Големина на текста:
Глава І.
Стратегия, стратегическо планиране и
управление – основни понятия
І.1.Регулиране и стратегическо планиране на социално-
икономическите процеси. Съвременният тип
стопанство като обект на държавно регулиране и
стратегическо планиране
Разбирането на въпросите на стопанските системи и взаимодействия
на микро-равнище изисква яснота и недвусмисленост по отношение на
основните понятия и термини на макро-средата. В този смисъл първото
ключово понятие, което ще трябва да дефинираме по един относително
безпрекословен начин е “икономика”. За нас икономиката представлява
“система от процеси на взаимодействия на човека с природата с цел
придобиване на материални блага, както и взаимоотношенията между
хората в рамките на гореуказаните процеси”. Може да се даде и едно по-
кратко определение, според което “икономиката е система за
възпроизводство на материалния живот на човека”
Що се отнася до термина “пазар”, то той е изключително
многозначен и сложен по своето съдържание, употребяван както в сферата
на науката, така и в сферата на всекидневния живот. Затова, когато
говорим за “пазарна икономика” следва да изясним същността на
основните значения, които влизат в родовото понятие “пазар”.
Определено може да се говори за най-малко пет основни значения, а
именно:
Пазарът като място, където се извършва покупко-продажба, т.е. там
където хората извършват обмен на потребителни стойности. В този
си смисъл пазарът е явление с изключително древни корени,
възникнало още в рамките на До-аграрната епоха, т.е. във времената
на палеолита, когато групи от първобитни хора си разменят
предмети с потребителна стойност;
Пазарът като съвкупност на отношения на търсене и предлагане на
определени стоки, например, пазар на работна сила, пазар на
автомобили, пазар на недвижима собственост;
Пазарът като система от отношения на търсене и предлагане в
рамките на определена територия, като например “национален
пазар”, “пазар на ЕС”, “азиатските пазари” и други;
Пазарът като сфера на обмен на стоки, т.е. в разбирането на сфера на
обръщението, търговска сфера, сфера на търговско обслужване, в
противотежест на понятието сфера на производството;
1
Пазарът като икономическа система, характеризираща се с това, че
при нея сферата на производството се регулира чрез сферата на
обръщението, на продажбите.
По-нататък, когато ние говорим за пазар ще имаме предвид най-вече
именно това пето значение на термина пазар. Именно по този начин следва
да се разбира и терминът “пазарна икономика”, т.е. като тип икономическа
система, при която водещата страна във възпроизводствения процес има
сферата на обръщението, а сферата на производството е подчинена на
продажбите. В смисъла на това последно разбиране следва да кажем, че
“пазарът” като водеща тенденция за регулиране на икономическите
взаимодействия на обществото наброява не повече от 200 години.
Тази система се създава по времето на първата вълна на
“Индустриалната революция”, като тя бива също така значително
ограничена в пространството. Зоната на тази така наречена “свободна
конкуренция” обхваща Западна и отчасти Централна Европа, а също така
Северна Америка. На практика „Великата депресия” от 1929-1933 год.
слага край на принципа “lаissez fair, lаissez раsseг” като основа на
системата на стопанско развитие. Държавният интервенционизъм в САЩ
като ядро на т.нар. “New Deal”, т.е. “Новия курс” на президента Франклин
Делано Рузвелт, става ключов механизъм за преодоляване на “Великата
депресия”. По този начин именно засилването на ролята на държавата в
управлението на стопанските процеси след 1933 година на практика дава
възможност чрез определени структурни решения да се преодолее
сериозната системна криза на либералния капитализъм в края на 20-те и
началото на 30-те години на ХХ век.Този качествено нов тип развитие от
своя страна създава благоприятни условия за възникването на
индикативното планиране като мощен механизъм за успешно социално-
икономическо развитие.
Системата на индикативното планиране е предложена от
американския икономист Лапдауър през 1944 година в книгата му „Теория
на националното икономическо планиране”. Той признава, че
необходимостта от макро-планиране се обуславя от неудовлетворителната
макроикономическа устойчивост, нарастването на дела на държавата в
създаването и ползването на съвкупния обществен продукт, увеличаване
на интеграцията между отделните икономически единици и отраслите на
икономиката, замърсяването на околната среда и други.
Според Лапдауър в условията на пазарно стопанство държавата ще
въздейства върху общото икономическо развитие посредством
координиране и информационно осигуряване. В резултат на обмен на
информация между правителството и частните предприемачи се изгражда
схемата на икономическото развитие, включваща взаимно съвместими
2
проекти по линията на правителствените организации. Така най-общо се
очертава схемата на националния икономически план.
Постепенно индикативното планиране от идея стига до практическо
използване в различни страни на Запада. Първоначално в много от тези
страни държавната институция отговорна за разработката на националния
икономически план е Министерството на финансите, като целта на
планирането нерядко се ограничава в рамките на една или друга форма на
ценово регулиране или е свързана с планиране на финансови потоци..Ала
впоследствие се създават специални планови органи и се разработват
планове-програми, имащи за цел не само финансово, но и планиране на
други икономически параметри. Нека накратко да видим ситуацията по
страни:
Франция Генерален комисариат по планирането, формиращ
национални планове за икономическо развитие на четиригодишна база.
Като правило тези планове са свързани с решаване на задачи по
усъвършенстването от типа на структурни икономически промени,
модернизация на производствената база, преустройство в социалната
сфера, както и в сферата на образованието, усъвършенстване на
механизмите на пазарното регулиране и други;
Канада – Икономически съвет, който като правило изработва три
групи програми – за развитие на селското стопанство, за развитие на
промишлеността и за комплексно развитие на отделните региони. Като
една ключова задача на Икономическия съвет от 70-те години насам е
разработката и на дългосрочни прогнози;
Холандия – Централно планово бюро, разработващо програми за
национално икономическо развитие;
Белгия, където се разработват т.нар. прогресивни контракти, целящи
съгласуване на динамиката на цените;
Великобритания - там се осъществява т.нар. програма за
рационално планиране имаща за цел осигуряване на съгласуване между
фирмите и държавата в основни направления на социално-
икономическото развитие;
Япония – Агенция по планирането, формираща комплексен
национален план на петгодишна основа. Особено внимание се обръща
на стратегическото планиране на научно-техническото развитие и
иновационната динамика. Именно в рамките на макро-планирането се
създава понятието и практиката на т.нар. «Индустриална политика»,
като съзнателно целенасочено действие, инициирано от държавата за
провеждане на комплексен тип усъвършенствания в социално-
икономическата сфера. Агенцията ползва в значителна степен
указанията на Съвета за структурна политика съставен от
представители на държавата, бизнеса, науката и профсъюзите;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегия, стратегическо планиране и управление – основни понятия

стратегическо планиране Разбирането на въпросите на стопанските системи и взаимодействия на микро-равнище изисква яснота и недвусмисленост по отношение на основните понятия и термини на макро-средата....
Изпратен от:
ahmed71
на 2009-12-07
Добавен в:
Учебници
по Стратегическо управление
Статистика:
1,024 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Вземане на управленско решение
добавена от ay_li_abv_bg 05.02.2014
0
8
Подобни материали
 

Стратегическо управление

07 дек 2012
·
55
·
3
·
1,158
·
141

Има три нива на стратегическо планиране, които зависят от размера на организацията, от структурата и от спецификата на дейността....
 

Стратегически мениджмънт в здравеопазването


Тест от 1 до 3 за студенти във ФОЗ към МУ СФ, трети курс....
 

Стратегическо управление

06 яну 2014
·
33
·
16
·
4,892
·
56

Tака наречения предварителен етап, включващ периода в края на 60-те години. През този период фирменото планиране се е основавало на създаването и поддържането на потенциала за успех...
 

Стратегическо планиране - тест

01 ное 2013
·
1
·
6
·
695

Управленското решение представлява систематизиран процес, обвързан с цялостното формиране на организацията...
 

Стратегическо планиране в публичния сектор

01 окт 2013
·
59
·
15
·
3,279
·
78

Лекции,преподавани в Бургаски свободен университет, курс 4...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по стратегически мениджмънт
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Тест от 30 въпроса за студентите от икономическите специалности в Нов Български Унвиерситет. Вси1ки въпроси за затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
30
34
1
5 мин
10.11.2014
Управление на маркетинга в туризма - тест 2
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
3
1
9 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегия, стратегическо планиране и управление – основни понятия

Материал № 414188, от 07 дек 2009
Свален: 1,024 пъти
Прегледан: 1,438 пъти
Качен от:
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Учебник
Брой страници: 42
Брой думи: 9,532
Брой символи: 85,937

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия, стратегическо планиране и управление ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения