Големина на текста:
10.Формиране на
разходите в
корабоплаването;
елементи; капитални
и оперативни
разходи.
Както всяко едно
производство,
корабоплаването е
свързано с
извършването на
редица разходи и
познаването на
тяхното естество е
не само
икономически, но
преди всичко
търговски и
технологичен
проблем. Техният
размер зависи не
само от пазарната
конюнктура,но и от
начина, по който е
сключен конкретния
договор и как се
изпълнява, каква е
нормативната среда,
в които те се
оформят, какво е
качеството на
корабните екипажи.
И най-важното-
разходи с цел
извличане на
печалба, те са
единствената
естествена база за
образуване на цената
на продажбата.
Разходите имат
два основни
елемента –
постоянни и
променливи (в
корабоплаването –
рейсови).
Постоянните
разходи се делят на
две групи -
капитални и текущи
разходи.
Постоянните
разходи се
извършват всеки
ден, независимо от
това дали корабът
извършва пълен или
празен преход или
не се движи, било
поради обработка в
пристанище,
изчакване на кей,
ремонт или просто
поради липса на
ангажимент.
Следенето и
отчитането на
разходите, както и
на всички останали
показатели, за
целите на
отчетността,
данъчните
процедури и
планирането, в
зависимост от
отделните случаи се
извършва за
различни периоди от
време, но най-важен
е годишният им
размер. Годишните
разходи се
извършват в рамките
на 365 дни, но
дневните разходи,
изчислени като
размер за планови и
търговски цели, се
изчисляват на база
предварително
уточнения размер на
годишния
експлоатационен
период, който е в
зависимост от
възрастта и
техническото
състояние на кораба.
В зависимост от
възрастовия състав
на тонажа си,
техническото му
състояние и
статистическия
анализ на
случайните фактори,
станали причина за
престои в минали
периоди,
корабособственика
определя годишния
експлоатационен
период за всеки
кораб, обикновено в
границите на 340-
355 дни, с
напредване на
възрастта на кораба
той намалява, за да
стигне при кораби на
20-25 години до 310-
320 дни в годината.
Елементите на
постоянните разходи
са:
Капитални
разходи-
Капиталните
разходи
възстановяват
средствата,
изразходвани за
закупуване на
кораби и оборудване
от корабо-
собственика.
Възстановяването на
инвестициите се
извършва на части
за определен период
от време.
Капиталните
разходи биват два
типа: определяни от
данъчното
законодателство
(амортизационни
отчис-ления плюс
лихва по кредитните
задължения) и
определяни от
кредитните
задължения на
корабособственика
(плаща-не на
договорената за
договорения период
на плащане част от
главницата и
лихвата).В общата
структура на
разходите е много
трудно да се впишат
елементите и на
двата типа
капитални разходи.
За образуване на
годишния размер на
амортизационните
отчисления са
необходими два
елемента: 1
стойност, върху
която се прилагат
амортизационните
норми-тя е тази, с
която съответните
кораби са вписани в
баланса на
компанията.
Балансовата
стойност- е не е
само стойността на
закупуване на
кораба, а е сбор от
стойността на
придобиване плюс
всички разходи,
които са направени
за закупуване на
кораба това са
стойност на
кореспонденция и
комуникации по
време на строежа на
кораба, разходи и
заплати на
наблюдаващи
специалисти от
страна на
корабособственика и
др.2 Втория елемент
на данъчно
признатите разходи
са лихвите по
кредити за
закупуване на
кораба- при
закупуване на кораб
с кредит данъчните
законодателства
съгласно
международните
счетоводни
стандарти признават
като разход само
лихвата по кредита,
а главницата остава
за изплащане от
печалбата след
данъчното облагане.
Плащанията по
кредита трябва да
бъдат реално
покрити с
постъпления, от
което следва, че
разходи, изчислени
на база изискванията
на данъчното
законодателство, не
могат да са реална
основа на
ценообразуване.Кор
абособствениците
най-често използва
изходящия паричен
поток минус
данъчните това са
т.нар.
икономически
разходи и в тях
капиталните разходи
съдържат два
елемента:Лихва по
заема за
съответния период
и плащане по
главницата на
заема за
съответния период.
Това е пазарно
признатия размер на
капиталните разходи
В корабоплаването
вноските за
изплащане на
банковия заем
обикновено са на
периоди от по 6
месеца.
Текущи разходи са
вторият голям
раздел от
постоянните разходи
на
корабособственицит
е, чиито елементи
са:1 Разходи за
екипаж-те
включват - Разходи
за заплати,
Социални
плащания,
Прехрана, Смяна
на екипаж:2 Масла,
материали и
запасни части:3
Ремонт и
поддръжка:4
Застраховки- това
са от от клубовете
за защита и
обезщетение както
и традиционна
„корпус и
машина”:
Административни
разходи- това са
амортизационни
отчисления на
сгради и
автомобили, за
издръжка на
административния
персонал.
11.Рейсови разходи
Това са разходите за
гориво който имат
два елемента:
Разходи за гориво за
главния двигател и
разходи за гориво за
агрегатите.Разхода
на гориво е функция
на следните
величини: Дневна
разходна норма на
гориво за съответния
двигател в тонове,
цена на горивото,
период на работа на
съответния двигател.
Дневния разход на
гориво за всеки
кораб е поместен в
техническата му
спецификация, в
която са отбелязани
както дневната
консумация на
главния двигател,
така и на агрегатите.
Цените на горивата
са най-бързо
променящият се
елемент на
разходите за
гориво.Разходи за
гориво на главния
двигател се правят
само на ход, докато
един агрегат работи,
постоянно,
целогодишно, тъй
като снабдява кораба
с
електричество.Разхо
дите за горива
Включват и когато
корабът е със
собствени
претоварни средства
и те се използуват за
претоварни
операции в
пристанище, работи
и вторият от
обичайно наличните
при съвременните
кораби три агрегата
– танкерите.Също
така и ако корабът е
с валогенератор, то
той не разходва леко
гориво на ход. В
трамповото
корабоплаване тези
разходи могат да се
определят много
точно в рамките на
всеки отделен рейс,
тъй като превозния
договор дава
информация за
изчисляване цикъла
на рейса с всички
отделни негови
елементи. В
линейното

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Формиране на разходите в корабоплаването

Формиране на разходите в корабоплаването; елементи; капитални и оперативни разходи. Както всяко едно производство, корабоплаването е свързано с извършването на редица разходи и познаването на тяхното естество е не само икономически...
Изпратен от:
des17yY
на 2009-11-26
Добавен в:
Пищови
по Транспорт
Статистика:
19 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Модернизация на градския транспорт

07 май 2009
·
59
·
3
·
512

В днешно време живота на българите и не само на тях е изключително забързан, което изисква да се направят промени за по-бързо предвижване на пътниците...
 

Туристически въздушен транспорт на Великобритания

15 ное 2008
·
101
·
5
·
536
·
57
·
1

Kурсова работа по География на туризма на тема : Туристически въздушен транспорт на Великобритания Изготвили : Петър Кръстев N 7633 Яни N Тази карта на Великобритания ясно показва броя и пространственото разположение на летищата в страната...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Формиране на разходите в корабоплаването

Материал № 406365, от 26 ное 2009
Свален: 19 пъти
Прегледан: 28 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 1,744
Брой символи: 10,783

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Формиране на разходите в корабоплаването"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала