Големина на текста:
ПУ ” Паисий Хилендарски ” - Пловдив
Филиал ” Любен Каравелов ” - Кърджали
Р Е Ф Е Р А Т
по Приложна психология
на тема
Теория за “самоактуализацията “ на личността
на Абрахам Маслоу
Изготвил: Мария Иванова Колева
факултетен № 04163
Кърджали
2008г.
Абрахам Маслоу ( A. H. Maslow ) ( 1908-1970 ) е роден в Ню Йорк в
семейство на необразована фанатично религиозна майка , негрижовен баща и в
среда неодобряваща еврейския му произход . Както самият той споделя , е имал
трудно детство .
Завършва психология ( 1934г. ) и защитава докторска степен във
Уисконския университет (1934г.) . Завръща се в Ню Йорк и става преподавател.
Професионалната му среда включва намерилите тук убежище от Хитлер
А.Адлер, К.Хорни, Р.Бенедикт,М.Вертхаймер. Работи като професор в
университета в Брандейс, участва активно в редица психологически
общества,издава списание по хуманистична психология . Умира внезапно от
сърдечен удар на 62-годишна възраст .
В началото на 60-те години под инициативата на Абрахам Маслоу,
група психолози се обединяват в ново научно движение. Наричат го
хуманистично направление в теорията на личността. Те апелират човекът да се
разглежда в позитивна светлина , не като пасивно реагиращо същество , а кото
носител на способности и търсещ смисъла на своето битие.
Основната теза на хуманистичната теория за личността е , че човек
може успешно да запазва своята самооценка , самолюбие и самоуважение и в
трудни психологически ситуации без да прибягва към защитни механизми.
Тези автори се противопоставят на хомеостотичния модел за
функциониране на личността ( фройдизъм , бихейвиоризъм ) , те защитават
идеята за непрекъснато развитие и усъвършенствуване на личността; идеята за
изграждането, формирането, “ставането” на личността- човек никога не е
статичен, той винаги се развива, става някакъв. И какъв именно ще стане зависи
изцяло от неговия личен избор.
В своя завършен вид хуманистичното направление съдържа следните
основни положения за човека и неговата личност:
- холистично отношение към човешката психика. Всеки човек трябва
да бъде разглеждан и изучаван като единно , организирано и уникално цяло.
- изгражда положителен модел на човека и неговия опит.Вътрешната
природа на човека в същността си е добра и позитивна , или поне не е лоша.
-творчеството е най-универсалната човешка характеристика. Всеки
човек се ражда със спонтанна способносност за творчество , която може да се
проявява във всяка човешка дейност и ситуация. При повечето хора обче тази
способност се губи в резултат на “окултуряването” , на социализацията.
-в центъра на изследователския интерес психолозите-хуманисти
поставят психичното здраве на човека. Истината за човешката личност може да
се разкрие най-добре при изучаването на психично здравите , самоактуализира-
щи се хора, които реализират своя импулс и потенциал за непрекъснато
самоусъвършенстване.
-полагат се основите на т.нар. трансперсонална психология,
занимаваща се с процесите на излизане отвъд индивидуално-човешкото , с
трансцендентните състояния, прозриния , с космическото съзнание и пр.
Маслоу разработва идеите за ( по Леонтиев,Д.А. 1987) :
-самоактуализацията като процес на развитие на личността;
-самоактуализиращата се личност;
-мотивацията на човека;
-1-
- пределните преживявания на трансцедентните ценности;
Изследването на самоактуализацията като процес на развитието на
личността има за своя основа понятието самоактуализация. Маслоу го разбира
като един от иницииращите фактори на обществения процес. Според него
самоактуализацията е вродена хуманна потребност от създаване на добро , висш
мотив и висше равнище на личностно развитие; пълно оползотворяване и
използване на дарби , способности , потенциал; израстване до пълния ръст , на
който са способни хората.
След като дава определение за самоактуализация , Маслоу
провежда емпирично изследване , за да установи основните психологически
характеристики на самоактуализиращите се хора.Той изучава представителен
контингент от такива личности. Част от тях принадлежат към най-ярките
представители на човешката история и култура: Бенджамин Франклин, Джордж
Вашингтон, Адлай Стивънсън, Гьоте, Йозеф Хайдн, Мартин Бубер, Пиер
Ренуар, Пьотр Кропоткин, Олдъс Хъксли, Пабло Казълс, Уолт Уитмън, Джордж
Ръсел и много други. На самия връх на пирамидата на самоактуализацията
Маслоу поставя 8 исторически личности , постигнали най-пълна самоактуализа-
ция: президентите Джордж Линкълн и Томас Джеферсън, учените Бенедикт
Спиноза, Алберт Айнщайн и Уйлям Джеймс, както и две дами- Елеонора
Рузвелт, жена на президента Т.Рузвелт и общественичката-благотворителка
Джейн Адамс. Това са хора, които според общоприетите стандарти са достигна-
ли истинска зрялост и у които не се забелязват никакви тенденции към
невротични или каквито и да било други разстройства на психичното здраве.
Тези хора Маслоу нарича самоактуализиращи се личности , защото те се стремят
към саморазвитие, към личностен растеж и усъвършенстване и по най-добрия
начин вършат това, на което са способни, отдавайки му се изцяло. Той извежда
15 основни присъщи характеристики на всички самоактуализиращи се личности:
1.Спонтанност , простота , естественост . Тези личности са спон-
танни в своето поведение, в своя вътрешен живот, в мислите, в подбудите,
желанията и т.н. , държат се просто и естествено без да се опитват да правят
впечатление на околните. Те умеят ясно да осъзнават своите собствени импулси,
желания, предпочитания и субективни реакции като цяло, те не се безпокоят
(всекидневно) от проблемите на оцеляването, те просто живеят и се развиват.
Това ги отличава от обикновения човек.
2.Приемане на себе си, на друтите и на природата. Всички изпит-
ват чувство на вина, срам, тревога , но самоактуализиращия се човек се отличава
с това , че живее в съгласие със себе си и не се огорчава много от своите
недостатъци. Тези хора приемат човешката природа такава , каквато тя е , а не
каквато биха искали да я видят.Всички подбуди и импулси, присъщи на
нормалния човек, самоактуализираните личности считат за естествени и
заслужаващи удовлетворение, те разбират, че така се е разпоредила природата,
затова не се опитват да оспорят нейната воля или да и натрапят изгоден за тях
ред.
3.Отдаденост на проблемите.Тези личности малко се безпокоят
от лични проблеми , а силите и енергията си отдават за решаването на важни
проблеми ( извън тях ).
4.Реално възприемане на действителността . Самоактуализира-
щия се човек се основава в своите съждения на фактите, а не на личните си
-2-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 апр 2019 в 12:19 студент на 40 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Приложна психология, випуск 2019
07 фев 2019 в 19:40 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
22 яну 2019 в 17:36 студент на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2019
13 яну 2019 в 21:40 ученик на 27 години от Перник - ОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2011
09 дек 2018 в 12:16 студент на 31 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2021
15 ное 2018 в 22:19 учител от Варна
23 окт 2018 в 13:26 в момента не учи на 37 години
19 яну 2018 в 00:19 студентка на 41 години от Велико Търново - ВУАРР ЦДО, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Лекции по професионална психодиагностика

04 юни 2008
·
976
·
25
·
5,175
·
911
·
1

Първият се отнася за възможността да се организира трудова заетост на хората, които се обучават и тези, които са придобили професионална квалификация. Този процес се осъществява чрез процедурата на професионалния избор...
 

Психология на потребителското поведение

25 окт 2010
·
134
·
4
·
2,417
·
138

Подходи при изучаване на потребителското поведение. Модели за вземане на решение за покупка. Мотивация, потребителски нагласи и стратегии за промяна на потребителското поведение. Социални детерминанти на потребителското поведение....
 

Човекът и неговото поведение в организацията. Индивидуални личностни различия


Индивидуалното трудово поведение е един сложен феномен, а неговото насочване, направляване, утвърждаване, регулиране, управление е изключително труден и сложен процес. Най–важните детерминанти на персоналното трудово поведение са личността и нейната...
 

Латентно и моторно време като индикатори за управленската и изпълнителската част от поведението на личността

28 фев 2010
·
30
·
2
·
302
·
44

При сложната сензо- моторна реакция времето за отговор е значително по- голямо и се обуславя, както от сложността на информационното въздействие...
 

Правилно ли е да живеем като отлагаме нещата?

26 юни 2010
·
120
·
4
·
883
·
1

Научно есе по трансперсонална психология при доц. д-р Даниела Тасевска. Използван във втори курс, специалност "Психология" към Философски факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
2
1 мин
29.11.2013
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
43
1
2 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Теория за “самоактуализацията “ на личността на Абрахам Маслоу

Материал № 386630, от 22 окт 2009
Свален: 182 пъти
Прегледан: 176 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 1,805
Брой символи: 15,925

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория за “самоактуализацията “ на личността на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения