Големина на текста:
1.Исторически сведения за футболната игра в
световен и национален мащаб.Футболът възниква
на основата на идеята на игрите с
топка,съпътстващи развитието на културата на
народите още в дълбока древност.В действителност
„футбол" под различни форми са играли още
древните народи-китайци,японци,египтяни,индуси
и най-вече гърци и римляни.Запазените паметници
в гръцките музеи говорят не-само за
съществуването
на игри с топка,но и за определено равнище на
тяхното развитие,oсобено що се
отнася до игрите с крак.Спартанците практикували
с голямо увлечение играта епискирус.В древния
Рим игрите с топка също били много
популярни.Най-разпространена сред римляните
била играта харпастум-твърде подобна на
епискирус,но значително по-
усъвършенствана.Предполага се,че римските
легиони са разпространили впоследствие тази игра
и в други страни на Европа и че нейни
разновидности са в Италия играта калчо, във
Франция-сул,в Германия-буфпален.Най-голяма
масовост и популярност футболната игра получила
в Англия през XVIII и XIX век.Особена роля за
нейното разпространяване и усъвършенстване
изиграли училищата и университетите.Големи били
споровете относно използуването на ръцете в
играта.След като почувствали нужда от по-чести
срещи и обмяна на опит,клубовете и колежите
решили да обединят усилията си и да изработят
общи,валидни за всички отбори правила.Така се
стига до “Учредителната конференция” в Лондон
през 1863 г. и основаването на първата в света
футболна асоциация,която издава и първия
футболен правилник.В първите години след
създаването на футболната асоциация и приемането
на правилника те изработили и първите
организационни форми,способстващи за по-
нататъшното развитие на футболната игра.През
1888 г. те първи организират футболно първенство
по кръговата система,мачове за купата на Англия по
системата на елиминирането от 1871 г.,образуват
национален отбор за срещи с други страни(през
1872 г. се е състоял първият международен
футболен мач между отборите на Англия и
Шотландия-0:0).По-късно футболните срещи между
тези страни стават традиционни.В Южна Америка
международните футболни срещи започват да се
провеждат през първото десетилетие на XX век.От
1916 г. започва да се провежда първенство на Южна
Америка,докато такова първенство в Европа се
организира за първи път едва през 1958 г.Първите
срещи на южноамериканските и европейските
отбори датират от 1924 г.През 1904 г. се създава
Международната футболна
федерация(ФИФА),която обединява футболните
организации на отделните страни и направлява
тяхната дейност в световен мащаб.Федерацията се
учредява в Париж от
Франция,Холандия,Белгия,Дания,Швейцария,Швец
ия и Испания.В момента във ФИФА членуват 158
страни, които са обхванати от континенталните
федерации на Европа,Азия,Африка,Южна
Америка,Северна и Средна Америка КОНКАКАФ
и Океания.Целите и задачите на ФИФА са
следните:1.Да поощрява организирания футбол по
всякакъв начин,който изглежда
правилен за ФИФА и за нейния изпълнителен
комитет.2.Да допринася за приятелските връзки
между служителите и играчите в
националните съюзи,като насърчава футболни
мачове на всички нива-аматьор-
ски,професионални.3.Да контролира футбола,като
взема мерки, каквито намери за необходими
и целесъобразни,за да не се допускат нарушения на
статута,на регламента и
постоянните разпоредби на конгреса на ФИФА или
на правилата на играта,кахто
са изложени от Международния комитет по
правилата,да не допуска въвеждането
на други неправилни методи и практики в играта и
да я предпазва от злоупотреби.4.Да не се допусха
никаква дискриминация срещу която и да е страна
или лице
поради расови различия или политически
решения.5.Да се разрешават Чрез регламент, местни
постановления или по друг начин
всички различия,които може да възникнат между
националните съюзи.Върховен законодателен орган
на ФИФА е конгресът, конто се провежда на всеки
две години.Конгресът избира Изпълнителен
комитет в състав от 23-ма души,президент,8
вицепрезиденти,генерален секретар и 13
членове.Административната дейност се изпълнява
от генералния секретариат на ФИФА.Седалището
на ФИФА е в Цюрих-Швейцария.ФИФА вече си е
извоювала огромен авторитет и има,голям принос
за популяризирането и масовизирането на
футболната игра в света.ФИФА организира
следните,световни първенства-световно първенство
за професионалисти;световно първенство за
младежи до 20 години;световно първенство за
жени;световно първенство за юноши до 16
години;световно първенство по футбол в зала.Освен
световните първенства ФИФА организира и
олимпийските футболни турнири,турнирите за
Международната клубна купа на
шампионите,бенефисни мачове по различни поводи
и др.В България футболът се появява в края на XIX
и началото на XX век.През май 1894 г. швейцарецът
Жорж дьо Режибюс,учител във Варненската мъжка
гимназия,демонстрира за първи път футболната
игра с два ученически отбора.През 1897 г. в
България се издават "Първи правила и ръководство
по футбол".По онова време интересът към футбола
в страната се разпалвал и от хора,пристигащи от
чужбина-студенти и колежани от чуждестранни
учебни заведения моряци от чужди хораби,
пристигащи във Варна и Бургас.Работническите,и
младежките гимнастически дружества в столицата-
„Борец",„Сокол",„Младеж" и др.,и в страната
развиват активна дейност.През 1910 г. в София се
създава спортен клуб „Ботев".На 10. IV. г. от
сливането на „Ботев" и „Развитие" се образува
спортен клуб „Славия".За рождена дата на
„Левски"(Сф) сесмята 24.V.1914 г.Само за няколко
години-от 1909 до 1913-1914,в София,Варна и
други градове на страната се основават десетки
футболни клубове.Футболът се разпространява
много бързо в Русе,Плевен,Стара
Загора,Разград,Попово,Сливен.В края на 1923 г. се
образува Българската национална спортна
федерация(БНСФ),с което се слагат и основите на
по-системна и по-организирана състезателна
дейност.Организира се за първи път държавно
футболно първенство,което започва през 1924
г.През 1937 г. е учредена национална футболна
дивизия с 10 отбора от градовете
София,Вариа,Бургас,Русе,Пловдив и
Ямбол.Първата победа на националния отбор е едва
през 1930 г. в София срещу отбора на Румъния с
5:3.Трябва да се отбележи успешното участие на
българския национален отбор в балканските
футболни турнири,в които участват националните
отбори на Югославия,Румъния,Гърция,Турция и
България.България спечели Балканската купа през
1932(Белград) и 1935 г.(София).Започва
провеждането на републиканско първенство по
футбол в „А" и „Б" РФГ,зонално
първенство,окръжни и регионални първенства в
страната.През 1962 г. е изградена Българската
федерация по футбол,като се създават и по-добри
условия за развитие на масовия футбол и спортно
майсторство.Българският олимпийски отбор
спечели бронзов медал на XVI олимпийски игри в
Мелбърн през 1956 г.,сребърен медал на XIX
олимпийски игри в Мексико през 1968 г.-това са
едни от най-големите постижения на българския
футбол.Националният отбор се класира пет пъти за
световните финали между най-добрите отбори в
света:през 1962.г.-Чили,1966г.-Англия,1970-
Мексико,1974 г.-ФРГ,1986 г.-Мексико.Юношеският
национален отбор спечели турнирите на УЕФА през
1959,1969,1974 г.В България първият футболен
отбор за жени се основава през 1980 г. във ФК
„Академик" Сф.През 1986 г. и през следващите
години започва провеждането и на републикански
турнир по футбол за жени.След преодоляването иа
много пречки през 1985 г. се учреди Български
футболен съюз като независима самоуправляваща
се спортна организация.Българският футболен
съюз(БФС) е доброволно сдружение на футболните
клубове в България за защита на техните интереси в
страната и в чужбина в осъществяването на общите
цели и задачи в развитието на футбола:1.Дава общи
насоки за развитието на футбола;подпомага
организационно,
методически и финансово футболните
клубове;упражнява контрол при прилагане
то на нормативните документи на БФС;2.Прилага
със задължителна сила международния футболен
правилник при
провеждане на футболните състезания в
страната;3.Осигурява чрез свои наредби и
правилници провеждането на националните
първенства и турнири по футбол в страната и
представя българските отбори за
участие в турнирите на УЕФА,за Балканската купа
и Интертото;4.Създава необходимите условия и
организация за селекциониране и подго
товка на националните отбори за участие а световни
и европейски първенства и в
олимпийските игри;5.Подготвя кадри, съдейства и
подпомага тяхнача подготовка и квалификация
и води регистрацията им в БФС;6.Грижи се за
строителството, разширяването и поддържането на
материал
ната спортна база за развитието на футбола.Внася в
съответните органи на Народното събрание и
Министерския съвет
предложения за издаване на закони, постановления
и други нормативни документи,свързани с
интересите на футбола;8.Работи за родолюбивото
възпитание на спортистите,треньорите,деятелите
и привържениците и за изграждане на
общочовешки качества у тях.Футболните клубове в
страната са самостоятелни юридически лица със
собствено име и символи и функционират на
териториална основа върху принципите на
самоуправлението и самофинансирането.Висш
ръководен орган на БФС е конгресът,който се
свиква веднъж на 4 години.Конгресът избира
председател,съюзен съвет,контролен съвет на
БФС.Съюзният съвет избира управителен
съвет,който е изпълнителен орган на конгреса и на
съюзния съвет и се отчита пред тях.Футболните
клубове с професионални футболни отбори от своя
страна организират и професионална футболна
лига.БФС и футболните клубове осъществяват
взаимоотношенията с държавни и обществени
органи,с фирми и други организации на договорна
основа.Структурата на първенствата и турнирите по
футбол в страната е пррменлива и в началото на
всяка,спортно-състезателна година се утвърждава в
наредба на БФС.За 1991-1992 г. е утвърдена
следната структура:1.републиканска професионална
футболна група-16 отбора;2.„Б" републиканска
професионална футболна група-20 отбора;3.Зонови
аматьорски футболни групи-4x16 отбора;4.Зонови
юношески футболни групи (18 години) 4X16
отбора;5.Регионални и областни футболни групи за
деца и юноши;6.Регионални и областни първенства
по футбол за ученици;7.Републиканско първенство
за жени;8.Републиканско първенство за работници,
селяни, студенти и ветерани;9.Републикански
турнир „Купа България"-„А" и „Б" РПФГ и ,,В"
РФГ.БФС е член на ФИФА и УЕФА.Разпоредбите
на ФИФА и УЕФА са задължи
телни за БФС и за членуващите в него футболни
клубове.
2.Олимпийски първенства по футбол и
участието на България в тях.За първи път
футболът йлиза в програмата на олимпийските игри
през 1908 г.На предишните две олимпиади били
играни само демонстративни срещи между клубни
отбори.На Олимпийските игри през 1908 г. в
Лондон участват 8 отбора от 7 страни,а през 1912 г.
броят на отборите вече е 12.Тези два турнира са
спечелени от Англия-най-силната футболна страна
по онова време.На следващите игри-през 1920 г. в
Анверс(Белгия),измежду 14 страни побеждава
отборът на домакините-Белгия.В Парижката
олимпиада през 1924 г. участват 22 страни,между
които е и България.За първи път пристигат и
южноамерикански отбори.Побеждава отборът на
Уругвай.За българските футболисти паметни ще
останат Олимпийските игри през 1956 и 1968 г.В
Мелбърн през 1956 г. българският национален
отбор завоюва III място и бронзови медали,а през
1968 г. на стадион "Ацтека" в Мексико нашият
олимпийски отбор игра на финала срещу Унгария и
спечели второ място и сребърни медали.
3.Световни първенства по футбол и участието на
България в тях.Световни първенства по футбол се
провеждат от 1930 г.До IX олимпийски игри в
Амстердам (Холандия) отделните страни не
спазвали устава на Международния олимпийски
комитет и в олимпийските турнири участвали
свободно и аматьори,и професионалисти, поради
което победителят се смятал за най-силния отбор в
света.През 1929 г. обаче МОК взема решение в
олимпийските игри да се допускат само
аматьори.ФИФА от своя страна решава да провежда
отделно първенство,в което допуска всички
желаещи отбори без оглед дали са професионални
или аматьорски.Между ФИФА и МОК е постигнато
споразумение световното първенство по
футбол,провеждано на всеки четири години,да не
съвпада с олимпийските игри.Първото световно
първенство се провежда в столицата на Уругвай
Монтевидео.Участват 13 отбора,между които 4 от
Европа.Победители излизат домакините,които в
последната среща побеждават Югославия с 6:1.От
1930 до 1990 г. са проведени 14 световни
първенства.По три пъти световното първенство се
печели от
Италия(1934,1938,1982),Бразилия(1958,1962,
1970),ФРГ(1954, 1974, 1990),по два пъти-от
Уругвай(1930 и 1950) и Аржентина(1978 и 1986) и
един път от Англия(1966).През 1942 и 1946 г.
световни първенства не са проведени.Българският
национален отбор участва в квалификациите за
световните първенства през
1934,1938,1954,1958,1962,1966,1970,1974,1978,1982
,1986 и 1990 г.Докато през първите години той е
елиминиран още в предварителните срещи главно
от отборите на Австрия,Унгария и
Чехословакия,през 1962,1966,1970,1974 и 1986 год.
българският отбор успя да се класира пет пъти за
световните финали сред най-добрите в света и
участва в крайната фаза на тези
първенства.Периодът от 1924 до 1930 г. е период на
уругвайския футбол-два пъти олимпийски първенец
и един път световен шампион;периодът от 1934 до
1938 г. е период на италианския футбол-два пъти
световен шампион и един път олимпийски
първенец.Периодът 1950-1954 г. е на Унгария и
ФРГ.През 1958-1962-1970 г.
господства,бразилският футбол-три пъти световен
шампион.От 1970 до 1974 г. западногерманският
футбол се налага с тоталната си игрова
концепция.Отборът на- ФРГ е европейски шампион
през 1972 г.;световен-през 1974 и 1990 г.През
периода от 1972 до 1976 г. силно играят
аржентинските и холандските
футболисти,футболистите на Полша,Италия и
др.През 1982 г. с най-високото отличие е отборът на
Италия,а през 1986 г. Аржентина.Освен световно
първенство и олимпийски футболен турнир
континенталните федерации провеждат и други
първенства и турнири.Така например Европейската
футболна федерация(УЕФА) провежда първенство
на Европа,първенство за младежката купа на
Европа,европейско юношеско
първенство,първенство за Купата на европейските
шампиони(КЕШ) за Купата на носителите на
национални купи(КНК),за Купата на УЕФА и
др.Европейско първенство.Провежда се от 1958 г.
като турнир за Купата на европейските
нации.Досега са проведени осем първенства.
4.Техника на футболната
игра.Същност,методика,значение,развитие.Система
тика на техническите похвати.Техниката на
футболната игра представлява способност на
футболиста да изпълнява специфични действия и
движения рационално,икономично и ефективно в
състезателни условия.Практическият опит показва,
че при обучението и усъвършенстването на
отделните технически похвати от особено значение
е познаването на основните изисквания, разкриващи
тяхната същност,което позволява целенасочено и
ефективно да се формират двигателните навици.Не
по-маловажно е откриването на характерните за
дадения похват грешки,допускани от състезателите
в процеса на обучението.Основното обаче тук е
разкриване на причините за една или друга
грешка,които за отделните състезатели могат да не
бъдат еднакви.Разкриването на характерните
особености на отделните похвати способства за
разработването на конкретни методически указания
за практическата работа в учебно-тренировъчния
процес на футболистите.С цел по-ефективното
усвояване на материала той ще бъде изложен в
следната последователност:значение и механизъм
на действието;основни изисквания;характерни
грешки;методически указания.Техниката на
футболната игра се подразделя на:1.Техника на
движенията без топка;2.Технически похвати,с
топка.Към движенията на футболиста без топка се
отнасят:стартиране;бягане;спиране;скачане(отскача
не);финтови движения без топка.Спецификата на
бягането на футболиста е предопределена от същ-
ността на игровата дейност,т. е. по време на игра
футболистът трябва да спринтира,да променя
посоката на бягането,рязко да се обръща
наляво,надясно,назад,внезапно да спира и отново да
стартира,да се придвижва бързо,бягайки с гръб
напред и т. н.Всичко това изисква не само висока
степен на развитие на физическите качества
сила,бързина,ловкост,издръжливост и др., но и
правилна техника на изпълнение.Основните
изисквания към бягането без топка са:краката
трябва да са леко сгънати в колената,тялото
наклонено напред,а ръцете,полусгьнати в лакътните
стави,се
движат свободно леко встрани;в зависимост от
характера на бягането-спринтово или придвижване
в
средно темпо,то трхбна ла се извършва чрез
стъпване само на прелната част на стъпалото или на
цели стъпала;трябва да се изиършва рационално и
икономично в зависимост от обстановката и
създадената игрова ситуация.Най-характерните
грешки,които се допускат,са:1.Лекоатлетическо
бягане-праволинейно,с висок център на тежестта и
дълга летежна фаза и силно сгънати в лакътните
стави ръце;2.Бягане само на предната част на
стъпалата.Основна причина за допускане на
посочените грешки е недостатъчното внимание и
целснасочсност при обучението на правилното
бягане още в най-ранна възраст.Методически
указания:1.Обучението и тренировката трябва да се
осъществяват с футболни обувки,което позволява
по-доброто сцепление с терена и формирането.на
„чувство за
стабилност".2.Обучението и усъвършенстването
на правилното бягане се
извършва целенасочено.Използват се специално
подбрани упражнения,къси(10-15 м) и средни(30-
40 м) спринтови отсечки от различно изходно
положение,промяна на посоката на
бягането(вляво,вдясно,назад,напред) по сигнал иа
треньора и др.3.Усъвършенстването обаче най-
добре се извършва в двустранната игра(игри,5 х 5, 6
х 6 на малки врати),където ролята на треньора е
непрекъснато да ръководи чрез „подсказване"
необходимите действия с цел тяхното рационално и
икономично изпълнение.3.Треньорът трябва
непременно да отстранява погрешните навици,като
силно изправени крака,прекалено сгънати в лактите
ръце,наклонено назад тяло,стиснати юмруци,непре-
къснато бягане на пръсти.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
emrah9090 написа на 31 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
Последно сваляне: на 31 май 2010
olita88 написа на 18 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Пловдив , Университет по хранителни технологии
футбол
 
Домашни по темата на материала
план конспект тема футол начално разучаване на странично хвърляне и рфк издръжливост
добавена от iv1984_2008 14.10.2012
0
177
план конспект на урок по баскетбол за 4 клас
добавена от petya_finland 25.03.2013
1
200
Подобни материали
 

План-конспект по плуване

24 мар 2008
·
560
·
4
·
341
·
897
·
3

План конспект по плуване със студенти от НСА първи курс.
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
902
·
2
·
333
·
1,921

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Лека Атлетика - Гладко бягане

22 юни 2008
·
215
·
1
·
253
·
249

Опр-циклични упр, с широка и мощна амплитуда на движението, изпълнявани с макс и субмаксимална интензивност /развиват бързината,координацията и скоростната издръжливост/
 

Подвижни игри

05 ное 2008
·
833
·
6
·
4,512
·
1,292

Предварителна подготовка и организация: учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни редици....
 

История на Физическата Култура

24 яну 2009
·
100
·
3
·
578
·
175

Раздраства се международното спортно движение. Създават се 20 нови международни федерации. От 1924г. Се провеждат международни студентски игри, организират се регионални първенства, балкански лекоатлетически игри...
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Футбол

Материал № 403518, от 22 ное 2009
Свален: 347 пъти
Прегледан: 726 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Пищов
Брой страници: 26
Брой думи: 16,008
Брой символи: 138,199

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Футбол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
106

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения