Големина на текста:
Тема 1. Общи въпроси по здравословните и безопасни условия
на труд.
Занятие 1. „Основни правила за здравословните и безопасни условия
на труд”
УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Правила относно веществените елементи на трудовия процес.
2. Правила за здравословните и безопасни условия на труд относно
работниците и служителите.
1. Правила относно веществените елементи на трудовия процес.
1. 1. Проектиране, строителство, въвеждане и извеждане от
експлоатация на обекти.
Правната уредба на основните въпроси относно изискванията за
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при проектиране,
строителство, въвеждане в експлоатация и извеждане от такава на обекти се
съдържа в:
- чл. 5 - 6, чл. 8 и § 3 от ПЗР на ЗЗБУТ;
- чл. 404 КТ;
- Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
- Наредба 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на
безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера и
др.
Важни правила са установени също така в Закона за устройство на
територията и наредбите за неговото прилагане, Закона за техническите
изисквания към продуктите и нормативните актове за неговото прилагане и в
други специални нормативни актове.
В ЗЗБУТ (чл. 5) е установено едно общо задължение за лицата, които
проектират и изграждат обекти, дейности, производства и пр., да го правят в
пълно съответствие със съществуващите разпоредби за здравословни и
безопасни условия на труд.
Нормата на ЗЗБУТ(чл. 5) създава задължение за всеки, който
осъществява изцяло или отчасти, самостоятелно или общо с другиго
проектиране или изграждане на обекти и дейности. Задължението възниква по
силата на закона независимо от правното качество на лицето (физическо или
юридическо), от правната форма на юридическото лице (търговец, кооперация,
сдружение и т. н.) или неговата собственост (частна или публична). Това е
задължение, което трябва да се спазва при проектирането,
строителството, въвеждането в експлоатация или евентуално извеждане
от такава.
Обект на проектиране и изграждане може да бъде дейност,
производство, конструкция, технология, работно оборудване.
ЗЗБУТ (чл. 5) определя най-общо съдържанието на задължението като
изискване за съобразяване и извършване на всяка от посочените дейности със
съществуващите специфични за нея правила и норми за безопасни и
здравословни условия на труд. Следователно конкретните параметри на
конкретното задължение са различни. Те се определят от разпоредбите в
специалните нормативни актове.
?Относно проектирането и строителството в ЗЗБУТ (чл. 5) се
уреждат две задължения:
лицата, които проектират и изграждат строителни обекти и
дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване,
трябва да съобразяват своя проект и дейност с всички правила и норми за
здравословни и безопасни условия на труд (чл. 5, ал. 1 ЗЗБУТ). За целта към
всеки проект задължително се оформя раздел „Безопасност, хигиена на труда и
пожарна безопасност”;
инвеститорът е отговорен за спазването на правилата и нормите
за безопасни и здравословни условия на труд от проектанта и изпълнителя
(чл. 5, ал. 2 ЗЗБУТ). Чрез т. нар. инвеститорски контрол се цели да се осигури
постоянно следене и осигуряване на спазването на посочените правила по
време на цялостния процес от проектирането до изграждането на обектите.
По силата на чл. 404, ал.1, т. 2-3 КТ Изпълнителната агенция „Главна
инспекция по труда” и нейните органи имат право да спират
утвърждаването на проекти, както и строежа и реконструкцията на
предприятия, производства и обекти, когато не са спазени изискванията по
отношение на безопасните и здравословни условия на труд.
?При въвеждане в експлоатация на нови, реконструирани или
модернизирани обекти се прави окончателна и цялостна проверка относно
това дали проектирането и строителството са в съответствие с правилата и
нормите за здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждането на
предприятия, обекти и работно оборудване става само с разрешение за
ползване на строежа, издадено от компетентния орган и при спазване на
специалната процедура по Закона за устройство на територията.
Собственикът или ползвателят на предприятието, обекта или работното
оборудване има задължение да състави досие със следното съдържание:
документация, отнасяща се до проектното осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;
документацията (протоколи и актове), доказваща
съответствието на извършеното строителство, реконструкция или
модернизация с изискванията на Закона за здравословни и безопасни
- 2-
условия на труд;
всички документи, отразяващи периодични изпитвания и
проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и
измерванията за състоянието на работната среда, резултатите от
мониторинга, когато се предвижда такъв, и пр.
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и нейните органи
имат право да спират въвеждането в експлоатация на сгради, машини,
съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за безопасни
и здравословни условия на труд.
1. 2. Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд.
Минималните изисквания за осигуряване на здравослов ни и безопасни
условия на труд се определят в § 1, т. 9 от ДР на ЗЗБУТ като най-малките
допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряване
на тяхната безопасност при работа.
Те са минимални, защото чрез тях се осигурява необходимата, но най-
ниска степен на защита на живота, здравето и работоспособността на
работниците и служителите. Изпълнението на тези минимални изисквания
обаче предполага осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а
оттам - и на един норма лен трудов процес.
Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд се съдържат в различни по вид и степен на юридическа сила
актове на трудовото законодателство - закони, наредби, единните и
отрасловите правила за здравословни и безопасни условия на труд и др.
Адресат на правилата са всички предприятия, където се осъществява
трудова дейност.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а оттам - и
изпълнението на минималните изисквания за тях, обхваща изцяло по обем и
следва по време започването, осъществяването и прекратяването на трудовия
процес, и по-специално обезопасяването на неговите веществени и лични
елементи.
Затова чл. 3, ал. 2 ЗЗБУТ постановява, че „здравословните и безопасни
условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и
при работно оборудване се осигуряват с проектирането, изграждането,
реконструкцията, модернизацията, въвеждането им и процеса на тяхната
експлоатация, както и тяхното поддържане, ремонт и извеждане от действие”.
Всеки един работодател трябва да съобразява минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд ги със спецификата на предмета
на дейност, производствените и технологични особености на своето
предприятие.
Установени са и минимални изисквания за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд при организацията на трудовата дейност. Тя
- 3-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Общи въпроси по здравословните и безопасни условия на труд

Правната уредба на основните въпроси относно изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и извеждане от такава на обекти се съдържа в...
Изпратен от:
Бранимира Красимирова
на 2009-11-27
Добавен в:
Лекции
по Застрахователно дело
Статистика:
150 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Застрахователни продукти
тематичен тест по Застрахователно дело за Студенти
Тест за проверка на основни знания за застрахователните продукти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
12
8
1
2 мин
06.06.2019
Застраховане - ВТУ
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 41 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
41
39
1
7 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Общи въпроси по здравословните и безопасни условия на труд

Материал № 407380, от 27 ное 2009
Свален: 150 пъти
Прегледан: 183 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 7,294
Брой символи: 69,127

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общи въпроси по здравословните и безопасни усло ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения