Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
Една от основните групи храни в ежедневното меню на българина е тази
на млечните продукти.Сред тях най-консумиран и предпочитан продукт е
бялото саламурено сирене. Търсенето на този продукт е относително постоянно
с незначителни сезонни колебания. Причина за постоянния характер на
потреблението е високата му хранителна стойност и относително ниската му
продажна цена. Също така могат да се посочат и вкусовите качества на бялото
саламурено сирене, превърнали го в незаменима съставка на редица
традиционни ястия от българската кухня. Отдруга страна, то съдържа важните
за човешкия организъм белтъчини, минерални соли, витамини и ензими.
Допълнителни предимства от гледна точка на производството и
търговията със сирене и неговата пригодност за опаковане и дълготрайно
съхранение.
Основната идея на настоящия проект е създаването на малко
предприятие за производство на бяло саламурено сирене, използващо
качествени местни суровини.
Наличието на подходящи помещения, близостта до
млекопроизводителите и до големия пазар на млечни продукти в Добрич
обосновават избора за локализиране на предприятието. Доброто суровинно
обезпечаване се подкрепя от данните за броя на кравите в Добричкия регион.
Анализ на пазара
Продукт
Бяло саламурено сирене от краве мляко
Бялото саламурено сирене е традиционен продукт, добре познат и
приеман от българския потребител. То притежава не само отлични вкусови
качества, но съдържа и ценни за човешкия организъм вещества: биологично
пълноценни белтачини, млечна мазнина, соли, витамини /най-вече В-комплекс,
А, D, Е/, свободни аминокиселини, микроелементи и др.
Високата хранителна стойност на сиренето, диетичните и лечебните му
свойства го правят подходяща храна за хората от всички възрасти. Като храна
сиренето се възприема от организма по-добре от прясното мляко. Поради
високото съдържание на калций, фосфор и другите му ценни съставки
специалистите по хранене го препоръчват и класифицират като особенно
полезно за бременни жени и подрастващи.
Сиренето намира широко приложение като допълнителен компонент в
различни ястия и тестени изделия, т.е. то е един от малкото хранителни
продукти с такива богати възможности за разностранно приложение в
кулинарията.
По данни на Международната федерация по млекарство /FIL-IDF/
България заема едно от първите места в света по консумация на сирене. Този
продукт е основен за българската млекопреработвателна индустрия – около 80%
от преработваното мляко се използва за производството на бяло саламурено
сирене.
Продуктов стандарт
Според БДС 2651 – 88 бялото саламурено сирене има бялцвят със слабо
кремав оттенък. Разрезната му повърхност е гладка, с порцеланов лом.
Консистенцията му при 18 – 20 градуса по Целзий е умерено твърда и
еластична. Сиренето трябва да е под формата на паралелепипедни парчета с
1
квадратна основа, като страните на последните са добре оформени, лесно се
отделят, не се ронят и са без повърхностно замърсяване. Зрелият продукт е със
специфичен мирис, умерено солен вкус, изразена киселинност.
Състав на сиренето според БДС:
- водно съдържание – не повече от 54%.
- масленност в сухото вещество – не по-малко от 48%.
- готварска сол – от 3 до 4.5%.
Готовият продукт се съхранява в саламура, като опаковката е без пряк
достъп на въздух, а хладилните помещения са с температура от -2 до 12°С и
относителна влажност 70 – 75%. Сиренето има трайност от датата на
производствата както следва:
- при температура от -2 до 2°С – 10 месеца.
- при температура от 3 до 5°С - 8 месеца.
- при температура от 6 до 12°С – 6 месеца.
Размер на пазара и тенденции
Като закономерен резултат от икономическата дестабилизация през
последните няколко години производството в хранително-вкусовата
промишленост е намаляло с над 50%. От тази тенденция не прави изключение и
млечната промишленост. Сред комплексните причини за това явления е и
нестабилното състояние на селското стопанство – основен източник на
суровини. Независимо, че са налице негативни условия и че относителният дял
на разходите за храна в общия размер на разходи нараства, няма съществена
промяна в потреблението на млечнипродукти.
Анализ на конкурентите
Основен конкурент е преватизираното предприятие “Сердика 90” ЕООД
гр.Добрич с капацитет сто и двадесет тона преработено мляко на ден,
разпределено за производството на сирене краве и овче, кашкавал, масло,
кисело и прясно мляко, сметана и извара. В момента предприятието работи с
около 70% от мощността си и заема голям дял от пазара на сирене в областта.
Силни страни:
- дългогодишен опит;
- добри специалисти;
- възможности за икономии от мащаба на производството;
- позната марка на пазара;
- разнообразен асортимент;
- изградена дистрибуторска мрежа.
Слаби страни:
- сложен управленски апарат и слаба гъвкавост главно по отношение
на доставчиците и дистрибуторите;
- налагане на собствени позиции и принципи в работата с
контрагентите, което създава негативно отношение у последните;
- физически остаряло оборудване.
Фирма “Сердика 90” ЕООД гр.Добрич е един от най-големите
производители на млечни продукти в страната. В големите градове на страната
тя е изградила собствена търговска мрежа за пласмент на продукцията си.
Фирмата произвежда и за износ.
Предприятието има капацитет 60 тона мляко дневно. Дневното
производство е:
- прясно краве мляко за консумация – 5т;
2
- краве кисело мляко – 5т;
- сирене бяло саламурено /краве/ - 500кг;
- сирене краве саламурено /смес/ - 500кг;
- кашкавал – 500кг;
- краве масло – 250кг;
- извара – 450кг.
За разлика от повечето млекокомбинат “Сердика 90” ЕООД не страда от
липсата на суровина.
Все по-често в търговската мрежа се срещат и вносни сирена – предимно
от Дания и Франция. Те обаче не отговарят на БДС и на традиционния
български вкус.Според Съюза на млекарите причина за големия внос са ниските
импортни мита, поради което съществува необходимост от предприемането на
конкретни мерки от страна на правителството за защита на българските
производители.
Очаквани продажби и пазарен дял
Очакваните от нас годишни продажби възлизат на около 280т сирене.
Планираме да заемем около 2% пазарен дял при настоящите мощности и
пазарна конюнктура. Спецификата на производството – необходимият за
зреенето на сиренето период довежда до появата на разлика във времето
между началния стадий и първите продажби. Ето защо първите приходи ще са
налице едва през втория месец от дейността на предприятието.
При осигуряване на основната суровина ще се наложи да се конкурираме
със “Сердика 90” ЕООД Добрич. Чувствайки се монополисти в района, те
диктуват своите условия. Въпреки, че са договорили срок на плащане на
доставчиците веднъж месечно, те често не го спазват. Липсата на конкуренти
позволява да налагат свои изгодни цени. Всичко това създава в района
негативно отношение към тях, от което ние бихме могли да се възползваме.
Смятаме, че ще си осигурим достатъчно доставчици, като им предложим по-
добри условия, изразяващи се в следното:
- редовни месечни плащания;
- при желание осигуряване на фураж по цени на едро;
- безплатно предоставяне на суроватката, която за нас е отпадъчен
продукт, но в същото време би могла да се използва като
висококачествена храна за животните;
- възможност за закупуване на готова продукция по цени на едро;
- предлагане на малко по-високи изкупни цени от тези на конкурента /
при необходимост/.
Предлагайки тези условия на доставчиците, ние се стремим във
възможно най-кратък срок да осигурим достатъчно суровина за запълване на
капацитета на мандрата и да обезпечим евентуалното и бъдещо разрастване.
Взаимната изгода и коректността са залог за успеха.
Мандрата е разположена в гр.Добрич, /област Добрич/. Авторът на плана
е притежател на селскостопанска сграда на стойност 27 500 лева. По отношение
на инфраструктурата се отбелязва следното:
- пътна мрежа – изградена;
- ел.захранване – осигурено;
- водоканализационна мрежа – изградена, съобразена с водния режим в
община Добрич. Осигурен е и собствен водоизточник. От друга
страна предвидената за закупуване пречиствателна станция помага за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
kust написа на 30 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години
брао
 
Подобни материали
 

ФИРМА “ДЖОНИ” - ЕООД

20 май 2009
·
576
·
14
·
1,175
·
661

1. Описание на фирмата. 3 1.1. Наименование, предмет на дейност, мисия на Джони ЕООД. 1.2. Стил на ръководство. Общо фирмено управление на фирма...
 

Складово стопанство

15 окт 2008
·
275
·
9
·
976
·
184
·
1

Процесът на общественото производство е свързан с преместване (транспорт) на предметите на труда между работните места и производствените участъци в рамките на производственото предприятие и между самите предприятия доставчици и потребители...
 

Финасови опции

14 ное 2008
·
95
·
18
·
2,631
·
72

Опциите са дериватен инструмент, който играе важна роля на пазарите на ценни книжа от много години, но никой не може да каже точно от кога...
 

Обща теория на пазарното стопанство

21 мар 2009
·
50
·
7
·
1,252

1.Същност и елементи на жизнения цикъл на продукта. 2.Маркетингови стратегии. 3.Модифицирани криви от жизнения цикъл. 4.Маркировка и опаковка - същност, функции, видове. 5.Изисквания при разработване и избора на опаковката и маркировка...
 

Стратегическо планиране

03 апр 2009
·
89
·
19
·
2,645
·
84

Стратегията заема съществено място в стратегическото управление на организации и фирми. При нейното разработване особено голямо внимание се отделя на подходите, нейните съставни елементи, на тяхната същност и роля при решаването на три основни задачи:...
 
Онлайн тестове по Икономика
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
115
1
2 мин
05.10.2016
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
14
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Бизнес план

Материал № 387753, от 25 окт 2009
Свален: 870 пъти
Прегледан: 1,219 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: План
Брой страници: 11
Брой думи: 1,922
Брой символи: 17,307

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес план"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
61

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
61

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения