Големина на текста:
Социалното осигуряване е механизъм, чрез който се образува и разпределя
специален фонд при осъществяване на осигурителни рискове.Социалното осигуряване
като форма на издръжка на нетрудоспособни лица, за пръв път бива узаконено едва
през последната четвърт на 19 век.Социалното осигуряване представлява провеждане
на социално икономически мероприятия от страна на държавата свързани с
осигуряването на гражданите при временна нетрудоспособност и други случаи.
Публичното социално осигуряване интегрира дейности по набирането,
финансовото управление и използването на акумулираните парични ресурси в полза на
нетрудоспособните лица.То е съзнателна активна намеса във функционирането на
обекта, за да бъде създадена желаната подреденост, системност, пълнота,
целенасоченост и съгласуваност на осигурителната дейност.Има пряка връзка с
осъществилите се покрити социални рискове, загубата на трудови доходи и
повишените разходи в семейството по демографски, социални и икономически
причини, променения жизнен стандарт и икономическия статус на индивида.
Социалното осигуряване е елемент от социалната политика на държавата. Лицата, на
които социалното осигуряване изплаща обезщетения са децата до определена възраст;
болните; майките; инвалидите и други, които образуват така наречената осигурителна
съвкупност. Главната цел на социалното осигуряване е материалната издръжка на
осигурителната съвкупност, т.е. на лицата неможещи да задоволят своите потребности
чрез трудови доходи. За да може да съществува социална закрила на лицата от
осигурителната съвкупност е необходимо да се обособи специален фонд, наречен
осигурителен фонд. Средствата за този фонд идват от държавата и осигурителните
вноски на гражданите.
Осигуряването на всички лица от национално осигурителен институт
представлява осигурителна съвкупност. Може да има пълен и непълен кръг на
осигурени лица. Осигурителните съвкупности постоянно се променят, променя се
техния числен състав, променя се възрастта, натрупаните права.
Лицата, които работят и създават осигурителен фонд като внасят осигурителни
вноски образуват съвкупността на трудоспособните. Те работят и натрупват
непрекъснато права, които след това ще реализират. Това са работоспособни лица и
колкото повече се използва тяхната работна сила, толкова повече вноски се правят в
осигурителния фонд.
Съвкупността на нетрудоспособните включва лица в подтрудоспособна възраст-
деца. Нашето законодателство е определило, че минималната възраст за започване на
работа е 16 години. Но поради това, че децата трябва да се квалифицират, физически да
се развият и умствено да съзреят, работоспособната възраст настъпва между 19 и 20
години. В този случай социалното осигуряване се налага да изплаща месечни добавки
за деца до 18 годишна възраст. Към тази съвкупност спадат още лица в
надтрудоспособна възраст- пенсионерите. Те са доста голяма група. За тях социалното
осигуряване е задължено да изплаща пенсии, тъй като те имат натрупани права.
Съвкупността на нетрудоспособните включва й нетрудоспособни лица в трудоспособна
възраст- инвалиди, болни, гледане на болен член от семейството.
Финансирането на социалното осигуряване представлява практическата дейност
при набирането на парични средства.
При определяне на внасянето на парични средства в социалното осигуряване
трябва да се изхожда от следните моменти:
определяне на обема на парични средства;
определяне на източниците
определяне на начина, по който ще се събират паричните средства
разпределение на паричните средства.
Средствата, които се внасят в социалното осигуряване се наричат осигурителни
вноски. Те са винаги в тежест на обществото. Същността на осигурителните вноски се
изразява в периодично плащане от трудоспособните. Производства, които са групирани
в един клас (например в промишлеността) внасят една средна осигурителна вноска на
база на средния риск за тези предприятия. А в леката промишленост например тяхната
осигурителна вноска ще бъде с друг размер (по- малка). Осигурителната вноска винаги
се калкулира в цената на стоките и услугите, които се произвеждат във всички
предприятия. И затова държавните органи в лицето на осигурителния институт следят
за размера на осигурителните вноски.
Източниците за набиране на средства са лицата, които се осигуряват. Това са
работници, служители и тези, които се самоосигуряват. Също така към източниците за
набиране на средства се отнасят и вноски от предприятия и фирми; участие на
държавата като източник за набиране на средства за социалното осигуряване.
Държавата винаги субсидира социалното осигуряване, защото държавата като
цяло е заинтересована от възпроизводството на населението, от потребностите на
нетрудоспособните Държавата облага гражданине с данъци, които обогатяват
държавния бюджет и отделят парични средства за социалното осигуряване.
Осигурителното плащане е известно под наименованието “престация”- вземане
от нетрудоспособните. Осигурителните плащания могат да бъдат в пари или натура.
Има няколко вида осигурителни плащания:
Според покритите социални рискове осигурителните плащания са за:
болест
майчинство
трудова злополука
пенсия за изслужено време и старост
плащане на семейства с деца
еднократни плащания
плащания за безработни
Според формата, в която се предоставят са:
?в натура- малък дял
?парични средства- пенсии, месечни добавки за деца и други.
Организационната структура на управление на социалното осигуряване обхваща
всички организационни единици и звена- Национален осигурителен институт,
регионалните служби за социално осигуряване и низовите звена по места. Кадрите са
обособени в отдели, единици, дирекции, направления и други. Организационната
структура в социалното осигуряване е изградена на три равнища- национално,
регионално, низово.
Централен орган за управление на социалното осигуряване е Националния
осигурителен институт(НОИ) Той е самостоятелен правен субект, на него е възложено
изпълнението на бюджета на фонд социално осигуряване. Националния осигурителен
институт се отчита пред Народното събрание. Той притежава следните ръководни
органи:
надзорен съвет
управителен съвет
управител
подуправители
Надзорния съвет упражнява контролни функции над целия Национален
осигурителен институт. Управителния съвет- в него влизат управителя,
подуправителите и главните директори по направления в Националния осигурителен
институт. Управителния съвет изработва и внася в Народното събрание проект на фонд
Социално осигуряване Управителния съвет прави предложения за откриване и
закривне на поделения на НОИ. Той взема решения за прехвърляне на парични
средства от един вид осигурителен разход в друг. Управителния съвет се разпорежда с
имуществото на НОИ. Той издава брошури, документи, формуляри, инструкции за
дейността на социалното осигуряване.
Управителя се избира от Народното събрание за 4 години. Може да бъде
освободен от Народното събрание по собствено желание или ако е извършил умишлено
престъпление. Управителя представя НОИ в страната и чужбина.
Всички функции на надзорния съвет и управителния съвет, управителя и
подуправителя са регламентирани в правилника за организация дейността на НОИ.
В условията на преход към пазарна икономика основните принципи, въз основа, на
които функционира системата са:
1.Принципът за съчетаването на централистичното с демократичното
начало и партньорство – Той е свързан с балансирането на интересите на
страните в осигурителния процес чрез разумното делегиране на права и
задължения. Демократизирането на управлението на публичната схема
изисква в него да участва и върховният законодателен орган- Народното

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Доклад по осигурителни схеми

Социалното осигуряване е механизъм, чрез който се образува и разпределя специален фонд при осъществяване на осигурителни рискове...
Изпратен от:
violetalazarova
на 2009-11-28
Добавен в:
Теми
по Социология
Статистика:
55 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Социология рядко сваляни с 7 - 10 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Доклад по осигурителни схеми

Материал № 407723, от 28 ное 2009
Свален: 55 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Социология
Тип: Тема
Брой страници: 7
Брой думи: 1,473
Брой символи: 14,211

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доклад по осигурителни схеми"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения