Големина на текста:
Съдържание на курсовата работа:
Увод
1. Анализ на състоянието на околната среда по
компоненти
1.1. Качество на въздуха
1.2. Качество на водите
1.3. Качество на почвите
1.4. Биологично разнообразие и защита на
природата
1.5. Управление на отпадъците
2. Основни екологични проблеми и мерки за
тяхното разрешаване
Заключение
Приложения
Източници на информация
Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна
България и се простира от билото на Стара планина до река Дунав. Общата
територия на областта е 4661,6 кв. км. Областният център отстои на 222 км
от София, на 105 км от Русе и на 198 км от Варна.
Естествените замърсители са тела или вещества от естествен произход,
които могат да се разглеждат като замърсител на средата, когато се съдържат
в излишък. Например –вулканична пепел от изригване на вулкани; морска
сол; озон; въглероден диоксид; продукти, отделящи се при пожари и др.
Замърсителите, които са резултат от дейността на човека се наричат
антропогенни замърсители.
На замърсяване се поддават най-вече почвата, водата и въздухът, а в по-
малка степен и живите организми. В околната среда –в атмосферата, водата,
почвата и др., както и в цялата биосфера се съдържат различни вещества. Те
се намират в концентрация, която се колебае в определени граници.
Замърсяване има, когато съдържанието на тези вещества надхвърли
определени допустими концентрации. За замърсители се приемат и такива
вещества, които при нормални условия липсват във въздуха, почвата или
водата.
Атмосферата се замърсява най-вече от изхвърляните в нея огромни
количества газове и прах при изгаряне на различните горива.
Естествените водоеми –морета и океани се замърсяват от огромните
количества вода, която реките внасят, от разливания на нефт и др.
Причината за действителното замърсяване на атмосфера, вода и почва днес се
крие в неравномерното разпределение на замърсителите и способността на
много от тях да се натрупват в организмите.
Замърсяването днес е не само реален факт, но вече превишава
нормалните граници. Най-общо казано, замърсяването на околната среда се
предизвиква от промишлеността, селското стопанство, опитите с различни
оръжия, добива на нефт, газ и др., употребата на химични препарати в бита.
Мерки за опазване на околната среда се изразяват в система от
обществено-политически, правни, социално-икономически, технически,
педагогически, хигиенни, естествено-научни и др.мерки, насочени към
поддържане и създаване на оптимални екологични условия на сегашните и
бъдещите поколения.
Комплексната оценка на отделните групи фактори, влияещи върху
качеството на средата показва, че област Велико Търново се характеризира с
добро качество на околната среда.
Качество на въздуха
Област Велико Търново е един от районите за оценка и управление на
качествата на атмосферния въздух (КАВ), в които е налице превишаване на
нормите за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид и
сероводород. Източниците на наднормено замърсяване са битовото
отопление, промишлените и транспортните дейности, включително лошата
поддръжка на пътните настилки. Замърсяването от автомобилния транспорт
се дължи предимно на остарелия автомобилен парк. Въздействието на
промишлеността и селското стопанство е незначително и с локален
териториален обхват. За съжаление в повечето промишлени предприятия
липсват локални пречиствателни съоръжения. Важна особеност, свързана със
задържането на замърсен и студен въздух, са инверсиите в Горнооряховското
понижение - едни от най-значителните в цяла Северна България.[пр.1]
Постоянно наблюдение по отношение състоянието на атмосферния
въздух в градовете от област Велико Търново се осъществява чрез
периодични измервания, като се следят следните замърсители на въздуха:
серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, сероводород, оловни
аерозоли, прах и фини прахови частици (ФПЧ 10), като за периода 2008-
2009г. се наблюдават следните тенденции:
1- Средногодишните нива на серен диоксид поддържат трайна
тенденция към понижаване. Най-високи стойности се отчитат през
отоплителния сезон и основен дял за това има работата на локалните
парокотелни инсталации и битовото отопление. С газификацията на големите
градове се очаква съществен спад на нивата на този замърсител.
2- Замърсяванията с азотен диоксид са сравнително постоянни и в
рамките на пределно допустимата концентрация.
3 - Средните концентрации на сероводород имат силно изразен
непостоянен характер, причината са промишлените дейности.
4- Запазва се тенденцията към понижаване на годишните концентрации
на оловни аерозоли на територията на цялата област, поради
преустановяването на производството и използването на оловни бензини и
въведената системата за контрол на качеството на използваните горива.
5- Праховите частици (общ суспендиран прах и ФПЧ10) продължават
да са най-проблемният замърсител на територията на областта, като
тенденцията е към запазване на традиционно високите нива на замърсяване
на територията на големите градове. В цялата област са регистрирани

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни екологични проблеми и методи за разрешаването им

Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна България и се простира от билото на Стара планина до река Дунав...
Изпратен от:
Владимира Крумова
на 2009-12-01
Добавен в:
Курсови работи
по Екология
Статистика:
403 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Екологични проблеми в България
добавена от patuk 08.04.2013
0
21
Екологични проблеми на
добавена от rosicahalkova 25.03.2013
1
37
СПЕШНО! Въздействие на метана върху човешкото здраве (синергично,кумулативно,дози)
добавена от Driftacha 06.12.2012
3
12
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
47
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Основни екологични проблеми и методи за разрешаването им

Материал № 409620, от 01 дек 2009
Свален: 403 пъти
Прегледан: 563 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 2,122
Брой символи: 19,069

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни екологични проблеми и методи за разреша ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения