Големина на текста:
МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
УЧЕБНИ ЦЕЛИ
След усвояване на материала в тази глава Вие ще можете:
-да разберете същността на понятието материални ресурси;
-да направите класификация на материалните ресурси;
-да знаете с кои показатели се определя равнището на използване па
материалните ресурси;
-да изчислявате материалопоглъщаемостта на продукцията;
-_______________________________________________________________________да
посочите основните насоки за рационалното използване на материал-
ните ресурси. i ___________________________________________________________
1. СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА
РАЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ
РЕСУРСИ
рационалното използване на суровините е важен източник за разширяване и укрепване на
суровинната база на промишлеността. Колкото по-рационално се използват в процеса на
производството суровините и материалите, толкова по-малко суровини и материали са
необходими за изработването на определено количество готова продукция. Това разширява
суровинните ресурси на промишлеността и способства за повишаване обема на производството
и личното потребление.]
По-доброто използване на суровините и материалите е един от решаващите фактори за
повишаване ефективността на производството в отделното промишлено предприятие. В резултат
на намаляване разхода на материалите за единица продукция се намалява себестойността на тази
продукция, а в резултат на намаляване разходите по производството на определено количество
продукция се ускорява обращението на оборотните средства на предприятието и т.н.
Като се има предвид, че около 58 % от общите разходи за производство на промишлена
продукция у нас се падат на материалните разходи, то намалява-нето на относителните разходи
на суровини, материали, горива и енергия има решаваща роля за ускоряване икономическото
развитие на страната.
У нас през 2003 година най-висок относителен дял на материалните разходи на 100 лв.
произведена продукция имат следните отрасли
1
: производство на хранителни продукти, напитки
и тютюневи изделия - 66,2 %; производство на дървен материал и изделия от него, без метали -
65 %; производство на елект-ро-оптично и друго оборудване - 61,6 %; производство на изделия
от каучук и пластмаси - 69,2 %; металургия и производство на метални изделия - 71 %;
производство на химични вещества, продукти и влакна - 62,1 %.
Като се има предвид, че относителният дял на произвежданата продукция в тези отрасли
съставлява през 2000 година 39,9 %, а през 2003 г. - 39,2 % от общия обем на произведената
продукция в промишлеността, се вижда, че около 40 % от продукцията в промишлеността
изисква по-висок разход на материали от средния разход на материали в отрасъла.
^Високият относителен дял на материалните разходи в промишлеността и в по-голямата част от
нейните отрасли налага проблемът за ефективното използване на материалните ресурси да се
изведе като един от най-важните в икономическата политика на страната.)
Съкращаването на относителните разходи на суровини, материали и горива, а също
внедряването в производството на нови, по-икономични техни видове съдейства за установяване
на по-прогресивни съотношения между отделните отрасли и подотрасли, за усъвършенстване
структурата на цялото промишлено производство и отделните му отрасли.
Ефективността на използването на материалните ресурси във все по-голяма степен се
предопределя от въздействието на научно-техническия прогрес. Постиженията на научно-
техническия прогрес намират израз в създаването на принципно нови технологии, нова техника,
нови материали, усъвършенстване организацията на производството и труда и др., които
създават условия и предпоставки за по-рационалното и ефективно използване на материалните
ресурси. От една страна, внедряването на научно-техническите постижения в производството
разширява възможностите за използването на висококачествени материални ресурси в
производството. Това намира израз в използването на нискока-
чествени материални ресурси, тяхното пълно и комплексно използване, а също така
оползотворяването на вторичните ресурси. От друга страна, научно-техническият прогрес
11 Вж. Статистически справочник. Изд. НСИ, С, 2004 г., с. 134-135.
води до изменения в структурата и мащабите на производството. Това води до изменения в
структурата и обемите на използваните материални ресурси.
Всяко крупно постижение в областта на научно-техническия прогрес води до подобряване
на свойствата на използваните материални ресурси или създаването на нови материали,
които в по-голяма степен и по-пълно да задоволяват потребностите на развитието на
техниката. В развитието на човешкото общество има много такива примери. Откриването
на двигателя с вътрешно горене в края на миналия век превърна нефта в един от
основните горивни ресурси в транспорта и енергетиката, а откритията в областта на
органичната химия -в една от решаващите видове суровини на нефтохимията и химията.
Откриването на разпадането на атомното ядро при бомбардирането му с неутрони и
отделянето на огромно количество енергия превърна този проиес в едно от основните
направления на развитието на енергетиката.
Рационалното използване на материалните ресурси води до повишаване ефективността на
общественото производство, поради което във все по-голяма степен те се налагат като
фактор с решаващо значение за ускорена интензификация. В съвременните условия на
ускорен научно-технически прогрес и постоянно нарастващ дефицит на материални
ресурси поддържането на високи темпове на разширеното възпроизводство без икономия
на материални ресурси е практически невъзможно.
В широк смисъл под „ресурси" се разбират дадените от природата и създадените чрез
труда средства за удовлетворяване на производствените потребности.
Според Д. Спасов „разнообразните видове природни вещества от минерален, растителен
и животински произход, които човекът отделя от тяхната естествена среда и подлага на
първична обработка, за да ги подготви за понататъшно потребление, се включват в
състава на материалните ресурси на производството.
Материалните ресурси включват всички материално-веществени елементи,
предназначени за производството,
2
Разбирането на социално-икономическата същност на материалните ресурси следва да се
свърже с трудовия процес. Използването на материалните ресурси
е изгодно само когато спомага за ефективно и разумно използване на природните ресурси,
запазвайки екологичното равновесие, за икономия на жив и овещест-вен труд, за решаване
на социалните проблеми.
22 Спасов, Д., „Ефективно използване на суровините, материалите, горивата и енергията", изд. „Г.
Бакалов", Варна, 1977 г., с. 10-11.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Материални ресурси и тяхното използване

Рационалното използване на суровините е важен източник за разширавяне и укрепване на суровинната база...
Изпратен от:
Евгени Каранешев
на 2009-11-15
Добавен в:
Учебници
по Екология
Статистика:
102 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност на съвремената екологична ситуация

11 дек 2007
·
189
·
3
·
719

За проблемна се смята онази, която се предизвиква от сложни разнородни по своя характер причини и която няма еднозначни решения...
 

Екология - пищови

28 ное 2007
·
840
·
2
·
793
·
1

Биосфера, екология и опазване на околната среда..........
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
299
·
3
·
6,699
·
714
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
602
·
14
·
296
·
1,270
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
602
·
2
·
6
·
584
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Материални ресурси и тяхното използване

Материал № 398623, от 15 ное 2009
Свален: 102 пъти
Прегледан: 69 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Учебник
Брой страници: 9
Брой думи: 1,846
Брой символи: 17,256

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Материални ресурси и тяхното използване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
190 38

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
28 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения