Големина на текста:
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ИСТОРИКО – ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Р Е Ф Е Р А Т
ПО
ЮРИДИЧЕСКА ТЕХНИКА
ТЕМА:
Технически средства и способи относно формата (словесно –
документалното излагане на съдържанието) на нормативните юридически
актове
ИЗГОТВИЛ:ПРОВЕРИЛ:
Антоанета Тодорова Проф. Д-р Д. Милкова
Ф№ 0750
Велико Търново
2007 г.
1.УВОД
Независимо от това, че техническите средства и способи относно
формата (словесно – документалното излагане на съдържанието) не се отнасят
до съдържанието на юридическите актове, а до неговата форма, те са свързани
с вътрешната структурираност на правото. Те включват както технически
средства и способи, така и правилата за тяхното използуване относно:
вътрешната структурна организация на текста на юридическия акт; външната
форма на юридическия акт; проблемите относно стила и езика на юридически
актове.
Ефективността при действието на нормативните актове, по отношение на
тяхната форма може да се постигне при определени изисквания.Проф. С.С.
Алексеев определя тези изисквания по следният начин: единство и вътрешна
логика при построяването и разполагането на нормативния материал в акта;
последователна диференцираност на отделните части на правната материя на
нормативния акт, така че да се осигури правилното им взаимодействие и
съгласуване като относително хармоничен юридически акт; разполагане на
правната материя в текста на нормативните актове по такъв начин, че да
осигурява всички необходими удобства при тяхното ползване от правните
субекти.Тези изисквания намират своето осъществяване и проявление както по
отношение на вътрешната форма на нормативните юридически актове, така и
по отношение на тяхната външна форма, включваща езика и стила на актовете,
реквизитите, които те трябва да имат и т.н.
2.ВЪТРЕШНА ФОРМА (СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА)
НА НОРМАТИВНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ АКТОВЕ.
Важно средство на юридическата техника при вътрешната форма на
юридическия акт е разполагането на правна материя по точно определен ред,
предварително визиран в Указ №883 за прилагане на ЗНА. Трябва да се
отбележи обаче, че някои изисквания за структурата на нормативния
юридически акт имат императивен характер, а други предпоставят определена
свобода на правните субекти при тяхното използване
Характерна е сложната вътрешна диференцираност, с обособяването
вътре в съдържанието на юридическите актове на отделни елементи, на
отделни негови части, които са важни средства на юридическата техника по
отношение на вътрешната форма на юридическия акт. Основните елементи,
които трябва да съдържа структурата на нормативния юридически акт са
определени от Указ №883 за прилагане на ЗНА (УПЗНА).
Единият от елементите е наименование на юридическия акт, което трябва
да посочва вида на акта и главния предмет. При подзаконовите нормативни
актове според чл.24, ал.2 от УПЗНА наименованието трябва да съдържа и
номер (с арабски цифри).Наименованието при нормативните юридически
актове трябва да бъде кратко, с цел да има яснота и по-голяма конкретност при
неговото формулиране.
Друг елемент е вътрешната структура на съдържанието на текста.
Тя се изгражда от следните основни елементи: въведение (преамбюл), основна
съдържателна част на акта; допълнителни, преходни и заключителни
разпоредби; забележки и примери.
Преамбюлът има особено важно нормативно значение, т.к. в него се
разкриват основните принципни позиции и нагласи на правния субект,
създаващ акта, закрепват се основните идеи, цели и принципи, които са от
изключително важно значение при осмислянето и тълкуването на акта. Важно
изискване по отношение на преамбюла е той да не съдържа идеологизми.
Основната съдържателна част на акта е най-важната част от структурата
на нормативния юридически акт. Отделните елементи, които могат да
изграждат основната част от съдържанието на нормативния юридически акт са
посочени в чл.28, ал.1 от УПЗНА. Елементи са: частите; дяловете; главите и
разделите. Съществуват обаче два критерия, според които се преценява дали си
използуват тези елементи като вътрешни подразделения в съдържанието на
нормативния юридически акт и как точно да се използуват.
Ако дяловете се съдържат в структурата на акта, могат да бъдат
структурни елементи на такова структурно образувание, каквато е частта. В
този случай те имат непрекъсната поредна номерация в съответната част.Ако в
структурата на нормативния юридически акт се наложи да се включат раздели,
то тогава те могат да се обособят като относително обособени звена на главите
в акта.Разделите имат непрекъсната номерация в съответната глава, чиито
структурни елементи се явяват те.
Вътрешната форма на нормативните юридически актове трябва да бъде
изградена по начин, позволяващ осигуряване на максимални възможности за
формулирането и закрепянето в акта на нормативни обобщения.Това изискване
е важен фактор, предопределящ различната структура на кодифицираните
актове (кодексите), като в структурата им са обособени две основни
подразделения – обща и особена част. Обособяването на общата част в
структурата на кодексите дава възможност да се осъществи формулирането и
“изваждането пред скоби” на нормативните обобщения, които притежават
прекалено висока степен на абстрактност. Обособяването в структурата на
кодекса на общата част е важно средство на юридическата техника, което
позволява да се концентрират и закрепят на едно място в текста на
кодифицирания акт формулираните от законодателя нормативни обобщения.
Части, дялове, глави и раздели се използуват предимно в структурата на
кодексите и в структурата на нормативните юридически актове.Те
предпоставят свободната преценка дали и как да се използуват от субектите,
които създават правните актове, докато негови задължителни подразделения са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 яну 2019 в 11:31 студент на 29 години от Свищов - стопанска академия, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Икономика на търговията, випуск 2016
 
Подобни материали
 

"Презумпциите в правото"

10 фев 2008
·
119
·
12
·
2,982

Презумпцията е една от тези правни категории, имащи многовековна история в практиката на законодателството и правоприлагането...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
282
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Юридически факти

09 мар 2009
·
42
·
2
·
377
·
51

Един факт става юридически ,когато бъде уреден в ПН.До тогава той е безразличен за правото.Юридически факти са релевантните (правнозначимите) явления,процеси,с-я,обстоятелства ,събития,действия или бездействия от обществената и природната действителност,
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
735

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Системата на правото. Отрасъл и институт на правото (помощни материали)

31 мар 2007
·
122
·
6
·
1,649

Деянието е умишлено, когато деецът е осъзнавал общественоопасния му х/р, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал или допускал настъпването на тези последици .
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
48
1
1 мин
28.10.2016
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
14
1
1 мин
19.04.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Юридическа техника

Материал № 388776, от 27 окт 2009
Свален: 308 пъти
Прегледан: 294 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,174
Брой символи: 19,548

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Юридическа техника"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения