Големина на текста:
Международно висше
бизнес училище
Курсова работа
Изготвил: Научен
ръководител:
Зеница Вл. Георгиева Доц. д-р Георги
Забунов Факултетен номер:
11284
Ботевград
2009г.
Тема: Направете сравнение на системния и ситуационния подход.
Системен подход
Въз основа на системния поход организацията може да се разглежда катосистема,
която се състои от взаимосвързани и взаимообусловени елементи. Тя има вход и изход.
На входа се намират производстевените фактори, а изходът се свързва с поставената
цел. Елементите формират вътрешнта среда, като съществува и обратна връзка.
Подходът дава възможност да се отчитат всички необходими взаимовръзки и
взаимодействия в системата на управлене и позволява при формулирането на целите и
ограничителните условия да се посочва и управленският механизъм, чрез който на
практика да се достинат набелязаните цели. Чрез системният подход също така се
оценява степента, в която организацията успява са осигури необходимите за работата й
ресурси. Измерването и оценката на ефективността чрез този подход е следствие от
способността на фирмата да придобие необходимите й ресурси, които да преобразува в
полезни крайни стоки и услуги. Ако тази способност е недостатъчна, дейността по
нататък ще бъде застрашена. За да се оцени ефективнастта на организацията от тази
гледна точка, трябва да се направят две възможни преценки:
oКоличеството ресурси, необходими отвън, за да функционира организацията;
oПозицията й спрямо доставчиците.
Първата преценка насочва мениджърите при формулиране на целите да се
съобразяват с важността на ресурсите, а втората помага да се формулират цели,
оптимизиращи доставката на ресурси.
Системният подход разглежда системата като съвкупност от елементи,
включващи външната и вътрешната среда на организацията. Те са взаимносвързани и
не съществуват самостоятелно и независимо от съвкупноста, а функционират в
зависимост от взаимните връзки и зависимости в рамките на тази съвкупност.
Ситуационен подход
Ситуационния подход е концепция на управлението, при която управленския
процес се определя в зависимост от конкретната ситуация, за да бъдат постигнати
поставените цели с най-малко нежелателни отклонения, в най-кратки срокове и с най-
малки разходи.
Без да се умаловажават личностните качества и стила, при него се набляга на
ситуационните фактори конкретни изисквания към личностните качества,
потребностите, характера на задачите, изискванията и въздействието на средата, а също
така и наличната информация. Учените се опитват да определят какъв стил на
поведение и личностни качества най-добре ще съответстват на конкретната ситуация.
Според Фред Фидлер вниманието трябва да се насочи към три фактора:
oОтношение между лидера и членовете на колектива;
oСтрукторираност на задачите;
oДлъжностни пълномощия.
Този метод не винаги е приложим, но най-големия принос е опитът да се
обединят три характеристики, влияещи върху поведението в конкретна ситуация.
Друг модел е разработеният от Митчел и Хаус модел „път-цел”. Съгласно него,
подчинените могат да бъдат подтиквани към изпълнение на задачите чрез предлагане
на подходящи стимули. Хаус излага четири стила:
oСтил на поддръжка (насочен към хората)
oИнструментарен стил (насочен към задачите)
oПоощряващ участие (използват се мненията на подчинените)
oОриентиран към успеха (поставят се максимално трудни задачи за използване на
максималните възможности на персонала)
Според Пол Хърси и Кенет Бланчард и тяхната „Теория на жизнения цикъл”
ефективността зависи от „зрелостта” на изпълнителите. Под „зрелост” се разбира
способността да се носи отговорност, желание да се достигнат определени цели,
образованието и опитът по отношение на конкретната задача.
Друг модел е този на Вруум-Йетон. Той съсредоточава вниманието върху процеса
на вземане на решението и степента на участие на подчинените. Не е задължително
вземането на решение да се повлияе от мненията и дадените предложения; лидерът
може сам да вземе решение, без да се събразява с резултатите от допитването до
подчинените.
Извод:
Системният подход се характеризира с това, че разглежда организацията като
единно цяло. Тя е система от връзки и взаимоотношения, които са взаимно свързани и
не съществуват самостоятелно. Ситуационният подход се основава на решенията за
действия, възникващи в конкретна ситуация, с оглед най-ефективно използване на
човешкия фактор в определената ситуация.
За да бъде един мениджър ефективен, трябва да познава управленските подходи
при вземането на решение. С постигане на високо ниво на познаване на управленските
теории ще усъвършенства умението си да изразява и отстоява позициите си, и да
способства за развитието на организацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнение на системен и ситуационен подход

Въз основа на системния поход организацията може да се разглежда като система, която се състои от взаимосвързани и взаимообусловени елементи...
Изпратен от:
zeni_v
на 2009-10-13
Добавен в:
Курсови работи
по Основи на управлението
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Стил на ръководство

23 яну 2011
·
100
·
1
·
588
·
126

Същност и типове стил на ръководство...
 

Стил на ръководство

17 апр 2010
·
70
·
4
·
903
·
135

Стилове на ръководство според Вруум – Йетон, използван стил на ръководство ориентиран към работата или към човека...
 

Съвременни теории на Управлението


След 50-те години на 20-ти век настъпва известно сливане или обединяване на идеите от трите школи (класическа,поведенска и количествена).
 

Стратегическо планиране и стратегическо управление


В методическо отношение съществуват множество инструменти, които през годините приемат ранга на “класика” и “запазена мярка” на стратегическото планиране и стратегическото управление...
 

Природа на ръководната дейност


Стилове и типове ръководство. Авторитарност и демократичност. Лидерство и власт...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Основи на управлението за магистри. Среда на организацията
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 5 курс
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по специалност Основи на управлението и се фокусира въру средата на организацията.
(Труден)
20 минути
10
18
1
1 мин
15.11.2016
Същност на управлението и организацията
изходен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест върху управлението, което като дейност се реализира в организацията. Съдържа 24 затворени въпроса, които изискват един или повече верни отговора.
(Лесен)
24
89
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Сравнение на системен и ситуационен подход

Материал № 382383, от 13 окт 2009
Свален: 88 пъти
Прегледан: 110 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 3
Брой думи: 422
Брой символи: 3,866

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнение на системен и ситуационен подход"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения