Големина на текста:
През първия и втория ден от стажанстската ми практика в „Отдел за
закрила на детето”,аз се запознах със същинта на тази инситуция.
„Отдел за закрила на детето”, е отдел към „Дирекция социално
подпомагане”.ДСП със създадения към нея „ Отдел за закрила на детето” е
специализиран орган за провеждане на на политиката за закрила на детето
в общината.Дирекцията работи в сътрудничество с държавните органи и
юридическите лица с нестопанска цел,които се занимават с дейности по
закрила на детето.
По време на стажантската ми практика в отдела,аз се запознах с
основнните принципи на закрила,с меркита по закрилата,както и със
специалната закрила.Също така ме запознаха с правата на
детето,гаратнирани от Закона за закрила на детето.Според този закон,всяко
дата има право на :
1.Право на закрила
2.Право на изразявне
3.Информиране и консултиране
4..Защита на религиозни убеждения
5.Участие в процедури
6. Тайна на информацията
През третия и четвъртия ден от стажантската ми практика в „Отдел за
закрила на детето”,аз се запознах с основните функции на отдела.
Спорезд ЗЗД,функциите на Отдел „Закрила на детето „са:
Провеждне на конкретни мерки по закрила на детето
Извършва проверки по жалби н и сигнали за нарушения,свързани с
правата на детето.
Дава съвети и консултации по отглеждането и възпитанието на
децата
Предоставя информация за предлаганите услуги
Подържа регистрите в актуалност
Съдейства и сътрудничи на лица,които осъществяват дейност па
закрила на детето
Подпомага професионалната ориентация на децата
Организира обучения и консултации на приемни родители
Проучва кандидатите за осиновяване
При нужда сигнализара полицията,прокуратурата и съда
Организира незабавната помощ за деца,изпаднали в бедствена
ситуация
Предявява искове за лишаване на родители от родителски правав
интерес на детето или встъпва като страна във вече заведени
произвадства`
В отдела работят социални работници,юрист,също и психолог,които
помагат за разрешаване на проблемите на децата.
През петия и шестия ден от стажа ми в „Отдел за закрила на детето”,аз се
запознах с начините с ,които експертите ,работещи там помагат на
родителите и децата,изпаднали в определени нужди.
„Отдел за закрила на детето” ,заедно с работещи там,екипно,могат да
помогнат на децата в нужда/риск по следните начини:
Да подпомогнат родителите и тези, които се грижат за детето по
проблеми, свързани с неговото отглеждане, възпитание и обучение;
да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в
семейната среда;
Може да информират за правата и задълженията на детето
Може да съдействат за подобряване на условията, в които живее то;
Ако има конфликт или трудност в общуването между детето и
родителите, може да помогнат да го разрешат;
Може да посъветват детето при избора на училище и професия или
да му помогнат да си намери работа, ако е навършило 16 години.
Родителите също могат да потърсят съдействие в Отдела за закрила
на детето.
Ролята на социалния работник в Отдела е следната:
Следи за спазването на правата на детето. Когато правата на някое дете са
нарушени социалният работник избира най-подходящия начин за
закрила.Психолога консултира и помага в трудни ситуации,при които
проблема е труден за разрешаване .
Отдела за закрила на детето се грижи за спазване на правата на детето по
следните начини:
През осмия ден от стажа м в отдела ,аз отблиза проследих дейността на
социалния работник.
Когато в Отдела за закрила на детето постъпи сигнал за нарушаване
правата на детето, социален работник проучва:
положението на детето;
положението на семейството на детето;
дали получения сигнал е достоверен.
Това проучване и събирането на нужната информация се осъществява
чрез:
среща и разговор с детето;
среща и разговор с родителите или настойниците на детето и
други роднини;
разговор с други хора, които познават детето и семейството;
съобразяване с езиковите и културни нужди на детето и
семейството
Проучването се извършва от социален работник/ци ,ако детето е в
ситуация ;застрашаваща живота и здравето му, проучването започва
веднага;ако детето не е пряко застрашено проучването започва възможно
най-бързо; цялото проучване завършва за около 30 дни
През осмят ден,работещите в отдела ми обясниха,кой друг помага при
закрилата.Съдействиено на МВР
Социалният работник информира родителите за резултатите от
проучването, но само ако това не застрашава живота и здравето на детето.
Събраната информация помага на социалния работник да прецени, от
какъв вид закрила се нуждае детето.
Министерството на вътрешните работи може да предостави полицейска
закрила в рамките на 48 часа, когато:
Детето е обект на насилиеобект на престъпление;
1.Има непосредствена опасност за живот или здравето на детето;
2.Има опасност да бъде въвлечео в извършването на престъпление;
3.Е изгубено или в безпомощно състояние;
4.Когато е без надзор
Специална закрила:
Право на специална закрила,децата имат в случаите когато:
1. нямат родители или те не са в състояние да се грижат за тях;;
2. някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго
унизително отношение в семейството на детето или извън него;
3. има опасност за физическото или психическото здраве;
4. страда от някакво увреждане или болест.
В случаите когато родителите на детето са починали, не се знае нищо за
тях или по някаква причина не могат да се грижат за него , социалният
работник може да съдейства да бъде настанено при:
близки и роднини,
в приемно семейство,
в дом за деца.
Когато е необходимо спешно да се окаже помощ, може да се получи
закрила от полицията за 48 часа.
Също така може да получи специална закрила и когато има изявени
способности и постижения в науката, изкуството или спорта. Когато дете
е с изявена дарба има право на съдействие за развитието на тазинегова
способност.
През деветият ден от стажа ми в ОЗД,аз научих и какво е „приемно
семейство”:
Семейната среда е много важна за израстването и развитието на децата.
За това Законът за закрила на детето дава възможност на децата, които по

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стаж в Отдел закрила на детето

По време на стажантската ми практика в отдела аз се запознах с основнните принципи на закрила, с мерките по закрилата, както и със специалната закрила...
Изпратен от:
деси
на 2009-11-03
Добавен в:
Проекти
по
Статистика:
282 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Проекти по рядко сваляни с 5 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Видове социални услуги

04 ное 2009
·
263
·
3
·
274
·
305

Социални услуги насочени към подкрепа на лица за осъществяване на дейности и социално включване...
 

Анализ на съществуващите правни възможности за организациите с нестопанска цел да извършват социални услуги

29 юни 2007
·
303
·
25
·
5,047
·
99
·
1

Настоящият документ има за цел да анализира законовата уредба и съществуващите правни възможности за организациите с нестопанска цел да извършват социални услуги в България.
 

Договор за предоставяне на социални услуги

08 ное 2011
·
107
·
3
·
679
·
240

Договор за предоставяне на социални услуги, предназначен за студенти по специалноста социална политика и сродните на нея специалности...
 

Отдел "Закрила на детето"

29 яну 2009
·
886
·
8
·
1,733
·
949
·
1

Организация и дейност на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане".
 

Установена практика на социалната политика в пазарната икономика


Проблеми на социалната политика на границата между дивачеството и цивилизацията. Възникване на държавата.  Проблемът на социалната политика.
1 2 3 4 5 » 11
 

Стаж в Отдел закрила на детето

Материал № 393487, от 03 ное 2009
Свален: 282 пъти
Прегледан: 316 пъти
Качен от:
Тип: Проект
Брой страници: 5
Брой думи: 898
Брой символи: 7,832

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стаж в Отдел закрила на детето"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения