Големина на текста:
Предвид това,че организационно­управленческите 
структури се отличават с голямото си разнообразие в науката 
за управлението е прието да се говори  за типове 
организационни­управленчески структури.Най­
разпространените до момента типове са:
1.Линейна структура на управление
Линейната структура е най­старата,използвана при 
управлението   на   стопанските   системи.Тя   е   приложена   много 
отдавна   във   военното   дело,от   кадето   очевидно   е 
заимствувана.Тази   стуктура   и   връзките,които   субектът    на 
стопанското   управление   налага   съзнателно,се   характеризира 
със следното:                                     
Преди   всичко   линейната  стуктура   се  характеризира   с 
пряко въздействие върху производствения процес и с 
осъществяването на всички управленчески функции от едно 
лице,т.е.всички мениджъри,на всички равнища,изпълнявят 
еднотипни управленчески функции,но по отношение на все по­
стесняващ   се   обект   на   управление.При   линейната   структура 
връзките между органите за управление са 
трайни,повторяеми,стабилни.Всеки от подчинените получава 
разпореждания само от един ръководител над него и се отчита 
само пред един  ръководител.Формалните връзки се 
осъществяват чрез преки контакти.По­горестоящия 
ръководител не дава разпореждания на подчинени,на които не 
е  пряк  началник.Това  води  до  стабилност  на  връзките  и 
създава   увереност   у   подчинените,че   никой,освен   прекия   им 
ръководител,няма право да им дава разпореждания и укрепва 
чувството за отговорностТази стуктура се гради върху 
принципа   на  едноначалието  и   връзките,които   се  създават   в 
нея,укрепват този принцип. Положителните   страни   на 
тази стуктура са свързани с нейната простота,яснота на 
задачите,чувството на увереност у подчинените в стабилноста 
на връзките,осигуряването на нужната разпоредителност и 
контролТази стуктура би могла да се прилага успешно преди 
всичко:   а)в   малките  предприятия;   б)в   предприятията,където 
номенклатурата на произвежданите изделия не е голяма
в)където производствените процеси не са много сложни
Приложение в чист вид в съвременните фирми няма.На този 
принцип   обаче   са   изградени   отделни   структурни 
звена(дирекции,отдели   и   т.н.)независимо   от   две   или   повече 
равнищаНапример един финансово­счетоводен отдел на 
голяма фирма има линейна структура на четири 
равнища(главен счетоводител,замесник­главни 
счетоводители,ръководители на сектори и счетоводители),така 
както и същия отдел в малка фирмакъдето е с две 
равнища(главен счетоводител и счетоводители). Даже и в тези 
случаи   обаче   линейната   стуктура   не   може   да   се   препоръча 
безусловно,доколкото тя има и някои важни недостатациНай­
важното нейно несъвършенство е изискването на универсална 
компетентност на мениджърите от всички равнища,което при 
днешната  специализация в сферата на управлението и силното 
нарастване на обема на управленческите знания е трудно,дори 
невъзможно   да  се  постигне.Обучението   на  мениджърите   за 
компетентното изпълнение на всички управленчески функии би 
било твърде продалжително и скъпо.
Връзките между органите на различните 
равнища   при  линейната  структура   са   в  повечето  случай 
еднотипни,   а   това   е   главната   причина   йерархическата 
тежест(броя на  подчиненитекоито се  падат на  един 
ръководителда нараства бавноЗа сметка на простотата на 
връзкитетази структура е  много звенна(с много 
равнища),което оскъпява управлението.    Линейната 
структураот друга странане отразява тенденциите в 
развитието на организацията и технологията на управлението
Тя създава предпоставки за формализъм и администриране,а 
оттук и за бюрократизъм в управлението.Тази структура не е 
гъвкава,трудно се поддава на реформи,неможе своевременно 
да реагира на бързите изменения на околната среда.
Информацията при такава организация на връзките,която 
съществува при линейната структура,се движи твърде 
бавно,трудно се осъществява координация(например ако 
трябва да се осъществява координация между второ и 
четвърто ниво,задължително  трябва да се  мине през 
трето).Линейната структура е тромама и скъпа.Имайки предвид 
посочените  слабости,управляващите  много  добре  трябва да 
преценят  нейната приложимост  и  насоките на  въздействие 
върху тези връки,които все пак са лимитирани от характерните 
особености на струкурата.
2.Функционална структура на управлението.
При функционалната  структура,която е  възникнала 
исторически по­късно от линейната и е класически тип 
управленческа структура,се преодоляват  успешно редица 
несъвършенства на линейната структура.Функиционалната 
структура възниква в резултат  на  необходимостта от 
разделение и специализация на труда и в сферата на 
управление.При нея към общото ръководство от линеен тип се 
създават обособени специализирани звена,за изпълнението на 
една  или  малък  брой  близки помежду  си  функции.Всеки 
управленчески   работник   в  тези   обособени  звена  притежава 
функционална компетентност и финкционална власт по 
отношение   на   съответната   функция.Той   може   да   упражнява 
функционална   власт   по   определената   функция   навсякаде   в 
обекта,т.е.във всички негови подсистеми(във всички 
структурни  подразделения   на фирмата  например).Разликата 
между линейния и функционалния мениджър е именно тази,че 
линейният    отговаря   за   всички   управленски   функции,но   на 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 окт 2020 в 12:01 ученичка на 20 години от Пловдив - СОУ "Св. Константин - Кирил Философ", випуск 2019
31 мар 2020 в 11:43 студентка на 33 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на нацоналната сигурност, випуск 2010
30 дек 2019 в 13:04 в момента не учи на 44 години
10 окт 2019 в 12:29 в момента не учи на 41 години от Сопот
15 юни 2019 в 13:20 студент на 29 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Хидротехнически факултет, специалност - Хидромелиоративно строителство, випуск 2017
26 май 2019 в 11:54 в момента не учи на 44 години
 
Подобни материали
 

Основи на управлението

18 окт 2011
·
789
·
10
·
4,971
·
1,332
·
1

Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Основи на управлението

06 окт 2011
·
90
·
11
·
1,884
·
414

основи на управлението. Моделът 7- S...
 

Лекция по основи на управлението


Лекция по основи на управлението, мениджъри, управленски умения...
 

Основи на управлението

15 мар 2011
·
191
·
11
·
1,445
·
704

Лекциите по Основи на Управлението от 1-ви курс 1 семестър МВБУ...
 

Корпоративно управление

03 апр 2012
·
177
·
72
·
12,256

Лекции по корпоративно управление за 5-ти курс - магистри...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Основи на управлението за магистри. Среда на организацията
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 5 курс
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по специалност Основи на управлението и се фокусира въру средата на организацията.
(Труден)
20 минути
10
18
1
1 мин
15.11.2016
Писмени и устни комуникации. Делово общуване
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по основи на управлението за 1-ви курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
4
1
12 мин
20.09.2019
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

ОУС

Материал № 387154, от 23 окт 2009
Свален: 78 пъти
Прегледан: 183 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 1,618
Брой символи: 15,268

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ОУС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения