Големина на текста:
1.При call опция от американски тип, продавачът на опцията е задължен, при искане на
купувача”
А) да продаде базовия актив
Б) да закупи базовия актив
В) да заплати премията по опцията
Г) да заплати предварително договорената цена на базовия актив
Д) нищо от посочените
2. Отбележете неверния отговор. Краткосрочните сконтови ДЦК:
А) са инструмент на парична политика
Б) се емитират чрез аукциони
В) са най-безрисковото вложение
Г) носят най-висока доходност
Д) са дългови ценни книжа
3. При поемане на емисия чрез синдикат, възнаграждението на водещата група се поема
от:
А) емитента
Б) купувачите на ценни книжа
В) поемателите
Г) брокерът на клиента
Д) нищо от посоченото
4. Хеджирането на дълга позиция на спот пазара става чрез:
А) покупка на call опция
Б)продажба на put опция
В)покупка на put опция
Г)суап с ДЦК
Д) нищо от посоченото
5. При повишаване на лихвените проценти, цените на държавните облигации:
А) не се променят
Б)намаляват
В)увеличават се
Г)увеличават се , а след това спадат
Д) нищо от посоченото
6. Инвеститор е купил call опции върху дадени ценни книжа. На датата (през периода)
на упражняванена опцията той:
А) има задължението да закупи книжата на фиксираната в опцията цена
Б)има правото да продаде книжата на фиксираната в опцията цена
В)има правото да закупи книжата на фиксираната в опцията цена
Г) има задължението да продаде книжата на фиксираната в опцията цена
Д) нищо от посоченото
7. Минималната стъпка на котиране е:
А) минималното количество ценни книжа, допуснати до търговия
Б)разликата между цените на две последователно сключени сделки
В)минимално възможната промяна в цената на ценната книга
Г) количеството ценни книжа, прехвърляни при една транзакция
Д) нищо от посоченото
8. Кой от изброените по-долу, не спада към класа на търгуемите финансови
инструменти:
А) акции на инвестиционен фонд
Б) записи на заповед, издадени от държавна фирма
В)спестовен влог в търговска банка
Г) временни удостоверения на акционерно дръжество
Д) опционен контракт, даващ право за закупуване на валута
9. Характерни черти на търговията с ДЦК в България са:
а) равнопоставено участие в първичните търгове на всички участници във фондовия
пазар
б) първичен търг с участието само на оторизирани първични дилъри
в) търгуване на ДЦК само на фондовата борса
г) преобладаващо емитиране на безналични ДЦК
д) наличието на целеви емисии на граждани
А=а+б+вБ= б+г+дВ= в+г+д Г=а+г+дД=нищо от посоченото
10. Лихвоносните ДЦК с лихва равна на основния лихвен процент (ОЛП) са:
А) с фиксиран доход, защото винаги носят ОЛП
Б) с плаващ доход, защото лихвата е обвързана с изменящ се фактор
В) с фиксиран доход, защото са с известни паричните потоци във времето
Г) с плаващ доход , защото книжата не са сконтови
Д) нищо от посоченото
11. Пазарната поръчка е поръчка:
А) без лимит за цената
Б) с максимално (минимално)допустима цена
В) валидна за една търговска сесия
Г) изпълнима в първите 15 минути от началото на борсовата сесия
Д) нищо от посоченото
12. Ако една опция може да бъде упражнена само в определен, фиксиран бъдещ
момент, то тя е:
А) американски тип опция
Б) азиатски тип опция
В) европейски тип опция
Г) африкански тип опция
Д) австралийски тип опция
13. В съвременната теория като количествена мярка за риска, свързан с една ценна
книга се приема:
А) средната претеглена цена
Б) медианата на разпределението на цената във времето
В) средно-квадратичното отклонение на цената
Г) средно-квадратичното отклонение на доходността
Д) средната претеглена доходност
14. Извършване на арбитражни сделки означава:
А) търговия с ценни книжа под контрола на арбитражната комисия на фондовата борса
Б) сделки с един и същ финансов актив, осъществени в един и същи момент на два
различни пазара
В) сделки с финансов актив, извършвани на един и същи пазар в различни моменти от
време
Г) средновековен начин за решаване на спорове чрез двубой на избрани рицари
Д) спекулация с финансов актив, базирана на очакване за спазване на цената му
15. Борсов посредник е получил от клиент еднократна, лимитирана поръчка за покупка
на 1 500 акции на компания „Х” при единична цена на акция 21 000лева. Поръчката не
е изпълнена в рамките на поредната борсова сесия поради липса на предлагане. На
следващата борсова сесия се предлагат 740 акции на „Х” при цена 20 050 лева за акция.
Борсовият посредник закупува предложената партида по тази цена от името и аз сметка
на клиента. Може да се приеме, че :
А) борсовият посредник едействал в интерес на клиента с грижата на добър търговец
Б) борсовият посредник е извършил неправомерна сделка
В) клиентът би приел всяка покупна цена, по-ниска от възложената
Г) борсовият посредник е ощетил клиента , тъй като не е изпълнил поръчката в пълен
обем
Д) борсовият посредник е направил всичко, което по възможностите му , за да защити
интересите на клиента
16. Отбележете неверния отговор. Проспектът за публично предлагане на ценни книжа
съдържа:
А) годишни счетоводни отчети на емитента
Б) дани за мениджмънт на емитента
В) дължимите комисионни в полза на емитента
Г) уведомление за риск
Д) сведения за емисията ценни книжа
17. Фондовата борса:
а) е държавен орган за регулиране и контрол върху емитирането и сделките с ценни
книжа , инвестиционните посредници и инвестиционните дружества с цел осигуряване
на инвеститорите и стимулиране на пазара на ценни книжа
б) не може да извършва дейност на инвестиционен посредник
в) е организиран пазар наценни книжа, който осигурява на членовете си и на техните
клиенти равен достъп до пазарната информация и равни условия за участие в
търговията
г) е акционерно дружество, основано с цел защита на интересите на своите членове и
разпределение на печалбата и под формата на дивиденти
д) е място, където се срещат тези, които търсят и тези, които предлагат капитал
е) е длъжна да пази в тайна цените и условията на сключените сделки
А=а+б+г Б=б+в+д В=в+д+е
Г=а+г+еД=нищо от посочените

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 ное 2020 в 20:19 студент на 43 години от Пловдив - Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, факулетет - Икономически факулте, специалност - всички, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Същност и функции на цените

25 мар 2006
·
1,104
·
2
·
331
·
112

Същност и функции на цените - определение за цена, значение, обвързване и др.
 

Факторът време и промяна стойността на парите във времето

05 яну 2007
·
961
·
2
·
437
·
202

Бъдеща и настояща стойност на капитала. Нетна настояща стойност.
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,590
·
3
·
617
·
608

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Възникване и историческо развитие на парите и банковото дело

24 мар 2007
·
1,001
·
3
·
454
·
85
·
1

Възникване и историческо развитие на парите и банковото дело...
 

Пари и кредит, банкови операции....

05 ное 2006
·
2,213
·
6
·
1,243
·
227

Пари, функция на парите, цена и стойност на парите, банкови операции, финансови пазари.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
16 мин
09.10.2019
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансови пазари

Материал № 413634, от 06 дек 2009
Свален: 261 пъти
Прегледан: 320 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 1,397
Брой символи: 11,994

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения