Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
1. Основни принципи на новата законодателна стратегия по
опазване на околната среда
Един от основните проблеми на съвременното
цивилизовано общество е опазването на околната среда и
осигуряването на устойчиво развитие. Това е естествен
резултат от осъзнатата в крайна сметка от цялото
човечество необходимост от съхраняване на хармонията
между човека и природата. В този смисъл новата
законодателна стратегия по опазване на околната среда
съдържа редица специфични особености, които я
отличават от законодателната стратегия в други области.
Съвременните тенденции на екологичното законодателство
не биха могли да бъдат цялостно и пълно анализирани, ако
не се посочат онези опорни точки, около които се изгражда
цялостната схема на връзката „екология" - я
законодателство" - „социалнозначим резултат".
Най-общо две са опорните точки в тази насока. На първо
място -законодателството в областта на опазването на
околната среда е подчинено на общите принципи на
законодателството въобще. На второ място - екологичното
законодателство съдържа някои специфични особености,
свързани с особеностите на екологичната сфера и с
характера на правоотношенията които са обект на правна
регламентация. Ето защо, когато разглеждаме същността
и специфичните особености на екологичното
законодателство, следва да излезем извън рамките на
чисто юридическото му интерпретиране.
Въпросът е да се очертаят онези правносоциологически
характеристики на законодателството въобще и на
екологичното в частност, които биха позволили към новата
законодателна стратегия да се подхожда не догматично, а в
по-широк план.
На първо място - съобразяване на новото екологично
законодателство с принципите и нормите на европейското
право в съответствие с Европейското споразумение за
асоцииране. На второ място - съгласуване на
законодателството с ратифицираните по констиционен ред
международни договори. На трето място • изграждане на
екологичното законодателство в съответствие с
провъзгласеното с конституцията право на здравословна и
благоприятна околна среда, при максимално използване на
законодателните процедури, предвидени в конституцията.
Създаването на модерно екологично законодателство,
съответстващо на европейските стандарти, е немислимо
без широки проучвания на общественото мнение. Правно-
социологическият анализ дава по-ясна и пълна картина
както на състоянието на съвременното екологично
законодателство, което е подчинено на посочените по-горе
принципи, така и на състоянието и тенденциите в
общественото мнение по тези въпроси.
Когато става дума за съобразяване на екологичното
законодателство с международните стандарти и по-
конкретно с правото на ЕС, трябва да се прави разлика
между прякото действие на рафинираните международни
договори и сближаването на българското с европейското
право. В първия случай става въпрос за съгласуване на
вътрешното право с ратифицираните по конституционен
ред международни договори. Във втория случай за нов
.самостоятелен проблем в развитието на българското
право, чието възникване като официално
международноправно задължение на България произтича
от подписването на Европейско споразумение между ЕС и
България на 8 март 1993 г.
Обстоятелството, че екологичното законодателство е
относително ново не само за нашата страна, но и за
останалите държави, до известна степен улеснява и двата
процеса - и процеса на съгласуване на вътрешното ни
законодателство и процеса на хармонизиране на
екологичното законодателство с правото на ЕС.
Съществено значение в посоченото направление имат и
многостенното, двустранното сътрудничество в областта
на екологичната безопасност, осъществявани от
изпълнителната власт и преди всичко от МОСВ. При
разглеждане на проблемите, свързани с хармонизиране на
екологичното ни законодателство с правото на ЕС, следва
да се изтъкнат няколко съществени момента.
На първо място - политиката по опазване на околната среда
беше издигната в ранг на политика на общността на един
късен етап, а именно - едва след подписването на договора
в Маастрихт.
2
Първоначално основните принципи в тази насока бяха
следните:
а) принцип на превантивността;
б) принцип, че замърсителят е длъжен да плаща;
в) принцип на борба с неблагоприятните въздействия
върху околната среда. Към въведението от ЕЕА три
принципа Маастрихт добавя още и принципа на
предохранителността.
На второ място - базисните директиви, наредби и решения
на ЕС са над 90, като повечето от тях въвеждат процедури
за организиране и контрол на дейности или норми за
съдържание на компоненти или въздействия върху
околната среда. Българските национални норми за околна
среда са все още в процес на съгласуване с действащите в
ЕС нормативи.
На трето място - българското законодателство като цяло не
е в унисон с изискванията на актовете на ЕС. Главната
причина за това е, че до голяма степен екологичната
обстановка у нас детерминира и подходите при вземането
на решения.
Всички посочени по-горе особености на съобразяване на
екологичното законодателство с правото на ЕС, а също така
и извършването на необходимите промени във
вътрешното законодателство на базата на ратифицираните
по конституционен ред международни договори е дълъг,
сложен и понякога противоречив процес.
Приемането на конституцията безспорно е разделителната
линия между два различни по своя характер подходи и на
решаването на екологичните проблеми, а именно -
волунтаристичния подход и този, основаващ се върху
принципа за разделения на властите. Един от първите
закони след нейното приемане беше Законът за опазване на
околната среда (ЗООС). Той е основан върху трите водещи
принципа.утвърдени в съвременното екологично
законодателство и съобразени с различните директиви
както на Съвета на Европа, така и на Съвета на ЕО, а
именно:а) замърсителят плаща,б) предотвратяване и
предпазване от замърсяване и в) обществото има право на
информация.
Основните въпроси, поставени на дневен ред, бяха
свързани, от една страна, с чисто законодателната
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
Eminem_85 написа на 24 мар 2008 ОТГОВОРИ
ученик
екологията е наи яката професия
Eminem_85 написа на 24 мар 2008 ОТГОВОРИ
ученик
как са хората от карджали
 
Домашни по темата на материала
Приложение на топографските карти в опазване на околната среда
добавена от lora_sotirova 05.11.2016
0
10
замърсяване от "Агрополихим"АД
добавена от vladito0o 18.04.2012
1
13
Подобни материали
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
306
·
5
·
1,069
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
585
·
14
·
296
·
1,251
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
298
·
3
·
6,699
·
705
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
598
·
2
·
6
·
576
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Същност на съвремената екологична ситуация

11 дек 2007
·
187
·
3
·
719
·
178

За проблемна се смята онази, която се предизвиква от сложни разнородни по своя характер причини и която няма еднозначни решения...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
152
1
1 мин
28.02.2013
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Основни принципи на новата законодателна стратегия по опазване на околната среда

Материал № 4044, от 18 май 2006
Свален: 1,667 пъти
Прегледан: 152 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 756
Брой символи: 7,045

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни принципи на новата законодателна страте ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
180 38

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения