Големина на текста:
Курсова работа
по учебна дисциплина
Управление на качеството
на тема:
„Нотификация и нотифицирани органи”
изготвил: Цветелина Павлова Аспарухова, спец. ИТ ф.№ 091387
проверил: доц. Детелин Василев
1
Свободното движение на стоки е най-голямото предизвикателство за изграждането на
Единния пазар с цел предотвратяването на физическите, фискалните и най-вече
техническите пречки пред търговията. Това е свързано с уенаквяване на националните
права и стандарти с тези на европейското право с цел пълна хармонизация на
законовите разпоредби, отнасящи се до техническите изисквания към продуктите,
процесите или услугите. На тази основа Европейската комисия разработва т.нар. Бяла
книга, която представлява ръководство за въвеждане на разпоредбите на правната
система на ЕС в националното право на всички страни-членки.
1.Концепция Стар подход
Този подход е известен още като подход на хармонизирането. Предимството на този
метод, е че той доведе до създаване на общи правила и стандарти в редица области.
Хармонизираните стандарти са полезни най-вече в области, в които е необходимо
стриктно уенаквяване на продуктите. Недостатъка му е, че за дълъг период от време са
подготвени и приети само няколкостотин единни стандарта в сравнение с хилядите
стандарти, които съществуват на национално равнище, явява се като пречка за
техническия прогрес и креативността на предприемачите.
2.Концепция Нов подход
Този подход е формулиран в Резолюциа на съвета на Европа през 1985г. за техническа
хармонизация и стандартизация, поради необходимостта от ускоряване на
изграждането на единния европейски пазар и вземането на бързи и гъвкави решения.
Новия подход е стратегия зя регулиране на пазара, а не за неговото управление. Това
означава, че един продукт, независимо по каква технология и в съответствие с какви
технически стандарти е произведен, ако отговаря на изискванита за безопасност, може
да се движи свободно на европейския пазар.
Новият подход е изграден на основата на четири принципа:
Хармонизацията се свежда до приемането на съществени изисквания, на които
трябва да отговарят продуктите, за да се движат свободно на пазара, като тези
съществени изисквания трябва да определят точно и ясно резултата, който
трябва да се постигне преди продуктът да бъде пуснат на пазара, без да се
посочва как трябва да стане това
В хармонизираните стандарти са формулирани техническите спецификации на
продуктите. Те осигуряват съответствие със съществените изисквания, ако се
следват при производството на продукта.
Прилагането на хармонизираните или други стандарти от производителите е
доброволно
Продуктите, произведени в съответствие с хармонизираните стандарти се считат
като съответстващи на съществените изисквания
3.Концепция Глобален подход
Глобалния похдод въвежда модулите за оценяване на съответствието, правилата за
използването им, както и нотифицираните органи удостоверяващи съответствието и Се
маркировката на продуктите- тези модули се различават в зависимост от фазата на
развитие на продукта, от вида на оценяването и от лицата, които оценяват
съответствието. Широко разпространено е използването на стандартите за качество от
серията ISO 9000 и ISO 45000, както и създаването на системи за акредитация и
прилагането на методи за взаимни сравнения на територията на държавите-членки.
2
Стандартите ISO допринасят за развититето, производството ( доставката ) на по-
безопасни и опазващи околната среда продукти и услуги, които улесняват
международната търговия и правят икономическите участници безпристрастни.
Стандартите помагат за пренасяне на технорогиите към развиващите се страни. Те
защитават ползвателите и консуматорите и правят живота им по-сигурен.
Организацията ISO разработва стандарти, които се изискват от пазара. Това се
извършва от експерти от индустриални сектори, които са поискали стандарти и които в
последствие ще ги прилагат. Издаването на международни стандарти ISO представлява
постигане на международен консенсус за състоянието на технологичните или
съответстващите дейности.
Разработени на специални програми за намаляване на различията в съществуващите
инфраструктури по качество между отделните страни членки; поощрява и насърчава се
създаването на системи за акредитация и прилагането на методи за взаимни решения,
както и сключването на споразумения за взаимно признаване на сертификатите в
нерегламентираните сфери и резултатите от изпитванията; търговския стокообмен
между Общността и трети страни се насърчава чрез сключването на споразумения за
взаимно признаване и чрез създаване но прогроми за сътрудничество и техническа
помощ.
4.Нотифицирани органи
Един орган за да може да бъде нотифициран, трябва да има сатут на юридическо лице,
установено на територията на дядена страна-членка и да попада под нейната
юрисдикция. Тези държави-членки имат задължението да отговарят пред останалите
институции в Общността, че нотифицираните от тях органи имат необходимата
техническа компетентност. Един орган не е необходимо да бъде нотифициран за всички
продукти влизащи в обхвата на директивата, той може да извършва оценяване на
съответствието само на определена гама от продукти. За изпълнение на своята дейност,
той може да наеме и подизпълнител. Той получава един идентификационен номер,
независимо от броя на директивите, за които той е нотифициран.
Нотификацията представлява акт, който цели да информира Комисията и останалите
държави-членки, че даден орган отговарящ на съответните изисквания е определен да
извършва оценяване на съответствие в съответствие с дадена директива. Когато
нотифицирания орган престане да изпълнява задълженията си или престане да отговаря
на съответните условия, нотификацията се оттегля.
Нотифицираните органи трябва да имат необходимите технически познания,
професионален опит и способност да извършва оценяване и контрол във връзка с
общите изисквания, с изискванията към техническите и експлоатационните
характеристики на продуктите. Нотифицираните органи поемат отговорности в области
от обществен интерес. Те трябва редовно да информират за своята дейност свързана с
продукта или с процедурите за оценяване на съответствието, както своите национални
нотифициращи власти, така и другите нотифицилани органи и службите към
Комисията, отговарящи за защитната клауза. Също така трябва да информират
националните органи за надзор и др. Нотифицирани органи за всички издадени или
отказани сертификати, както и за оттеглените или временно отнети. Нотифицираните
органи могат да предлагат своите услуги за оценяване на съответствието на един
стопански субект, както на национална територия, така и на територията на друга
срана-членка или в трета страна. Той трябва да може да поема отговорност и да
извършва оценяване на съответствието съгласно един или няколко цели модула.
Производителите могат да избират нотифицирания орган. За да не бъдат
обременявани излишно, те трябва да предоставят на нотифицираните органи
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Нотификация и нотифицирани органи

Свободното движение на стоки е най-голямото предизвикателство за изграждането на Единния пазар с цел предотвратяването на физическите, фискалните и най-вече техническите пречки пред търговията...
Изпратен от:
Инж. Симона Кирилова
на 2009-11-29
Добавен в:
Курсови работи
по Управление на качеството
Статистика:
55 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
международни споразумения в областта на техническото регламентиране
добавена от leongi 28.11.2012
2
13
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Нотификация и нотифицирани органи

Материал № 408274, от 29 ное 2009
Свален: 55 пъти
Прегледан: 59 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,984
Брой символи: 18,834

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нотификация и нотифицирани органи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала