Големина на текста:
Тема 8
Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно
отчитане на операциите с парични средства и с краткосрочни инвестиции
Паричните средства са наличните пари по сметките в банките и в касата на
предприятието. Редът за отчитане на паричните потоци в касата на предприятието се
урежда чрез разработване и прилагане на вътрешни указания. Чрез тях се
регламентират наименованието и съдържанието на използваните счетоводни регистри,
правата и задълженията на касиерите, максималният размер на сумите, които може да
се съхраняват в края на всеки ден, използваните системи за охрана на паричните
средства и т.н.
Поради постоянните входящи и изходящи парични потоци касата е обект на по-чести
проверки. Поне веднъж в месеца следва да се извършва инвентаризация на касовата
наличност. Като първични счетоводни документи за отчитане на операции с парични
средства основно може да се използват приходен касов ордер за левове, ПКО за валута,
разходен касов ордер за левове, РКО за валута.
Паричните средства на предприятието може да се отчитат чрез сметките от група 50
Парични средства. Такива сметки може да бъдат: Каса, Разплащателна сметка,
Акредитиви, Депозити, Чекове, Други парични средства. Сметките са активни. По
дебита на всяка от тях се записва увеличаването на паричните средства, а по кредита
тяхното намаляване. Всяка сметка може да има дебитно салдо, което е израз на
наличните в предприятието парични средства. Счетоводните сметки, чрез които се
отчитат паричните средства в чуждестранна валута, съдържат и информация за
левовата u равностойност. Аналитично отчитане може да се организира към всяка
сметка съобразно вътрешната информационна потребност.
Оценяване
Паричните средства в левове се отчитат по номинална стойност.
Чуждестранната валута се отчита чрез валутния курс, който има банката на датата на
тяхното изпълнение.
Операции
При създаването на предприятието собствениците обикновено внасят парични
средства, които могат да са за формиране на тяхната собственост (капитал). Съставя се:
Дт с/ка 501 Каса
Кт с/ка гр. 10 Капитал
При всяко постъпление на парични средства в касата на предприятието се дебитира
сметка 501 Каса срещу кредитиране на различни сметки в зависимост от начина и
причините за получаване на сумите като: Разплащателна сметка, Клиенти, Приходи от
продажба на продукция или най-общо гр. 41 Клиенти и свързани с тях сметки, гр. 42
Персонал и съдружници, гр. 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, гр. 45
Разчети с бюджета и с ведомства, гр. 46 Разчети с осигурители, гр. 70 Приходи от
продажби и други приходи от обичайна дейност, гр. 72 Финансови приходи, гр. 75
Приходи за бъдещи периоди и финансирания, гр. 79 Извънредни приходи.
При отчитането на парични средства в чуждестранна валута възникват курсови
разлики, които са резултат от прилаганите от Българска народна банка обменни
курсове към чуждестранните валути, сравнени с собствения курс на отчитане.
Курсовите разлики имат положителни и отрицателни стойности. Положителните се
отчитат като текущи финансови приходи, а отрицателните – като текущи финансови
разходи.
Курсови разлики не могат да възникнат, когато парични средства в чуждестранна
валута се превеждат от една сметка по друга (от разплащателна в каса; от каса – по
сметка на подотчетни лица и др).
Разлики възникват при уреждане на вземанията и задълженията в чуждестранна валута
и при преоценка на валута. Отчитат се по сметки Приходи/Разходи по валутни
операции.
Отчитане на краткосрочните финансови активи
Предприятията инвестират парични средства в закупуването на търгуеми ценни книжа
– акции, облигации, държавни ценни книжа, благородни метали, скъпоценни камъни.
Целта на тази инвестиция и получаването на печалба. Тяхното придобиване е
краткосрочна инвестиция и вид краткотрайни активи на предприятието.
Особености:
а) Придобиването им става единствено чрез покупка;
б) Бързоликвидни са, тъй като могат да се продават по всяко време и от това да се
получат парични средства;
в) Финансовият приход от акции е борсовата разлика между курс “купува” и курс
“продава”, а от ДЦК е получената лихва на падежа.
Като финансови активи се определят:
- Предоставени депозити в банки и предоставени кредити;
- Ценни книжа, емитирани от търговски дружества – акции, облигации, записи на
заповед, финансови инструменти, деривати и др.;
- Други, вкл. дялове в дружества, които не са дъщерни, смесени или асоциирани.
Финансовите активи се систематизират в следните групи:
- Търгуеми инвестиции;
- Инвестиции, налични за продажба;
- Инвестиции, държани до падеж.
Финансовите активи в зависимост от вида им и категорията, в която са класифицирани,
се оценяват по историческа стойност (цена на придобиване) с амортизация или по
справедлива стойност (пазарна цена) като приходите и разходите се отчитат в нетната
печалба (загуба) за периода и/или директно в собствения капитал на предприятието
като преоценъчен резерв.
При първоначалното признаване на ценните книжа в цената на придобиване се
включват и разходите по извършване на сделката, минус лихвите или сконтото,
натрупани до датата на сделката, които са елемент на покупната цена. Лихвите се
отчитат като вземане по лихви до момента на настъпване на падежа на съответното
лихвено плащане.
Счетоводното отчитане на търгуемите инвестиции се извършва чрез гр. 51
Краткосрочни финансови активи на Примерния национален сметкоплан. В групата са
включени сметки, чрез които се отчитат краткосрочните финансови активи,
представляващи инвестиции на предприятието в други предприятия, които инвестиции
отразяват предоставени средства на други предприятия под формата на съучастия и
акции. В тази група се включват и изкупените собствени акции и облигации,
благородните метали и скъпоценните камъни, предоставените краткосрочни заеми на
други предприятия и други.
Краткосрочните финансови активи се отчитат по справедлива стойност, като приходите
и разходите от преоценката се признават като текущи приходи и разходи.
Доходите, получени от съответните вложения, не се отчитат по сметки от тази група.
Аналитично отчитане може да се организира по видове финансови активи, по
контрагенти и по други подходящи признаци.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансови средства на предприятието

Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с парични средства и с краткосрочни инвестиции.
Изпратен от:
maikata
на 2007-09-11
Добавен в:
Теми
по Счетоводство
Статистика:
682 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Счетоводство Задача Домашна работа
добавена от Xmaster1 04.06.2013
0
35
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
376
·
2
·
860
·
547
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Годишно счетоводно приключване

18 май 2010
·
852
·
47
·
10,957
·
1,023

Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане. Съставяне на годишен баланс върху основа данните от годишната оборотна ведомост...
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
299
·
2
·
339
·
515
·
1

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
181
·
7
·
934
·
143
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
176
·
14
·
2,836
·
178

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
36
2
2 мин
08.10.2019
Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
10
17
1
7 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Финансови средства на предприятието

Материал № 41421, от 11 сеп 2007
Свален: 682 пъти
Прегледан: 137 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 577
Брой символи: 5,041

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови средства на предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
39

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения