Големина на текста:
1Тема
Същностихарактеристиканасъвременнататрудоваикономика
Същностнатрудаи
подходикъмнеговотоизучаване
Трудът е фундаменталното условие за възникването и развитието на човека
производството и обществото като цяло
Нито едно човешко общество  неможедасъществувабез да полага труд и да се ползва 
от резултатите на труда
В действителност трудът е категориякоято може да се  дефинирапоразличенначин в 
зависимост от възприетия подход към него
В литературата се срещат няколко подхода към трудасемасиологически
физиологическидейностенсоциологически и икономически
Семасиологическиятилисемантическиятподход търси същността на труда в 
смисловото значение на думата “труд”.
Физиологическиятподход разглежда труда като изразходване на човешка физическа и 
нервнопсихическа енергия при производството на материални и духовни блага
Дейностниятподход разглежда труда като целесъобразна дейност на хоратанасочена 
към задоволяване на техните материални и духовни потребности.
Социологическиятподход разглежда труда като  системаототношения между хората
които участват в трудовия процес
Това са отношения между индивида иадминистрацията на предприятиетокъдето 
работи професионалнатаорганизацияв която членува.
Друга  групаототношениякоито възникват в трудовия процесса отношенията на 
работника или служителя към вещественитеелементи на производствототрудовия
процесв който той участва самиясебеси.
Голямо значение имат  междуличностнитеимеждугруповитеотношениякоито 
възникват между хората във връзка с участието им в трудовия процес
Икономическиятподход разглежда не всеки трудне всяка икономическа работаа 
.обществениятруд 
Общественият труд е труд за производството на продукти и услуги за пазара.
Икономическиятподход разглежда труда като  системаотикономическиотношения
по повод и във връзка с участието на хората в обществения трудов процес и с 
разпределението и присвояването на резултатите от труда.
Икономикатанатруда е наукакоято изучава обществения труд от икономическа
гледна точка
, Основникатегориисвързаниструда
Трудъте процесв който човекът привежда природното вещество и енергия във вид
удобен за потребление.
Работата е изразходване на определено количество физическа енергия за постигане на 
даден резултат.
Работнатасила е съвкупността от умствените и физическите  способности на човека
които намират приложение в дейността му по създаване на блага.
Трудовияпроцес е онзи процесв който се осъществява потреблението на работната 
сила.
Трудовотоправоотношение е регулирано от правото отношение между работник и 
работодател.
Трудовитеотношенияобхващат индивидуалните трудови правоотношения и 
отношенията между профсъюзите и работодателските организации
Функциинатруда
Икономически функции:
Трудът е съзидател на материалните и на духовните благакоито са 
необходими на хората за тяхното съществуване и развитие
Трудът е източник на средстватанеобходими за задоволяване на човешките 
потребности
Трудът е фактор за развитието на икономиката.
Трудът е фактор за повишаване на  жизнениястандарт на заетите
Социални функции:
Трудът е фактор и предпоставка за осъществяване на една или друга социална
политика
Трудът е фактор за развитие и усъвършенстване на човеказа увеличаване на 
неговите възможности и способности
Трудът е средство за осъществяване на социално общуванеза социална 
идентификацияза социална принадлежност.
Трудът е средство за себедоказване и себереализация на човеказа доказване 
на неговите знанияумения и способности пред себе си и пред другите
Трудът може да бъде разглеждан и като:
Средство за живот на хората:
създава материални и духовни блага;
осигурява  платеназаетост;
осигурява  доходиназаетите.
Средство за формиране и развитие на човека:
обособява и утвърждава човека като биологичен и обществен вид;
способства за развитието и усъвършенстването на индивидите;
задоволява обективно необходими  социалнипотребности.
Основниизводиотносно
същносттаифункциитенатруда
Трудът в странатаотраслитерегионите и предприятията трябва да бъде организиран
и полаган по такъв начинче да отговаря на  човешкитепотребности.
Трудът трябва да се приспособява към особеноститеспецификата и изискванията
на човекаа не човекът – към изискванията на техниката и технологиятачрез които се 
осъществява трудовият процес.
Човекьт в труда  нее само един от неговите  съставниелементиТой е съвкупност от 
вярванияубеждения и очакванияот материалнидуховни и социални интересиот 
рационални и емоционални мотивиот личнисемейни и групови потребности и 
интересиот специфични нагласи за действие или бездействие и тн
Характерничертинасъвременниятруд
Съвременнияттрудсеразличаваотостаналитетърговскивещи – той  несекупува
и  несепродава като другите стоки.
Предпоставки за организирането на един трудов процес:
потребности от съответни продукти и услуги;
средства на трудапредмети на трудатехнологияорганизация и 
управление;
работнасила с необходимите подготовка и умения в съответната област
За задоволяването на човешките потребности трябва да има два самостоятелни и 
независими социални субекта:
хоракоито притежават  потенциалнаработнасила;
собственицинакапиталкоито са готови да  организиратпроизводство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономика на труда - лекции

Лекции по дисциплината Икономика на труда. За УНСС. Първи курс...
Изпратен от:
MeanBoy
на 2009-11-14
Добавен в:
Лекции
по Икономика на труда
Статистика:
664 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
За или против горна граница на брутната заплата
добавена от woad 04.11.2012
0
10
Подобни материали
 

Трудът. Икономика на труда

19 мар 2006
·
1,709
·
38
·
161
·
151

Трудът. Икономика на труда - същност, функции, особености, възпроизводсто и т.н.
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,138
·
2
·
513
·
517
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Задачи по икономика на труда

27 ное 2007
·
142
·
8
·
355
·
57

Задача 1: Да се изчисли индивидуалната потребност от калории /ИПК/ на всеки член от семейството...
 

Икономика на труда

30 юни 2008
·
176
·
7
·
1,795

Трудът е решаващия фактор във всеки производствен процес. Човекът като работна сила става обект на покупко-продажба на пазара на труда.
 

Въведение в предмета и теорията на дисциплината икономика на труда

19 мар 2006
·
427
·
24
·
5,964
·
97

Въведение в предмета и теорията на дисциплината икономика на труда - същност и видове трудови пазари, специфични особености, фактори за търсене и предлагане на РС, организация и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти първи курс в Университет за Национално и Световно Стопанство - гр. София по дисциплината ИК на труда при Мария Атанасова. Съдържа 20 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. На обозначените места на някои въпроси трябва да посочите неверните отговори.
(Лесен)
20
361
1
04.04.2014
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
29
1
4 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Икономика на труда - лекции

Материал № 398314, от 14 ное 2009
Свален: 664 пъти
Прегледан: 654 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 127
Брой думи: 18,863
Брой символи: 177,240

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика на труда - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения