни характеристики на дискретизираната система...Нули и полюси на дискретизираната система..
 

Инженерен анализ на изделие


Условно означение в принципна ел.схема...Физически принцип на действие...Ред на сглобяване и инструменти за сглобяване..
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Технически науки
Тест по комутационни технологии - III вариант
изходен тест по Технически науки за Студенти
Това е трети вариант на тест по комутационни технологии, имащ за цел да провери и оцени познанията на студентите, следващи информационни технологии и далекосъобщения.
(Труден)
34
21
1
7 мин
19.09.2011
Тест по комутационни технологии - II вариант
изходен тест по Технически науки за Студенти
Това е втори вариант на тест по комутационни технологии, имащ за цел да провери и оцени познанията на студентите, следващи информационни технологии и далекосъобщения.
(Труден)
35
15
1
11 мин
19.09.2011
» виж всички онлайн тестове по технически науки

Автоматизация на производствините процеси в минните предприятия

Материал № 420632, от 15 дек 2009
Свален: 318 пъти
Прегледан: 459 пъти
Качен от:
Предмет: Технически науки
Тип: Учебник
Брой страници: 65
Брой думи: 13,517
Брой символи: 127,597

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Автоматизация на производствините процеси в мин ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Технически науки
в град София
с опит от  21 години
1 292

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения