Големина на текста:
Варненски Свободен Университет
„Черноризец Храбър”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ ” ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ”
ДИСЦИПЛИНА”ОСНОВИ НА ПРАВО”
На тема Анализ на моето правно съзнание”
Десислава Георгиева Янчева Преподовотел:
фак.№ Проф.д.п.н Ст. Наумова
І курс -Задочно обучение
2009 г.
1
АНАЛИЗ НА МОЕТО ПРАВНО СЪЗНАНИЕ
За да направим анализ на собственото си правно съзнание, трябва да
уточним значението на понятието “правно съзнание”. В дефиницията на
правното съзнание се съдържа правната информираност, оценките и
психологическите нагласи към правото и практиката по прилагането му и
готовността за поведение в правната сфера.
Правното съзнание е онази сфера на общественото и индивидуалното
съзнание, която отразява правната действинелност под формата на правни
знания, оценъчни отношения към правото и практиката по неговото
прилагане.
Това, върху което се спирам е противоречията или неизяснеността в
законите.
В Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) постъпва
заявление (по същество жалба), относно издадено разрешение за строеж в
съседен имот-урегулиран поземлен имот (УПИ), както и срещу
извършващото се строителство.
По разпореждане на ДНСК от Регионална дирекция за национален
строителен контрол (РДНСК) се извършва проверка, при което се
установява следното:
Със Заповед от 2004год. на Кмета на Общината се одобрява ПУП-
ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ за
горепосочения поземлен имот, срещу който е жалбата. Със Заповедта са
образувани УПИ-та единия, от които отреден за крайбрежна алея.
Определени са и устройствени показатели за УПИ-то-ниско застрояване с
височина до 10м.; плътност на застрояване-35%; Кинт-1,2 и
минимално озеленяване-50%.
Съгласно писмото от извършената проверка, Заповедта за одобрения
ПУП е обжалвана пред компетентния съд, но в последствие жалбите са
били оттеглени и “видно от Акт от 2005год. на Кмета за приключило
обявяване, Заповедта е влязла в сила”.
Представено е Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за
опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), с което е променено
предназначението на земеделската земя за изграждане на “Ваканционно
селище”.
Има също така издадена скица от главния архитект на Общината-
виза за проучване и проектиране за “Ваканционно селище”.
В последствие, във връзка с влезлия в сила на 01.01.2008г. Закон за
устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), със Заповед на зам.-
министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство
(МРРБ) е одобрен проекта за Общ устройствен план (ОУП) на
Общината. Със Заповедта са определени зоните “А” и “Б” за териториално
2
устройствена защита, както и устройствените параметри на зоните, както
следва:
- за зона “А” (чл.11, ал.3 от ЗУЧК) извън територията на морските
плажове-П застр. до 20%; Кинт до 0,5; минимална озеленена площ -70% и
височина на застрояване-ниско до 7,5м..
-за зона “В” извън дейностите, попадащи в забраните по чл.11, ал.2 и
3, ЗУЧК, за ваканционни селища (чл.12, т.2 ЗУЧК)-П застр. до 30%; Кинт
до 1,2; минимална озеленена площ -50% и височина на застрояване-ниско
до 10м..
Видно от приложената извадка от ОУП, касаеща горепосочения
имот, имотът попада частично в зона “А” и частично в зона “Б”.
Съгласно разпоредбите на чл.104 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), предвижданията на ОУП са задължителни при
изготвянето на подробни устройствени планове.
В чл.136, ал.3 от ЗУТ е посочено, че действието на съответния
предходен устройствен план се прекратява от деня на влизане в сила
на новия или изменения устройсвен план, т.е. влязлата в сила заповед
на зам.-министъра на МРРБ е прекратила действиета на заповедта на
Кмета на Общината в частта на имота, попадаща в зона “А”. Защо???
След като при одобряването на ПУП през 2005г., не е имало
предвиждания за ОУП и е нямало с какво да се съобразят???
Без да са взети предвид горепосочените обстоятелства, въз основа на
одобрен инвестиционен проект, Главният архитект на общината е издал
Разрешение за строеж . Проектът предвижда застрояване на имота П застр.
=21.27%; Кинт-0.81 и Нк. Корниз-10м. Посочените устроиствени
параметри, посочени в инвестиционния проект, надвишават показателите
за зона “А”, където попада част от имота.
Не са представени данни за извършена служебна проверка от
РДНСК, по реда на чл.156 от ЗУТ на одобрения инвестиционен проект
и издаденото разрешение за строеж.
Предвит гореизложеното, във връзка с разпоредбата на чл.136, ал.3
от ЗУТ, към момента не е на лице, действащ ПУП за частта от имота,
попадащ в зона “А” по ОУП на Общината, и е не приложима разпоредбата
на § 5, ал.1 от ПЗР на ЗУЧК- забраните по чл.10, ал. 2 и чл.11, ал.2 от
Закона не се прилагат за законно изградените и разрешени обекти, както и
за одобряване на инвестиционни обекти по действащи ПУП.
В писмо от 2009г. на РДНСК е посочено, че “застройката на сградите
съгласно одобрения инвестиционен проект е ситуирана към зона Б, а към
морето (зона А) открит бар и басейн, но границата на зоната не е
отразена”.
Следва да се отбележи, че МРРБ е изпълнило задълженията си,
залегнали в изискванията § 4 от ПЗР на ЗУЧК – одобряване на ОУП
съответствие със Закона. Не са представени данни за предприети следващи
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 фев 2018 в 15:21 ученичка на 23 години от Кърджали - ГПЧЕ "Христо Ботев", випуск 2015
20 апр 2016 в 23:34 в момента не учи на 39 години
17 апр 2016 в 20:11 потребител
 
Подобни материали
 

Нормативна уредба, регламентираща АТУ на Република България

12 авг 2008
·
41
·
4
·
651
·
29

Конституция на Република България – публикувана през 1991г. В Държавен вестник, чрез нея се определят основните принципни постановки за правомощията на президента ( гл.4 ) на Републиката и по отношение на изграждането и функционирането на различни...
 

Конституционен съд

13 яну 2009
·
123
·
5
·
1,473
·
82

Създаването на Конституционен съд стана възможно след приемането на 12 юли 1991 г. от Великото народно събрание на Конституция на Република България...
 

Авторско право

30 окт 2006
·
680
·
51
·
16,036
·
82
·
1

Всичко небходимо за авторското право,разположено в 54 страници.
 

Нормативни актове

17 юни 2008
·
170
·
3
·
3,180
·
107

Пищов на тема: Нормативни актове - видове, характеристики...
 

Органи на изпълнителната власт

14 ное 2008
·
132
·
2
·
407
·
46

Характеристика на органите на изпълнителната власт. Групирането им според различни критерий. Административен и съдебен контрол. Подзаконова дейност.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
45
1
2 мин
19.10.2016
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Анализ на моето правно съзнание

Материал № 387177, от 23 окт 2009
Свален: 98 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 589
Брой символи: 5,526

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на моето правно съзнание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения