Големина на текста:
ТЕСТ 1 ( 341-342 )
1. ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ОБЩО КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФИНАНСИТЕ НА
ФИРМАТА.
- Финансите на фирмата са наука за финансовите и инвестиционни решения,
които се формулират на базата на използването на парите и финансовите техники в
съответствие с потребността от формиране, структуриране и увеличаване на
богатството.
2. ПОСОЧЕТЕ ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ В ТРАДИЦИОННАТА ТЕОРИЯ ЗА
ФИРМЕНИТЕ ФИНАНСИ.
- Tтрадиционната концепция разглежда финансите като инструмент за парично
обезпечаване на инвестициите:- традиционната концепция отдава голямо значение на
финансите на големите дружества и доста малко на проблемите на финансирането на
индивидуалните предприятия.;-тя отдава предимство на дългосрочното финансиране
като пренебрегва ролята на оборотните капитали.
3. ПОСОЧЕТЕ КОЙ Е ПРЕДМЕТЪТ НА ФИРМЕНИТЕ ФИНАНСИ.
-Изследванията показват, че предназначението на финансите на фирмата се
свежда до вземане на решения свързани с управлението на богатството, на тази основа
става ясно, че предметът й включва главно оценката от страна на финансовите
мениджъри на сумата на намаленията и увеличенията на инвестициите в реални,
финансови и ликвидни активи. Финансите на фирмата имат за предмет паричните
сделки засягащи производството и търговията.
4. ПОСОЧЕТЕ ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОНЯТИЕТО “ПАРИ”
- Характеристиката на понятието пари е характеристика, която набляга на
изключителните качества на една стока, която изпълнява ролята на всеобщ еквивалент
за измерване стойността на основните стоки.
5. ОТ КАКВО СЕ ПРЕОДОЛЯВА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПАРИТЕ ?
- Предназначението на парите се предопределя от непряко дисконтираните
функции- икономически измерител, посредник на размяната и резерв на стойността.
Във всяка национална икономика пълноценните пари изпълняват тези три функции.
6. КАК СЕ СЪСТАВЯ БАЛАНСЪТ НА ФИРМАТА И КАКВА ИНОРМАЦИЯ ДАВА
НА МЕНИДЖЪРИТЕ ?
- Балансът най-общо се представя като таблица, в която се посочва състоянието
на фирмените инвестиции и капиталите, предназначени за тяхното финансиране в
даден момент. Балансът е съпоставяне на всичко което фирмата притежава и
всичко,което дължи.
7. КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЧИСТОТО СЪСТОЯНИЕ ( БОГАТСТВО ) НА ФИРМАТА ?
- Съпоставката на всичко, което фирмата притежава(активи) и всичко, което
дължи(пасиви) на баланса дава възможност на финансовия мениджър да определи т.н.
чисто богатство или чисто състояние на фирмата т.е. величината на собствените
капитали.
8. КАК НА ПРАКТИКА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА УПОТРЕБАТА НА КАПИТАЛИТЕ НА
ФИРМАТА ?
- Общото финансиране на фирмата е съвкупност от дейности в процеса на които
се определят източниците на капитали на тяхната структура , тяхното познаване и
използване налага очертаване мястото им в структурата на финансите на фирмата.
9. КОЯ Е ГОЛЯМАТА ЦЕЛ НА ВСЕКИ ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР ПО ОТНОШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛИ ?
- Голямата цел на всеки финансов мениджър е да използва такива техники за
управление на краткосрочните капитали, които да му дават възможност да поддържа
постоянно или нарастващо равнище на активите с по-малко финансиране.
10. ПОСОЧЕТЕ КАКВО Е ЗНАЧНИЕТО НА ОБЕМА И СРОКОВЕТЕ НА ТЕКУЩИТЕ
ПЛАЩАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО !
- Контролът изисква едно и също производство да се обслужва с колкото е
възможно по-малък обем капитали. А това означава, че логичното присъствие на
дълговете в краткосрочната финансова структура изисква плащането на лихвата в
същото време сроковете за плащане, налагани от кредиторите лишават фирмата от
необходимите оборотни пари или от по-добри условия.
11. ДЕФИНИРАЙТЕ ПОНЯТИЕТО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ !
- Търговския кредит е специфичен елемент на краткотрайните активи, тясно
свързан с продажбената политика на фирмата. По своята същност той е изражение на
способността на фирмата да получава стоки и услуги срещу обещание за бъдещо
плащане. Накратко той е най-важния краткосрочен кредит.
12. КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ, СТОКОВИЯ КРЕДИТ
И БИЗНЕС КРЕДИТА ?
. ТК се използва само бизнеса и за закупуването или продажбата на стоки,
различава се от ЦК поради това, че е в рамките на два бизнеса един бизнес го получава
от друг.
13. КАК ПО-ТОЧНО ТЪРГОВСКИЯТ КРЕДИТ УЛЕСНЯВА РАЗМЯНАТА ?
- Когато доставчиците на суровини не е в добро финансово състояние тежестта
на финансирането пада върху купувачите, които могат да използват ТК(ЦК) или да
получат банков заем, за да осъществяват своите плащания след като суровините биват
преработени или превърнати в полупреработени стоки, те се предават на
производителите на крайни стоки, които могат да предложат насреща кредит.
14. КАК ТЪРГОВСКИЯТ КРЕДИТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ МАЩАБИЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО ?
- Той е от значение за ефективността на икономиката затова е масово
разпространен. С развитието на икономиката нараства и разстоянието между
производители и техните потребители. С развитието на транспорта и
комуникационните системи населението и производството се разпръскват в големи
географски области. Съпоставянето на методите за масово производство и
разпространение заемат своето място в икономиката.
15. ОТ КАКВО ЗАВИСИ РАЦИОНАЛНОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА
АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ ?
- Рационалността на краткосрочните финансови(мобилизиране на капиталите) и
инвестиционни решения зависи от технологията за констатиране, измерване и анализ
на отделните съчетания на краткосрочните капитали.
ТЕСТ 2 ( 343-344 )
16. ОТ КАКВО СЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЯ КРАТКОСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ НА
ФИРМАТА ?
- Краткосрочната изискуемост на фирмата се предопределя от мащабите на
краткосрочните дългове(краткосрочни капитали). Това е способността на фирмата да
посрещне своите краткосрочни дългове се нарича ликвидност
17. ДЕФИНИРАЙТЕ ПОНЯТИЕТО “ЛИКВИДНОСТ НА АКТИВИТЕ” НА
ФИРМАТА !
- По правило ликвидността на актива се определя от времето през което
отделните му елементи се превръщат в налични пари
18. В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЛИКВИДНОСТТА НА
АКТИВИТЕ И ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМАТА ?
- Ликвидността на актива се определя от времето през което отделните му
елементи се превръщат в налични пар, докато ликвидността на фирмата от своя страна
е свързана с издължаването на краткосрочните дългове, т.е. тя е пряко свързана с т.нар.
краткосрочно финансово управление
19. ПОСОЧЕТЕ СЪЩНОСТТА НА ОБЩОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ФИРМАТА !
- Общото финансиране на фирмата е съвкуност от дейности в процеса на които
се определят източниците на капитали и тяхната структура.
20. В КАКВИ ГРУПИ МОГАТ ДА СЕ КЛАСИФИЦИРАТ КАПИТАЛИТЕ НА
ФИРМАТА ?
- Капиталите най-общо могат да се квалифицират в две групи-
дългосрочни(финансови) капитали и краткосрочни (текущи парични) капитали.
21. КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛИ ?
- Тя е капиталова структура на фирмата. От гледна точка на
платежоспособността дългосрочните капитали се обособяват в две групи :1) Собствени
капитали;2) Дългосрочни и средносрочни дългове(привлечени капитали)
22. ОТ КАКВО ЗАВИСИ РАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ
КАПИТАЛИ НА ФИРМАТА ?
- Рационалното управление на краткосрочните капитали зависи от
обращаемостта на краткосрочните активи, така и от величината на дългосрочните
капитали, които се насочват за финансиране на краткосрочните инвестиции.
23. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЧИСТИТЕ ОБОРОТНИ КАПИТАЛИ И КАК СЕ
ИЗЧИСЛЯВАТ ТЕ ?
- ЧОК са допълнителни капитали, равни на сумата на превишението на
оборотните активи над краткосрочните капитали. Получават се като от краткосрочните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фнанси на фирмата

Финансите на фирмата са наука за финансовите и инвестиционни решения, които се формулират на базата на използването на парите и финансовите техники в съответствие с потребността от формиране, структуриране и увеличаване на богатството...
Изпратен от:
Венелин
на 2009-10-30
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
339 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Финанси рядко сваляни с 7 - 10 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
11
1
2 мин
27.07.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Фнанси на фирмата

Материал № 390689, от 30 окт 2009
Свален: 339 пъти
Прегледан: 389 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 1,652
Брой символи: 15,384

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фнанси на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения