Големина на текста:
Тема 1. Общи въпроси по здравословните и безопасни условия
на труд.
Занятие 1. „Основни правила за здравословните и безопасни условия
на труд”
УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Правила относно веществените елементи на трудовия процес.
2. Правила за здравословните и безопасни условия на труд относно
работниците и служителите.
1. Правила относно веществените елементи на трудовия процес.
1. 1. Проектиране, строителство, въвеждане и извеждане от
експлоатация на обекти.
Правната уредба на основните въпроси относно изискванията за
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при проектиране,
строителство, въвеждане в експлоатация и извеждане от такава на обекти се
съдържа в:
- чл. 5 - 6, чл. 8 и § 3 от ПЗР на ЗЗБУТ;
- чл. 404 КТ;
- Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
- Наредба 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на
безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера и
др.
Важни правила са установени също така в Закона за устройство на
територията и наредбите за неговото прилагане, Закона за техническите
изисквания към продуктите и нормативните актове за неговото прилагане и в
други специални нормативни актове.
В ЗЗБУТ (чл. 5) е установено едно общо задължение за лицата, които
проектират и изграждат обекти, дейности, производства и пр., да го правят в
пълно съответствие със съществуващите разпоредби за здравословни и
безопасни условия на труд.
Нормата на ЗЗБУТ(чл. 5) създава задължение за всеки, който
осъществява изцяло или отчасти, самостоятелно или общо с другиго
проектиране или изграждане на обекти и дейности. Задължението възниква по
силата на закона независимо от правното качество на лицето (физическо или
юридическо), от правната форма на юридическото лице (търговец, кооперация,
сдружение и т. н.) или неговата собственост (частна или публична). Това е
задължение, което трябва да се спазва при проектирането,
строителството, въвеждането в експлоатация или евентуално извеждане
от такава.
Обект на проектиране и изграждане може да бъде дейност,
производство, конструкция, технология, работно оборудване.
ЗЗБУТ (чл. 5) определя най-общо съдържанието на задължението като
изискване за съобразяване и извършване на всяка от посочените дейности със
съществуващите специфични за нея правила и норми за безопасни и
здравословни условия на труд. Следователно конкретните параметри на
конкретното задължение са различни. Те се определят от разпоредбите в
специалните нормативни актове.
?Относно проектирането и строителството в ЗЗБУТ (чл. 5) се
уреждат две задължения:
лицата, които проектират и изграждат строителни обекти и
дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване,
трябва да съобразяват своя проект и дейност с всички правила и норми за
здравословни и безопасни условия на труд (чл. 5, ал. 1 ЗЗБУТ). За целта към
всеки проект задължително се оформя раздел „Безопасност, хигиена на труда и
пожарна безопасност”;
инвеститорът е отговорен за спазването на правилата и нормите
за безопасни и здравословни условия на труд от проектанта и изпълнителя
(чл. 5, ал. 2 ЗЗБУТ). Чрез т. нар. инвеститорски контрол се цели да се осигури
постоянно следене и осигуряване на спазването на посочените правила по
време на цялостния процес от проектирането до изграждането на обектите.
По силата на чл. 404, ал.1, т. 2-3 КТ Изпълнителната агенция „Главна
инспекция по труда” и нейните органи имат право да спират
утвърждаването на проекти, както и строежа и реконструкцията на
предприятия, производства и обекти, когато не са спазени изискванията по
отношение на безопасните и здравословни условия на труд.
?При въвеждане в експлоатация на нови, реконструирани или
модернизирани обекти се прави окончателна и цялостна проверка относно
това дали проектирането и строителството са в съответствие с правилата и
нормите за здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждането на
предприятия, обекти и работно оборудване става само с разрешение за
ползване на строежа, издадено от компетентния орган и при спазване на
специалната процедура по Закона за устройство на територията.
Собственикът или ползвателят на предприятието, обекта или работното
оборудване има задължение да състави досие със следното съдържание:
документация, отнасяща се до проектното осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;
документацията (протоколи и актове), доказваща
съответствието на извършеното строителство, реконструкция или
модернизация с изискванията на Закона за здравословни и безопасни
- 2-
условия на труд;
всички документи, отразяващи периодични изпитвания и
проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и
измерванията за състоянието на работната среда, резултатите от
мониторинга, когато се предвижда такъв, и пр.
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и нейните органи
имат право да спират въвеждането в експлоатация на сгради, машини,
съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за безопасни
и здравословни условия на труд.
1. 2. Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд.
Минималните изисквания за осигуряване на здравослов ни и безопасни
условия на труд се определят в § 1, т. 9 от ДР на ЗЗБУТ като най-малките
допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряване
на тяхната безопасност при работа.
Те са минимални, защото чрез тях се осигурява необходимата, но най-
ниска степен на защита на живота, здравето и работоспособността на
работниците и служителите. Изпълнението на тези минимални изисквания
обаче предполага осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а
оттам - и на един норма лен трудов процес.
Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд се съдържат в различни по вид и степен на юридическа сила
актове на трудовото законодателство - закони, наредби, единните и
отрасловите правила за здравословни и безопасни условия на труд и др.
Адресат на правилата са всички предприятия, където се осъществява
трудова дейност.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а оттам - и
изпълнението на минималните изисквания за тях, обхваща изцяло по обем и
следва по време започването, осъществяването и прекратяването на трудовия
процес, и по-специално обезопасяването на неговите веществени и лични
елементи.
Затова чл. 3, ал. 2 ЗЗБУТ постановява, че „здравословните и безопасни
условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и
при работно оборудване се осигуряват с проектирането, изграждането,
реконструкцията, модернизацията, въвеждането им и процеса на тяхната
експлоатация, както и тяхното поддържане, ремонт и извеждане от действие”.
Всеки един работодател трябва да съобразява минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд ги със спецификата на предмета
на дейност, производствените и технологични особености на своето
предприятие.
Установени са и минимални изисквания за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд при организацията на трудовата дейност. Тя
- 3-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 окт 2020 в 21:03 студентка на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по музика, випуск 2013
04 май 2020 в 10:35 студент на 34 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - факултет техника и технологии, специалност - АКС, випуск 2020
18 яну 2020 в 19:18 в момента не учи на 44 години
18 дек 2019 в 16:14 потребител
20 ное 2019 в 18:15 студент на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти - предназначен за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
117
3
01.05.2013
Тест по международно застраховане
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 5 курс
Тест за студентите от специалността " Международен Бизнес Мениджмънт" - СА "Д. А. Ценов". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
49
22
1
10 мин
05.08.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Общи въпроси по здравословните и безопасни условия на труд

Материал № 407380, от 27 ное 2009
Свален: 150 пъти
Прегледан: 183 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 7,294
Брой символи: 69,127

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общи въпроси по здравословните и безопасни усло ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения