Големина на текста:
Разходно равновесие и мултипликатор на независимите
съвкупни разходи
1.Подходи за определяне на равновесието. Класически
модел; Закон на Ж.Б.Сей. Кейнсиански модел. Сравнителен
анализ.
Пазарното равновесие в макроикономиката се определя от комплексното
действие на съвкупното търсене и съвкупното предлагане, а точката Е на това
равновесие се фиксира от пресичането на кривата АD на съвкупното търсене с
кривата АS на съвкупното предлагане.
В класическия модел на макроикономическото пазарно равновесие кривата
на съвкупното предлагане представлява вертикална права на равнището на
потенциалния БВП, което се пояснява с тезата за гъвкавост на цените и работната
заплата.
В резултат на това пазарното равновесие винаги се намира на границата на
ефективното равновесие – т.е. при пълно използване на производствените ресурси в
т.ч. при пълна заетост на работната сила.
Жан Батист Сей е известен в икономическата теория със закона за
пазарите. Върху този закон се изгражда цялата неокласическа теория за появата на
кейнсианството. Според Сей законът за пазарите осигурява автоматично равновесие
на пазарната икономика като привежда в съответствие търсенето и предлагането чрез
механизма на свободната конкуренция.
В Кейнсианският модел кривата на съвкупното предлагане вече не е
вертикална права с нулева еластичност към цената, а крива с положителна и в по-
голямата си част променяща се еластичност и с положителен наклон спрямо
абсцисата си.
Тази форма на кривата на съвкупното предлагане се дължи на
относително слабата гъвкавост на цените на стоките и на работните заплати, което е
централен момент в Кейнсианската теория.
Така в тази теория ясно се откроява пазарното от ефективното
макроикономическо равновесие. От тук се правят изводите, че е възможно пазарно
равновесие в макроикономически мащаб при наличие на безработица и неизползвани
производствени мощности, не съществува автоматичен механизъм, който да
ликвидира безработицата и да привежда производството на БВП към потенциалното
му равнище. Необходима е ефективна държавна намеса, която да съдейства за
отстраняването на безработицата и постигане на макроикономическо пазарно
равновесие при пълна заетост.
2. Съвкупни разходи и реален БВП. Функция на кривата на
съвкупните разходи.
Между реалните планирани съвкупни разходи и реалния БВП има
взаимовръзка, която се описва чрез функцията и кривата на съвкупните разходи.
Компонентите на съвкупните разходи АЕ са:
-лични потребителски разходи С имат автономна, независима от дохода
част и зависима.
С = Са + МРС .РDI
- брутните инвестиции I – те са независими от р.БВП, а зависят от реалния
лихвен % и очакванията за бъдеща печалба.
- правителствените покупки на стоки и услуги G – относително постоянна
величина, независеща от р.БВП
- износът Ех – не зависи пряко от р.БВП
- вносът І m – зависи от БВП и се изменя в една и съща посока с него.
- чистият износ, като резултат от динамиката на вноса и износа, се изменя
в обратна посока спрямо р.БДП
АЕ = С + І + G + X
Graf1
Чертеж
Кривата на съвкупните разходи АЕ описва като непрекъсната функция
зависимостта м/у съвкупните р-ди и р.БВП.
3. Независими /автономни/ и предизвикани /индуцирани/
съвкупни разходи. Пределна склонност към разходи.
Съвк.р-ди се разделят на две групи:
-независими АЕа
-зависими АЕi
АЕ = АЕа + АЕi
Независимите съвкупни р-ди АЕа са сума от компонентите на съвк. р-ди,
които не се влияят от промените в р.БВП:
независимото лично потребление Са / размерът на лично потребление при
нулево равнище на реалния БВП /;
брутните инвестиции І ;
правителствените покупки на стоки и услуги G
износът Ех
АЕа = Са + І + G + Ех
Независимите съвк. р-ди са равни на съвк. р-ди при нулево равнище на р.БВП.
Graf2
Чертеж
Функцията на независимите р-ди Са + І + G + Ex е права, успоредна на
абсцисната ос и отстояща от нея на тяхната постоянна за всяко равнище на р.БВП
стойност.
Предизвикани съвк. р-ди АЕi – тези, които се изменят при промяна на р.БВП.
Представляват предизвиканите лични потребителски р-ди Сi ( Ci = C –
Ca ) и вносът Іm .
Величината на предизвиканите съвк. р-ди за дадено равнище на р.БВП
може да се получи по следния начин:
АЕi = ( C – Ca ) – Im = Ci – Im
Пределното нарастване на предизвиканите съвкупни р-ди определя
наклона на кривата на съвкупните разходи.
Изразходваната за внос част от всеки допълнителен лев р.БВП се нарича
пределна склонност към внос МРІm.
Разликата м/у пределните склонности към потребление и към внос се
нарича пределна склонност към разходи МРЕ.
МРЕ = МРС – МРІm
Геометрично пределната склонност към разходи се изразява от наклона на
кривата на съвкупните разходи.
4.Разходно равновесие. Промени в разходното равновесие при
изменения в независимите съвкупни р-ди и пределната склонност
към р-ди.
Разходното равновесие ЕЕ е състояние на макроикономиката, при което
планираните съвкупни р-ди са = на р.БВП. graf3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разходно равновесие и мултипликатор на независимите съвкупни разходи

Лекцията е представена като въпрос от конспект за държавен изпит в специалността Макроикономика....
Изпратен от:
Martin
на 2009-12-11
Добавен в:
Лекции
по Макроикономика
Статистика:
283 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Макроикономика

18 юни 2007
·
1,893
·
16
·
10,265
·
642

Макроикономиката представлява дял от икономическата теория, която изучава националното стопанство като цяло, както и всички тези процеси, които протичат в системата на националната икономика...
 

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие

26 мар 2006
·
2,110
·
2
·
373
·
786
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие - същност, начин на функциониране, предимства и недостатъци и др.
 

Макроикономическо равновесие

08 дек 2006
·
1,046
·
6
·
1,523
·
173
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане, криви, интерпретация на равновесието.
 

Икономичеси растеж

02 яну 2009
·
336
·
6
·
888
·
295

Икономически растеж Икономическият растеж представлява устойчиво увеличение на общото производство на стоки и услуги, произведени от дадено общество. Той е увеличение на реалния брутен национален продукт и включва:...
 

Макроикономика - фискална политика

20 дек 2011
·
230
·
11
·
1,855
·
436

Фискална политика - с това понятие се наименува държавното данъчно облагане и изразходването на получените по този начин приходи с цел да се повлияе върху съвкупното (агрегатно) търсене и предлагане....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
196
1
1 мин
07.10.2016
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
1
1
1 мин
09.07.2019
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Разходно равновесие и мултипликатор на независимите съвкупни разходи

Материал № 417315, от 11 дек 2009
Свален: 283 пъти
Прегледан: 324 пъти
Качен от:
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 571
Брой символи: 5,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разходно равновесие и мултипликатор на независи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения