Големина на текста:
ТЕМА 1
Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.
1. Пазар и видове пазари
Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз
на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия
от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и
конкурентните механизми.
Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа
гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотделими свойства –
полезност и цена. Полезността е това съчетание на свойства, което ги прави пригодни за
задоволяване на човешките потребности. Цената е пазарната оценка на тяхната стойност,
паричният еквивалент, по който стоката реално се купува и продава. Цената трябва да
бъде определена така, че продавачите да предлагат точно такова количество стоки, за
което купувачите са готови да платят.
Постепенно стоковата размяна води до обособяване на отделни пазари със
специфична продуктова и териториална характеристика. На териториален признак се
различават местен, регионален, национален и световен пазар. От гледна точка на обектите
на покупко-продажба пазарите се делят на пазар на потребителски стоки и услуги, пазар
на инвестиционни стоки и услуги, парично-кредитен пазар, пазар на труда. Взависимост
от степента на свобода на пазарно поведение пазарите могат да бъдат конкурентни и
монополизирани. Според степента на намеса на правителството в икономическите процеси
се разграничават либерални и регулирани пазари.
2. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето
Количеството от определен продукт, което потребителите биха закупили в даден
момент, зависи от няколко основни променливи. Всички тези променливи са включени в
това, което се разбира под функция на търсенето:
Q
d
= f (P, Y, P
inv
, T, N), където
Q
d
– търсено количество от даден продукт
P – цена на този продукт
Y – доход на потребителя
P
inv
– цени на инвариантни продукти
Т – потребителски вкусове
N – брой на населението
В една многофакторна функция на търсенето са отразени различни зависимости,
които, взети заедно, трудно позволяват да се изведе една обща закономерност. Тъй като
цената е основен фактор за промяната в търсените количества на една стока, търсенето се
разглежда като функция от цената. Следователно, търсенето може да се дефинира като
отношение между различните възможни цени на един продукт и количеството от него,
което купувачите биха закупили за даден период (при равни други условия).
Връзката между пазарната цена и търсеното количество от една стока се дефинира като
закон за търсенето. Той изразява обратнопропорционалната зависимост между двете
1
посочени величини, т.е. когато цената спада, купувачите са склонни да купуват повече
стоки и услуги, и обратно. Тази връзка може да се изобрази графично като крива на
търсенето.
P
A
P
1
P
2
B
P
3
C
Q
1
Q
2
Q
3
Q
d
Движението по кривата на търсенето изразява влиянието на измененията в
цената върху търсените количества, докато изместването на кривата показва влиянието
на някой от другите фактори, действащи върху търсенето при постоянна цена.
P
D
1
D
D
2
->
<-
P*
Q
2
Q Q
1
Q
(T)
Всички променливи от функцията на търсенето, които причиняват изместване в
кривата на търсене, се наричат детерминанти на търсенето.
Когато се анализира влиянието на потребителския доход, трябва да се има
предвид, че спрямо него стоките и услугите могат да се класифицират като нормални,
малоценни и луксозни. Нормални стоки и услуги са тези, при които търсенето се променя
в същата посока, в която се променя доходът. При повишаване на дохода търсенето на
малоценни стоки и услуги намалява, тъй като те се заменят с по-качествени. Търсенето на
луксозни стоки и услуги започва при достигането на достатъчно висок доход.
Влиянието на цените на другите стоки и услуги се отчита в зависимост от това
дали те са взаимодопълващи се или взаимозаменяеми. При повишаване на цената на
2
взаимозаменяемата стока расте търсеното количество на изследваната стока, докато при
допълващите потреблението стоки зависимостта е обратнопропорционална.
Вкусовете, броят на купувачите, условията на кредитиране и рекламата са
детерминанти, чиято промяна (при равни други условия) може да се окаже решаваща за
търсенето на дадени стоки и услуги. Вкусовете в голяма степен се влияят от модните
тенденции. Ако броят на купувачите на пазара на даден продукт се увеличи, то и
търсенето се увеличава. Потребителски кредит, взет при облекчени условия, стимулира
търсенето на стоки за дълготрайна употреба. Рекламата в много случаи допринася за ръст
в търсенето на стоките.
3. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на
предлагането
Функцията на предлагането описва отношението между количеството продукция,
която продавачите желаят и са в състояние да продадат, и набора от променливи, които го
детерминират. Може да бъде представена по следния начин:
Q
S
= f (P, R, T, P
inv
), където
Q
S
– предлагано количество от даден продукт
P – цена на този продукт
R – цена на ресурсите (производствените фактори)
Т – технология
P
inv
– цени на инвариантни продукти
Ако отново бъде използвано правилото “при равни други условия” и се разглежда
еднофакторна функция на предлагането, в която то е поставено в зависимост само от
цената, то предлагането е отношение между различните възможни цени на един продукт
и количеството от него, което продавачите желаят и биха могли да предоставят за
продажба за даден период.
Връзката между пазарната цена и предлаганото количество от една стока се дефинира
като закон за предлагането. Той изразява правопропорционалната зависимост между
двете посочени величини, т.е. когато цената расте, продавачите увеличават
количеството на продукцията, и обратно. Тази връзка може да се изобрази графично
като крива на предлагането.
P S
2
S S
1
<- ->
P`
P
Q
2
Q Q` Q
1
Q
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 апр 2019 в 08:26 родител на 56 години
08 апр 2019 в 07:36 студент на 43 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2017
05 мар 2019 в 18:05 студентка на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Английска филология, випуск 2018
11 фев 2019 в 09:34 студент на 36 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2018
27 яну 2019 в 20:33 студент на 38 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Маркетинг и комуникация, специалност - Маркетинг и комуникация, випуск 2019
22 яну 2019 в 14:42 студент на 23 години от Варна - ВИНС, факулетет - Управление, специалност - Маркетинг, випуск 2019
16 яну 2019 в 21:20 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, випуск 2018
03 яну 2019 в 14:14 в момента не учи на 50 години от Долна баня
30 дек 2018 в 08:34 студентка на 38 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Международна икономика, специалност - Международни отношения, випуск 2019
29 дек 2018 в 01:30 в момента не учи на 22 години от София
 
Домашни по темата на материала
Варианти за приложения на балансираните карти при избор на съвремените бизнес модели
добавена от bgspeaker 30.11.2014
0
14
маркетингово практическо проучване на някоя банка
добавена от ivimoni_abv_bg 28.12.2013
0
17
стокова и пласмента политика в дадена фирма
добавена от biliana.zhezheva 23.11.2012
0
28
управление на м-га в предприятие
добавена от malkataaaaaaaaaaaaaa 30.01.2016
2
9
Предимствата в икономическата област за България като пълноправен член на Европейския съюз (разглеждат се три предимства)
добавена от elnineo 09.01.2016
1
6
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
652
·
4
·
4,768
·
322

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Продуктова политика

12 апр 2009
·
1,029
·
11
·
1,657
·
971
·
1
·
1

Продуктова политика – разработване на привлекателна продуктова програма (продукти и/или услуги) с цел да се преодолее пазарната съпротива...
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,794
·
2
·
572
·
444

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
335
·
4
·
788
·
434
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Насърчаване на продажбите

12 юли 2009
·
299
·
5
·
532
·
346
·
1

Насърчаването на продажбите е част от комуникационната политика на дадено заведение, хотел, ресторант и т.н. ...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
8
2
4 мин
17.08.2018
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
101
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Държавен изпит

Материал № 413497, от 06 дек 2009
Свален: 1,472 пъти
Прегледан: 1,977 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 145
Брой думи: 36,784
Брой символи: 328,888

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Харалан Василев
преподава по Маркетинг
в град Хасково
с опит от  3 години
284

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения