Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Изготвил:F35075 Василка Янева
Курс: ADMB692 Семинар “Планиране на населените места”
Модул: Публична администрация
ЕФЕКТИВНОСТ В ПЛАНИРАНЕТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
/РЕФЕРАТ/
1
I.Въведение.
1.Аргументация на избраната тема и обект на
анализиране.
Планирането на населените места е процес, при който територията се
устройва, така че тя да осигурява най-благоприятни условия за живот, труд и
отдих на населението и съответства на насоките на развитие на обществото.
Това е дейност, която има политическо, икономическо и юридическо измерение,
т.е. това е една комплексна дейност.
С развитието на човечеството нарастват претенциите на хората към
жизнената среда.В същото време в резултат на човешката дейност голяма част от
естествената природна среда се разрушава територията се пренаселва,
екологиченото равновесие се нарушава, околната среда се замърсява.
Следователно планирането на населените места трябва да се стреми да намали
нагативните ефекти от човешката дейност върху земята. То трябва едновременно
да осигури качествена среда на живот за хората и поддържане на екологичното
равновесие и опазване на околната среда.
За да се постигне това, е необходимо строго регламентирано изполване на
територията за нуждите на човечеството. Една стабилна нормативна уредба е
основата на ефективното териториално устройство и планиране на населените
места. Ето защо, когато се разглежда темата за планирането на населените места
и по-специално ефективността в това планиране, трябва преди всичко да се
разгледа наличната нормативна уредба, както и допълненията в нея, които
трябва да бъдат направени за подобряване на ефективността на планирането.
Естествено, само добра нормативна уредба не е достатъчна за
ефективното планиране на населените места, но без основа не може да има
“надграждане” . Затова преди да се осигурят другите условия за ефективност на
планирането, трябва да бъде уредена нормативната база. Това е и причината в
настоящото изложение обект на анализиране да бъдат именно законите и
документите, имащи връзка с планирането на населените места. Тъй като
членството на България в Европейския съюз добави нови акценти на понятието
ефективно планиране и наложи някои промени в процеса на планиране, ще бъдат
разгледани и политики на Съюза в това отношение и какъв е техния ефект върху
българската действителност.
2
2.Информационни източници:
? Директиви на Европейския съюз за шума в околната
среда и качеството на атмосферния въздух:
http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm ;
http://ec.europa.eu/environment/noise/ .
?Закон за устройство на територията:
http://www.maxconsult.bg/images/useful/useful_16_bg.pdf .
?Зелена книга на Европейския съюз относно
градската среда:
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/com90218final_en.pdf ;
?Ковачев, А.: Градоустройство.Част1.
?Контекст на политиката на Европейския съюз
по отношение на градската и околната среда:
http://www.eea.europa.eu/bg/themes/urban/policy-context .
?Лайпцигската харта за устойчиви европейски
градове: http://www.bmvbs.de/Anlage/original_998680/Leipzig-Charter-
on-Sustainable-European-Cities-agreed-on-24-May-2007.pdf .
?Славков, Л. – лекции по Урбанистика.
?Териториална програма на Европейския съюз .
II.Основна част.
1.Планиране на населените места в България преди членството
в Европейския съюз.
Създаването на нормативна уредба за устройството и планирането на
населените места започва в първите години след формиране на новата българска
държава. Тогавашните закони са основа на съвременните и регламентират
основни положения в устройството на населените места, каквито са определяне
на места за обществени мероприятия, създаване на пътна инфраструктура,
изготвяне на планове и други.
Първата благоустройствена наредба в България е издадена през 1881г. и
се нарича Правила за строене на частни сгради в градовете . Наредбата е
последвана от Закон за благоустройството на населените места в Царство
България. Законът е приет през 1897г. Той е насочен само въху територията на
населените места, но може да бъде оценен положително, защото поставя
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 яну 2020 в 16:00 учител
14 мар 2018 в 15:55 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - Регионално развитие и политика, випуск 2018
04 юни 2017 в 09:23 ученичка на 16 години от София - 077 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2022
 
Подобни материали
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Планиране и прогнозиране - лекции


Лекции по планиране и прогнозиране, четени от доцент Кадинова + пищови...
 

Планиране и прогнозиране

14 май 2008
·
318
·
7
·
1,060
·
84
·
1

В теорията и практиката на мениджмънта е известно, че планирането е функция на управлението. Тя е във връзка с останалите функции – организиране, регулиране, контрол...
 

Планирането като функция на управлението


Курсова работа на MS Access - база от данни за фирма за отдаване на автомобили под наем "Трансавто". експорт на информация от базата данни в таблици на ms excel... връзките между таблиците са създадени на основата на общите полета.
 

Същност, характеристика и задачи на бизнес планирането


В практиката на съвременния бизнес и неговото управление нараства необходимостта от разработването на специално ориентирани разчети, документи, които се отнасят до бъдещото развитие на организацията, до развитието на стопанските дейности...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
115
1
1 мин
22.02.2013
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
1 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Ефективност в планирането на населените места в съответствие с политиките на Европейския съюз

Материал № 412348, от 04 дек 2009
Свален: 48 пъти
Прегледан: 29 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 1,968
Брой символи: 17,619

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ефективност в планирането на населените места в ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала