Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА
КУРСОВ ПРОЕКТ
ТЕМА:Изготвяне на примерна ведомост за изплащане на трудово възнаграждение
на работници и служители от Направление”Спорт” при “Албена-АД” за месец септември
2002 год.
РАЗРАБОТИЛ:ПРОВЕРИЛ:
доц.д-р Р.Арсова
Център”Магистърско обучение”
специалност”Стопанско управление”
,ВАРНА
2003 год.
I.ВЪВЕДЕНИЕ
1.Определение за работна заплата:
Работната заплата е доход, който собственикът на работната сила получава за
услугата, която прави, влагайки своя труд в производствения процес.Тя се изплаща от
работодателя по силата на сключен договор между него и собственика на работната сила.
Работната заплата е основен източник на доходите, които осигуряват материалните блага и
услугите, необходими за възстановяването и разширяването на трудоспособността на
заетите и на нетродуспособните членове на техните семейства. Чрез различното заплащане
на отделните лица, се показват възможностите да се измерват трудовите заслуги за
постигане на определени резултати, какъв и колко труд е необходим в дадения момент за
ефективно функциониране на фирмата. Работната заплата стимулира хората да повишават
трудовата си активност,образованието и квалификацията си, т.е., стремежа им да преминат
в групите на по-добре платения наемен труд.
2.Ролята на компютъризацията в човешката дейност
Компютъризацията на всички сфери от човешката дейност е резултат на
непрекъснатото развитие и усъвършенстване на техническото и програмното осигуряване
на компютърните системи. В това направление значителен принос имат и програмните
средства за организиране на диалога “човек-компютър” на език близък до естествения.
Всичко това намира своето ограмно и незаменимо приложение в съвременната икономика.
ІІ. ЗАДАЧИ
1.Усвояване на ресурсите и инструменталните средства
,основните функции и начина на работа на WINDOWS 98 като
Операционна и Специализирана приложна система.
2.Усвояване на базисните възможности на ППП”WORD” и
ППП”ЕXCEL” под управлението на WINDOWS-98.
ІІІ.МЕТОДОЛОГИЯ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ
1.Изследване на обекта и дефиниране на задачата
Въвеждане на текст,съгласно задание по избрана тема.
Да се разработи програма на EXCEL,която да отчете заплащането на трудово
възнаграждение по ведомост на работниците и служителите от Направление “Спорт” при
“Албена-АД” за м.септември 2002 год.
Направлението е с личен сътав от 25 Р/С, изпълняващи функции по длъжностни
характеристики, с различни степен на ценз, квалификация и трудов стаж. Възнагра-
ждението се формира на базата на нормативни показатели,приложими в счетоводството.
2.Алгоритмизация на задачата
А.Изготвяне на текстови фаил
а/поставяне на дискета/външно запомнящо у-во/ и разчитане на параметрите и
б/File/New-Genera-Blank Dokument създавам фаил с име ZAGLAVNA
в/File/Save As/ -запис на файла
г/въвеждане на текст на титулната страница,графичното му оформление с
използуване на възможностите на ППП”WORD”.
д/въвеждане на теоретичната част на разработката
е/File/Save-запис на текста на дискетата.
Б.Изготвяне на електронна таблица
Съдържа основните данни за формиране на работната заплата:
-код на Р/С-формиран от кода на обекта и поредния персонален номер
-име,фамилия
-отработени дни
2
-договорено възнаграждение
-доплащане по КТ
-порцион за ден по решение на УС за специфичност при трудовия процес
-удръжки СО,ЗО,ПКБ
-чиста сума за получаване
Създаване на база данни:
-File/New-Microsoft Excel Worksheet
-в Sheet 1 въвеждам показатели и стойности на 12 колони и 28 реда
КодИме, фамилияОтр.
Дни
Възнагр.Допл.
по КТ
Порц
ион
за
ден
в лв.
Всичко
4+5
6,4%
СО
1,2%
ЗО
0,8%
ПКБ
Всичко
удръжки
8+9+10
Чиста
сума за
полува-
не
6+7-11
1234567 8 9 10 11 12
1201 Иван Пенев 22 30024,0022324,0020,743,892,5927,22318,78
1202 Марин Дончев22 30023,6022323,6020,713,882,5927,18318,42
1203 Ана Димова 2231025,0022335,0021,444,022,6828,14328,86
1204 Петър Монев21 30022,0021322,0020,613,872,5827,10315,90
1205 Жана Пенева22 31023,0022333,0021,314,002,6728,00327,00
1206 Донка Пенева20 31025,0020335,0021,444,022,6828,14326,86
1207 Валентин Пенев22 31025,1022335,1021,454,022,6828,15328,95
1208 Радослав Станев2231024,20 22334,2021,394,012,6828,08328,12
1209 Стоян Димитров22 30024,5022324,5020,773,892,6827,34319,16
1210 Борислав Димов 22 31024,9022334,9021,434,022,6828,13328,77
1211 Георги Димов 22 29021,6022311,6019,943,742,4926,17307,43
1212 Янко Янев 20 28020,5020300,5019,233,612,4125,25295,25
1213 Иван Станоев2228025,70 22305,7019,563,672,4525,68302,02
1214 Мариян Маринов2129022,20 21312,2019,983,742,5026,22306,98
1215 Генчо Костов 2229024,40 22314,4020,123,772,5126,40310,00
1216 Красен Донев 2227523,50 22298,5019,103,582,3925,08295,42
1217 Тодор Петков 20 30028,80 20328,8021,043,952,6327,62321,18
1218 Жени Колева21 28024,3021304,3019,483,652,4325,55299,75
1219 Мария Божкова 20 29028,8020318,8020,403,832,5526,79312,01
1220 Нягол Няголов 22 31030,2022340,2021,774,082,7228,57333,63
1221 Стоян Стойчев21 30029,10 21329,1021,063,952,6327,64322,46
1222 Коста Янков 22 29028,4022318,4020,383,822,5526,75313,65
1223 Петър Марев19 30028,8019328,8021,043,952,6327,62320,18
1224 Пламен Димов 2130025,50 21325,5020,833,912,6027,34319,16
1225 Яна Симеонова19 28519,1019304,1019,463,652,4325,54297,56
25
всичко
5317420622,205318042,20514,7096,5264,43675,707897,50
-стойностите в колоните 1,2,3,4,5 и 6са персонални за всеки Р/С
-стойността на код 1201 в 7-ма колона е изчислена по формула за сборSUM(D3+E3),в
8,9 и 10 като функция на G3 със съответните проценти,11 колона като сбор на
SUM(H3+I3+J3),12 колона по аналогичен начин.
-в последствие SUM(C3:C27) с маркирана клетка C28,по аналогичен начин D,E и F
колони.
-останалите стойности са изчислени след маркиране в ред 3 и след преплъзване и
влачене надолу до ред 28.
-маркиране на ред 28 от 4-та до 12-та.Insert-Picture-Chart извеждам графични стойности
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изготвяне на примерна ведомост за изплащане на трудово възнаграждение на работници и служители от Направление”Спорт” при “Албена-АД” за месец септември 2002 год.

Определение за работна заплата,Ролята на компютъризацията в човешката дейност,Усвояване на ресурсите и инструменталните средства ,основните функции и начина на работа на WINDOWS 98 като Операционна и Специализирана приложна система....
Изпратен от:
Denitsa Petrova
на 2009-10-16
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика на труда
Статистика:
56 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Трудовото възнаграждение

24 мар 2006
·
824
·
8
·
2,353
·
73
·
1

а) или като средство за защита на уязвимите трудови възнаграждения; б) или като средство за определяне на "справедливи" заплати; в) или като средство за създаване на "защитна" мрежа в системата
 

Управление на човешките ресурси

16 юни 2009
·
149
·
12
·
1,834
·
132

Хората, работещи във фирмата, се превръщат във водещ фактор за нейния просперитет, а инвестирането в тях - в най-ценната инвестиция, защото не съществува друг ресурс освен работната сила...
 

Управление ЧР

29 авг 2008
·
226
·
1
·
430
·
39

Съвременни подходи за управление на човешките ресурси.
 

Възнаграждение на персонала в ресторант

30 апр 2008
·
374
·
5
·
750
·
143
·
1

Принципи, методи и система на оценка на персонала в ресторант. Съпоставяне и оценяване различните системи на възнаграждение на персонала в ресторанта.
 

Управление на човешките ресурси \пищови\

21 юли 2008
·
144
·
1
·
1,234
·
20
·
2

Управленската дейност е съвкупност от основни управленски дейности. Управленски функции са на фирмено равнище. Имат задължителен характер и логическа връзка и последователност...
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
17
1
8 мин
02.05.2015
Тест по човешки ресурси
тематичен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът е на тема ''Управлението на човешките ресурси в контекста на съвременната икономика''. Всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Много лесен)
23
11
1
22 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Изготвяне на примерна ведомост за изплащане на трудово възнаграждение на работници и служители от Направление”Спорт” при “Албена-АД” за месец септември 2002 год.

Материал № 383940, от 16 окт 2009
Свален: 56 пъти
Прегледан: 92 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 501
Брой символи: 4,434

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изготвяне на примерна ведомост за изплащане на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения