Големина на текста:
Същност на стреса
Понятие за стрес
Човешкият живот е изпълнен с разнообразни събития. Ние ги приемаме и
формираме отношението си спрямо тях в зависимост от нашите
потребности и знанията, които притежаваме. Когато разполагаме с
достатъчно информация относно предстоящите събития, реагираме
спокойно, не се създава напрежение и организмът ни е в състояние да
поема изпълнението на нови задачи. При неочаквани и неблагоприятни
събития обаче, съществува риск от настъпване на сериозни нарушения в
човешкия организъм, както на физиологично ниво, така и в психологичен
план. В такива случаи се появява силно безпокойство и тревога, което може
да предизвика стресово състояние.
Терминът стрес произлиза от латинското название stringere, което
означава стягам, затягам. По-късно е започнал да се използва за
обозначаване на сила, натиск, напрегнатост, голямо усилие. Стресът
става широко обсъждана тема след края на Втората световна война в САЩ.
През това време се провеждат множество изследвания, свързани със
затруднената адаптация към военната обстановка. Техните данни показват,
че фронтовата ситуация може да провокира изразени психични и
физиологични промени в човешкия организъм. В инженерните науки
терминът стрес се използва, за да се обозначи външна сила, приложена
към даден физически обект, която причинява промяна в състоянието на
обекта.
В ежедневието, а също в психологията и медицината, често се случва
разнообразни състояния да се обозначават като стресови, което не винаги
е коректно. Някои изследователи дори изразяват категорично твърдение, че
“всичко в живота би могло да се нарече стрес”. В нашето изложение ние ще
се спрем предимно върху естеството на понятието стрес и начините за
неговото управление.
Доста често понятието стрес се смесва с реакцията на възбуда. Тя
представлява набор/съвкупност/ от измерваеми физиологични промени,
които улесняват подготовката на тялото за “борба или бягство”. Те
подготвят организма за възможните разходи на голямо количество енергия
при предстоящата среща със стресора. Степента на реакцията на възбуда
зависи от интензивността на дразнителите. Установено е, че в такова
състояние настъпват физиологични реакции, които са специфични за всеки
човек и всяка конкретна ситуация, но могат да се обобщят по следния
начин:
Мускулатурата се напряга, кръвта се оттегля от другите части на
тялото към мускулите, за да ги подготви за действие;
Честотата на сърдечните удари, кръвното налягане и дишането се
учестяват. Организмът се подготвя за евентуален разход на енергия;
1
Тези промени настъпват, за да се ускори съсирването на кръвта и да
се улесни отделянето на хормоните ендорфини, свързани с подготовката
на организма за възможни увреждания;
Центровете на тревога в мозъка са активирани и познавателните
процеси са фокусирани върху стимулите, предизвикващи възбуда. ррт 7
Реакция на възбуда и изпълнение на задачи
Съществува зависимост между оптималната реакция на възбуда и вида
на задачата за изпълнение. Резултати от изследвания с животни показват,
че при ниска степен на възбуда задачата се изпълнява бавно и с грешки;
при увеличаване на нивото на възбудата броят на грешките намалява, а
скоростта на изпълнение се увеличава. При превишаване на определено
ниво на възбуда обаче, резултатите отново се влошават, удължава се
времето и броят на грешките. Зависимостта между усилването на
мотивацията и равнището на изпълнение се модифицира от фактора
“трудност на задачата.” Реакцията на възбуда е ниска при справяне с лесни
задачи и е висока при решаване на трудни задачи. Високата реакция на
възбуда е полезна при изпълнение на обичайни и рутинни действия, но е
вредна за нови задачи, които изискват креативност и вземане на важни
решения. В известна степен емоционалната възбуда може да помогне за
изпълнението на леки и да попречи на изпълнението на трудните задачи
/колкото по-добре е заучен един навик, толкова задачата се възприема по-
лесно и се намалява дезорганизиращото влияние на емоциите/. Добре
заученият навик в ситуации на емоционална възбуда може дори да се
изпълнява по-добре, отколкото в обичайни условия. Затова се приема, че
човек е добре подготвен за определена задача само в този случай, ако
може да я изпълни правилно при изменящи се условия. Недостатъчно
формираните навици в критични ситуации лесно се разпадат.
Недостатъчната и прекомерната възбуда изключва възможността за
оптимално осъществяване на дейностите.
В резултат на проведени научни изследвания е установено, че
оптималното ниво на възбуда е най-добро за справяне с различни типове
задачи, умерените равнища на мотивация улесняват решаването на
задачите и адаптацията към условията на средата. Двигателната активност
е свързана пряко с оптималното ниво на възбуда. Когато е под него, човек
се чувства отегчен, апатичен и е загубил съревнователния си дух. Обратно,
прекомерната възбуда води до свръхбезпокойство, объркване и загуба на
увереност. Изследователите наблюдават реакцията на възбуда при хората
в присъствие или отсъствие на аудитория и установяват, че наличието на
аудитория подобрява изпълнението на инстинктивни реакции и рутинни
задачи и влошава тези, които са нови и изискват проява на творчество или
креативност.
Почти не съществува форма на поведение, което да позволява на човека
от раждането му, без допълнителна тренировка да се приспособи към
околната среда. Изключения правят само вродените рефлекси /за сукане,
гълтане, кихане, мигане/. Във всички останали жизнени ситуации за
2
успешно приспособяване към социалните изисквания са необходими
обучение и формиране на навици. Както вече бе казано, при високо
тренираните хора стресовите реакции почти не повлияват изпълнението на
задачите и обратно - ефектът от стресогенните фактори е силен при ниско
ниво на подготовка /например, космонавтите, участвали в десетки
тренировки на земята в състояние на безтегловност свеждат грешките си до
минимум/. Може да се направи обобщението, че обучението е
изключително важна стратегия за превенцията и управлението на стреса.
ррт 6
Дефиниране на стреса
Реакцията на възбуда се нарича стресова, само ако има дългосрочен
ефект. Стресът може да бъде дефиниран като процес или набор от
процеси, чрез които някакъв стимул или значима промяна в
обкръжаващата среда могат да доведат до продължително
неблагоприятно въздействие върху индивида /върху физическото му
състояние или психологичен срив/. ррт 2
При стрес могат да се наблюдават следните прояви: физически
симптоми /главоболие, повишено кръвно налягане, високо ниво на
адреналин, променен пулс, по-бавно храносмилане, учестено дишане,
намаляване или увеличаване на апетита, алергии, чести простуди,
отслабнала имунна система, проблеми със съня и др./; емоционални
симптоми /тревожност, напрежение, потиснато настроение, апатия, гняв и
раздразнителност, усещане за неуспех, ниска мотивация, присъпи на
агресия и паника, намаляване на удоволствието от работата, социалните и
семейните дейности и др./; промени в поведението/ затруднения в
концентрацията на вниманието, проблеми с паметта, трудности при
вземане на решение, импулсивност, непоследователност в действията и
др./.
Когато възбудата е продължителна, повтаряща се твърде често и е
необходимо организмът да влага прекалено много енергия, за да поддържа
своята дееспособност, се появяват неблагоприятни ефекти върху
човешкото тяло. Физиологичните изменения подготвят организма за
съответно поведение относно физическа опасност. Но те могат да се
появят също и в тези случаи, когато опасността носи социален характер
/труден изпит, излизане пред аудитория, заболяване на близък/. В такива
случаи човек може да започне да усеща сърцебиене, треперене на ръцете,
да загуби апетит, тежест в стомаха и др. Основни индикатори за наличие на
стресови реакции са:
Субективни състояния, чието възникване е в тясна времева близост
със специфичен стресор като тревога, напрегнатост;
Хронични психични реакции вследствие на различни видове
натоварвания като депресия, изтощение и отчуждение;
Актуални клинично-физиологични промени /промени в кръвната
картина, кръвно налягане и др./;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на стреса

Човешкият живот е изпълнен с разнообразни събития. Ние ги приемаме и формираме отношението си спрямо тях в зависимост от нашите потребности и знанията, които притежаваме....
Изпратен от:
ажаож
на 2009-12-05
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
134 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Тест по възрастова психология

24 яну 2009
·
190
·
7
·
510

Тест по възрастова психология по предмета психология на възрастите
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,107
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Пищови по възрастова психология

12 фев 2009
·
520
·
2
·
1,697
·
550

Това са пищови на теми за изпит по възрастова психология.
 

Формиране на моралните норми и моралното поведение в индивида

23 мар 2007
·
779
·
15
·
1,837
·
287
·
1

Моралът в тесен смисъл на думата е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение...
 

Психология и предмет на психологията

13 мар 2007
·
1,602
·
1
·
154
·
121
·
1

Наука за човека като личиност, наука за човешките отношения, наука за познанието на човека като социално същество. Психологията се занимава с познавателните процеси, усещания, възприятия, памет...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Същност на стреса

Материал № 412808, от 05 дек 2009
Свален: 134 пъти
Прегледан: 76 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,005
Брой символи: 17,683

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на стреса"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения