Големина на текста:
1Тема
Същностихарактеристиканасъвременнататрудоваикономика
Същностнатрудаи
подходикъмнеговотоизучаване
Трудът е фундаменталното условие за възникването и развитието на човека
производството и обществото като цяло
Нито едно човешко общество  неможедасъществувабез да полага труд и да се ползва 
от резултатите на труда
В действителност трудът е категориякоято може да се  дефинирапоразличенначин в 
зависимост от възприетия подход към него
В литературата се срещат няколко подхода към трудасемасиологически
физиологическидейностенсоциологически и икономически
Семасиологическиятилисемантическиятподход търси същността на труда в 
смисловото значение на думата “труд”.
Физиологическиятподход разглежда труда като изразходване на човешка физическа и 
нервнопсихическа енергия при производството на материални и духовни блага
Дейностниятподход разглежда труда като целесъобразна дейност на хоратанасочена 
към задоволяване на техните материални и духовни потребности.
Социологическиятподход разглежда труда като  системаототношения между хората
които участват в трудовия процес
Това са отношения между индивида иадминистрацията на предприятиетокъдето 
работи професионалнатаорганизацияв която членува.
Друга  групаототношениякоито възникват в трудовия процесса отношенията на 
работника или служителя към вещественитеелементи на производствототрудовия
процесв който той участва самиясебеси.
Голямо значение имат  междуличностнитеимеждугруповитеотношениякоито 
възникват между хората във връзка с участието им в трудовия процес
Икономическиятподход разглежда не всеки трудне всяка икономическа работаа 
.обществениятруд 
Общественият труд е труд за производството на продукти и услуги за пазара.
Икономическиятподход разглежда труда като  системаотикономическиотношения
по повод и във връзка с участието на хората в обществения трудов процес и с 
разпределението и присвояването на резултатите от труда.
Икономикатанатруда е наукакоято изучава обществения труд от икономическа
гледна точка
, Основникатегориисвързаниструда
Трудъте процесв който човекът привежда природното вещество и енергия във вид
удобен за потребление.
Работата е изразходване на определено количество физическа енергия за постигане на 
даден резултат.
Работнатасила е съвкупността от умствените и физическите  способности на човека
които намират приложение в дейността му по създаване на блага.
Трудовияпроцес е онзи процесв който се осъществява потреблението на работната 
сила.
Трудовотоправоотношение е регулирано от правото отношение между работник и 
работодател.
Трудовитеотношенияобхващат индивидуалните трудови правоотношения и 
отношенията между профсъюзите и работодателските организации
Функциинатруда
Икономически функции:
Трудът е съзидател на материалните и на духовните благакоито са 
необходими на хората за тяхното съществуване и развитие
Трудът е източник на средстватанеобходими за задоволяване на човешките 
потребности
Трудът е фактор за развитието на икономиката.
Трудът е фактор за повишаване на  жизнениястандарт на заетите
Социални функции:
Трудът е фактор и предпоставка за осъществяване на една или друга социална
политика
Трудът е фактор за развитие и усъвършенстване на човеказа увеличаване на 
неговите възможности и способности
Трудът е средство за осъществяване на социално общуванеза социална 
идентификацияза социална принадлежност.
Трудът е средство за себедоказване и себереализация на човеказа доказване 
на неговите знанияумения и способности пред себе си и пред другите
Трудът може да бъде разглеждан и като:
Средство за живот на хората:
създава материални и духовни блага;
осигурява  платеназаетост;
осигурява  доходиназаетите.
Средство за формиране и развитие на човека:
обособява и утвърждава човека като биологичен и обществен вид;
способства за развитието и усъвършенстването на индивидите;
задоволява обективно необходими  социалнипотребности.
Основниизводиотносно
същносттаифункциитенатруда
Трудът в странатаотраслитерегионите и предприятията трябва да бъде организиран
и полаган по такъв начинче да отговаря на  човешкитепотребности.
Трудът трябва да се приспособява към особеноститеспецификата и изискванията
на човекаа не човекът – към изискванията на техниката и технологиятачрез които се 
осъществява трудовият процес.
Човекьт в труда  нее само един от неговите  съставниелементиТой е съвкупност от 
вярванияубеждения и очакванияот материалнидуховни и социални интересиот 
рационални и емоционални мотивиот личнисемейни и групови потребности и 
интересиот специфични нагласи за действие или бездействие и тн
Характерничертинасъвременниятруд
Съвременнияттрудсеразличаваотостаналитетърговскивещи – той  несекупува
и  несепродава като другите стоки.
Предпоставки за организирането на един трудов процес:
потребности от съответни продукти и услуги;
средства на трудапредмети на трудатехнологияорганизация и 
управление;
работнасила с необходимите подготовка и умения в съответната област
За задоволяването на човешките потребности трябва да има два самостоятелни и 
независими социални субекта:
хоракоито притежават  потенциалнаработнасила;
собственицинакапиталкоито са готови да  организиратпроизводство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2020 в 15:18 студентка на 23 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически факултет, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2020
02 юни 2020 в 10:33 студент на 34 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Маркетинг, випуск 2022
01 юни 2020 в 15:03 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2020
31 май 2020 в 18:49 студентка на 37 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
За или против горна граница на брутната заплата
добавена от woad 04.11.2012
0
10
Подобни материали
 

Трудът. Икономика на труда

19 мар 2006
·
1,709
·
38
·
161
·
151

Трудът. Икономика на труда - същност, функции, особености, възпроизводсто и т.н.
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,138
·
2
·
513
·
518
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Задачи по икономика на труда

27 ное 2007
·
142
·
8
·
355
·
57

Задача 1: Да се изчисли индивидуалната потребност от калории /ИПК/ на всеки член от семейството...
 

Икономика на труда

30 юни 2008
·
176
·
7
·
1,795
·
161

Трудът е решаващия фактор във всеки производствен процес. Човекът като работна сила става обект на покупко-продажба на пазара на труда.
 

Въведение в предмета и теорията на дисциплината икономика на труда

19 мар 2006
·
427
·
24
·
5,964
·
97

Въведение в предмета и теорията на дисциплината икономика на труда - същност и видове трудови пазари, специфични особености, фактори за търсене и предлагане на РС, организация и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по човешки ресурси
тематичен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът е на тема ''Управлението на човешките ресурси в контекста на съвременната икономика''. Всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
23
11
1
22 мин
14.10.2013
Тест по икономика на труда за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на труда, Шопов, УНСС, за студенти от 2-ри курс. 13 въпроса, всеки от тях има по повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
20
1
7 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Икономика на труда - лекции

Материал № 398314, от 14 ное 2009
Свален: 664 пъти
Прегледан: 654 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 127
Брой думи: 18,863
Брой символи: 177,240

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика на труда - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения