Големина на текста:
Преход към класическата икономическа теория
Нищо в нашия свят не става изведнъж. Същото е и с икономическия анализ.
Икономическата мисъл навлиза във фаза на трансформация през втората
половина на ХVІІ век. Възниква реакция срещу меркантилистите и в нея се
поставят основите на икономическата наука. В методологическо отношение
мислителите също се приближават към характеристиките на класическата ера.
Основен възглед започва да става този за нуждата от либерализация. Хората
започват да вярват, че по-голямата индивидуална свобода от правителството ще
даде на тях самите и на цялата национална икономика по-големи предимства.
Това постепенно се концентрира в идеята за икономическа система
самогенерираща механизъм на развитие, който не се нуждае от управление.
Смяна на концепциите през преходния период.
Най-фундаменталната промяна е разгръщането на атака срещу природата и
източниците на богатството. В тази връзка се поставят по нов начин и
въпросите за взимането на лихва и лихвения процент, както и за поземлената
рента.
Но най-критичният въпрос е за фаворизирания от меркантилистите търговски
баланс като източник за непрекъснато забогатяване на нацията.
а) Природата на богатството
Първият, който се освобождава от идеята, че богатството е златото и среброто е
Никола Баро. Той пръв отбелязва, че ако златото и среброто нямаха специфични
характеристики, с които да са подходящи за направата на монети, хората не
биха имали основание да ги притежават повече, отколкото която и да е било
друга стока. “Ако нещата се осчетоводяваха само върху търговския баланс, аз
не виждам, къде биха могли да са предимствата на златото и среброто.” Това
изглежда връщане назад от аналитичните постижения на меркантилистите за
платежния баланс, но е крачка напред към освобождаването от доминацията на
идеите им и проправяне на път за нова посока на разсъждение с акцент върху
стоковото производство.
Дъдли Норт стига по-далеч от Баро в разсъжденията си, че търговията обогатява
не нацията, а увличава производството – в частност – промишленото.
Философът Джон Лок прави още по-голяма крачка назад, която всъщност е
крачка напред. Той отхвърля постиженията в областта на количествената теория
на парите и автоматичния механизъм на меркантилистите. Той отхвърля тезата,
че между парите и търговията трябва да има някаква пропорция, защото тази
пропорция не може да бъде намерена, поради скоростта на обращение на
парите, което е неустановима величина. Така обаче той поставя въпроса за
определяне на скоростта на паричното обращение.
б) Ефектът на Кантийон: разпределението на дохода.
Ришар Кантийон (вероятно 1680 - 1734 г. ), чийто принос в аналитичната
икономика е забелязан твърде късно, е парижки банкер от ирландски произход
и автор на “Есе върху природата на търговията” от 1730 г.
От методологическо естество Кантийон разделя проблемите на аналитичната
социална наука на две части:
?Как поведението на хората поражда социалните феномени и
?Как поведението на хората се реализира именно по този начин.
Преходът към чистата икономика при него е направен на основата на няколко
въпроса, които си поставя:
?за разликата във възнаграждението на работниците и занаятчиите и между
занаятчиите от различните занаяти и
?за въпросите свързани с населението.
?Така той поставя две теми, които ще се превърнат в основни за класическия
икономикс – първо при Смит, а след това при Малтус. За пръв път Кантйон
поставя в центъра на анализа разпредлението на дохода. Кантийон
разглежда труда като естествено богатство на нацията, препоръчва
населението да се остави да се приспособи към търсенето на труд и то да
бъде регулирано чрез минимална работна заплата.
Тези доктрини се превръщат в ХVІІІ век в общоприети аксиоми.
Кантийон развива теорията за нормалната цена (или стойност), която се
определя от разходите на труд и земя, необходими за производството на всяка
стока. Кантийон прави редица изчисления (които са загубени, но изводите от
тях в текста са достатъчно красноречиви), с което поставя основата на
схващането, че всяка количествена по своя характер наука, колкото и
теоретична да е тя, има в основата на анализите си числови пресмятания.
Кантийон основава хипотезата си върху допускането за съществуване на
перфeктна конкуренция. Обръща внимание на пазарната цена, като
отклоняваща се от нормалната. Той разглежда пазарната цена като отделно
явление, ограничавайки нейното обяснение до факторите “търсене” и
предлагане”.
Приема, че рентата е чист продукт, който се получава от продуктивността на
ограничените природни ресурси. Този чист доход е единствен и следователно
селското стопанство произвежда целия чист доход в обществото. Този нетен
доход трябва незабавно да се изразходва, за да се осигури непрекъснатост на
икономическия процес.
Той приема, че продуктът на земята (приеман за единица) се подразделя на 3
приблизително равни части – 1/3 компенсира разходите на фермера (вкл.
издръжката на живота му), 1/3 фермера получава като печалба, 1/3 фермера дава
на земевладелеца под формата на рента за използуването на собствеността му –
земята.
Земевладелецът изразходва изцяло рентата си (своя дял от продукта на земята)
за закупуване на стоки от градската икономика.
Фермерът изразходва 1/4 от своите 2/3-ти също за продукти на градската
икономика.
Така еквивалентът на 1/2 от общия селскостопански продукт отива в градската
икономика – при търговците и занаятчиите, които на свой ред го изразходват за
хранителни продукти и суровини за своето производство в селската икономика.
Table 1 Разпределение на ЧИСТИЯ ПРОДУКТ
Разпределение на ЧИСТИЯ ПРОДУКТ:
В селската икономика:
Общ чист продукт произведен от фермера = 1
Фермерът:
Взима (1/3 печалба+1/3 за издръжка на живота и компенсация на разходите)= 2/3
Дава (1/3 рента + 1/4 ) /от 2/3 =1/6 покупки в градската икономика).
Остава 1/2 от чистия продукт.
Собственик:
Взима 1/3 чистия продукт като рента
Дава 1/3 за покупки в градската икономика.
Остава 0 от чистия продукт.
Градската икономика:
Взима 1/3 от покупки на собственика + 1/4 от 2/3 =1/6 покупки от фермера.
Остава 1/2 от чистия продукт,
който отива отново в селската икономика за покупка на храни и суровини.
Въпреки, че не оформя откритието си като таблица – това е първата (преди
Кене) икономическа таблица.
Представянето на икономическите процеси в таблична форма е много важно
изобретение в икономическия анализ, което Мирабо сравнява по значимост с
откриването на писмеността. Кантийон е първият, който придава конкретна
представа на макроикономическия кръгооборот и с това дава обща
перспектива към стопанския живот. Методът на таблиците предоставя
специфични възможности за изследването и на паричните явления – това е едно
от неговите основни предимства.
Table 2 Разпределение на общия продукт (чист продукт) произведен от фермера = 1 (100%)
представен в табличен вид.
Общ продукт (чист продукт) произведен от фермера =1
Разпределение на
чистия продукт:
Взел (+)Дал (-)Салдо
І. Фермер ЧП= 1
1.+1/3 печалба-1/3 рента на Собственика1-1/3=2/3:
2.+1/3 за издръжка на живота
- 1/4 покупки в градската
икономика
3.+1/3
общо2/3 -1/6 =1/2
ІІ. Собственик на
земята (арендаторът)
+1/3 рента -1/3 покупки в градската
икономика
=0
ІІІ. Градска икономика
(занаятчията)
1.+1/3 от Собственика 0 +1/3
2.+1/6 от Фермера 0 +1/2
общо+1/2-1/2 дава на фермера за
покупка на храни и суровини
= 0
??

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 яну 2019 в 16:24 в момента не учи на 41 години от Пловдив
07 апр 2013 в 21:44 ученичка на 29 години от Плевен - ДФСГ "Интелект"
10 сеп 2012 в 23:05 ученик
 
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Въпроси от VJL системата в интернет II вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е вторият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(За отличници)
1
1
1
20.09.2011
Тест по Бизнес администрация за студенти от 1-ви курс
изходен тест по Бизнес администрация за Студенти от 1 курс
Изходен тест, съдържащ 27 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен за студенти по Бизнес администрация.
(Труден)
27
17
1
5 мин
21.10.2016
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Преход към класическата икономическа теория

Материал № 385096, от 19 окт 2009
Свален: 13 пъти
Прегледан: 14 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 665
Брой символи: 5,842

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Преход към класическата икономическа теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала