Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
Големина на текста:
Съвременната международна туристическа индустрия се развива в
сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това
е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между
отделните народи и религиозни общности, появата на международния
туризъм, бурното развитие на туризма в нови райони на света. Независимо
от някои негативни явления международните туристически пътувания и
приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен ръст според
данните на Световната организация по туризъм (СОТ).
През последните години българският туристически отрасъл
сравнително бързо излиза от икономическата криза и се утвърждава като
източник на значителни валутни приходи за страната. Това потвърждават и
резултатите за периода 2000-2004г., когато броят на туристите и валутните
приходи нарастват ежегодно над 15% при световен темп 3-5%. Към 1
януари 2004г. в туризма в България са заети пряко над 70 хиляди граждани
и около 180 хиляди други, които участват косвено в продажбите на стоки и
услуги на туристите. Над 6000 семейства работят в свободни хотели,
ресторанти, като туристически оператори и агенти, в различни
производства на стоки и услуги за нуждите на туризма. Към същата дата
повече от 98% от туристическите обекти са частна и акционерна
собственост. Според статистиката сега разполагаме с над 180 хил. легла в
елитни хотели и около 150 хил. легла в семейни хотели и пансионати.
По официални данни страната се посещава ежегодно от близо 7
млн. чужденци. Около 4 млн. идват с цел туризъм. Основните конкуренти
на България са съседите й Гърция, Турция, Румъния и Хърватия.
България разполага с изключително благоприятни основни фактори
за туристическо развитие: климат, релеф, флора, фауна, води, географска
близост до европейските емитивни пазари, добри екологични условия,
работна сила. Но според Стоян Маринов, преподавател към катедра
“Туризъм” в Икономическия университет - Варна - туристическото
търсене за България, както вътрешно, така и външно, не би могло да се
определи като благоприятно за конкурентноспособността на дестинацията.
У нас се залага на тезата „повече туристи - повече приходи, а не на тезата
„повече приходи с по-малко туристи“.
Алтернативният туризъм в България от своя страна има потенциала
в краткосрочен план да се развие до отрасъл с национално значимост, а
страната ни да се превърне във водеща в тази област сред държавите от
Източна Европа.
Какво представлява алтернативния туризъм? Ето и най-
разпространената дефиниция за него : "... алтернативните форми на
туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически
услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически
продукт по начин на предлагане и протичане, а именно: селски,
екологичен, планински, приключенски (преходи със ски, със снегоходки, с
планинско колело, с коне, спускане с лодки, гмуркане, проникване в
неосветени пещери, катерене и преминаване на алпийски маршрути с
водач), тематичен - свързан с културно-историческото наследство,
езотеричните места, религията, виното, традиционната кухня,
етнографията и традиционната музика и занаяти." Из Устава на БААТ.
Масовият туризъм в България се развива възходящо и според
Министерство на икономиката една от причините за растеж е
разнообразието на възможности, които страната може да предложи. Това
води до извода, че алтернативният туризъм е добре развит, обобщават от
springday.2006.hit.bg.
Алтернативният туризъм (селски, ЕИО, културен, здравен, спортен, и т.н.)
под формата на обиколки (по-дълги от един ден) е незначителен в
сравнение с масовия туризъм, както и по отношение на потенциалните
възстановителни ресурси.
Според SEEEurope.net, той привлича годишно само около 3 милиона
евро, което е увеличение с 30% спрямо предходните години. Въпреки, че
туризмът напоследък е станал най-голям приоритет, още не е формирана
национална стратегия, нито е налице сериозно изследване, проучване и
анализ на международните пазари, страните конкуренти и
предпочитанията на клиентите. Например в Хърватска откриват нова
целева група за преуспяващия туристически отрасъл на страната
богатите западноевропейци. Това може да бъде реална заплаха за
съответна стратегия в България, тъй като вече Хърватска привлича два
пъти повече туристи от България и голяма част от тях идват от Германия.
Интервютата и мненията, изразени от правителствени представители,
туристически експерти, асоциации и агенции, отбелязват обещаващия и
доходен сегмент на потребителите, състоящ се от взискателните високо-
класни туристи от Западна Европа и САЩ, които се интересуват от
културен, еко- и селски туризъм с продължителност повече от един ден.
България притежава редица туристически ресурси - природни и
антропогенни - благоприятстващи развитието на основните
специализирани видове туризъм: планински и балнеоложки, еко-туризъм,
културно-познавателен туризъм, селски и аграрен туризъм, приключенски
туризъм и различните разновидности на хоби-туризма.
Основна възможност за развитието на алтернативен туризъм в
България, обаче, дават многобройните и разнообразни, все още не напълно
проучени и неусвоени природни и културно-исторически ресурси с
регионална, европейска и дори световна значимост.
В представите на стотици хиляди чужденци, които са имали шанса да
прекарат ваканцията си у нас, България вече не е синоним само на
потънали в зеленина хотелски комплекси на фона на ширнали се морски
плажове с фин като пудра захар пясък. Напоследък имиджът на страната
ни като дестинация предимно за морски туризъм се променя благодарение
на местните Съвети по туризъм и туроператорски агенции. Обединявайки
усилията си с браншовите неправителствени организации, те разработиха
един сравнително нов, но набиращ широка популярност у нас продукт-
т.нар. алтернативен туризъм.
Пешеходни преходи, посещение на старинни манастири, сафари с
джипове, фолк-маршрути, конна езда, планинско колело, наблюдение на
птици и още и още приятни преживявания превръщат ваканцията на по-
активните и любознателни туристи в незабравимо приключение. Всичко е
въпрос на предпочитание. Така например пред луксозната обстановка на 4-
5 звездните ни крайбрежни хотели, запалените по нашия фолклор и
природа чужденци предпочитат идилията на българското село.
Превърнатите в уютни фамилни хотели селски къщи, скътани в диплите на
Родопите, Пирин и Стара планина, посрещатцелогодишно гости от
Великобритания, Франция, Германия и Япония. Далеч от суматохата на
пренаселените градове, чужденците заживяват, макар и за кратко, в пълна
хармония с българската природа, запознавайки се с културно-
историческите паметници на една от най-древните държави в Европа.
В България има сериозни предпоставки за развиване на алтернативен
туризъм.
Много често, когато клиент попита хотелиер какво може да му
предложи, най-честият отговор е "и тук предлагам условията, които се
предлагат навсякъде". Формирането на алтернативния туризъм си е
поставило за цел да предоставя нещо "не като навсякъде", а само и
единствено на едно място. По този начин, пристигайки в определена точка,
клиентът знае, че дадено нещо може да бъде видяно само на съответното
място.
Хотелиерът трябва да знае и да е убеден, че предоставя нещо, което е
наистина автентично българско. .
България продължава да е страна, в която тръпката и приключението са
живи, в която все още можете да посетите места, в които крака на турист
не е стъпвал. Можете да се докоснете до села, в които животът продължава
с ритъма отпреди няколко столетия и в които пътуването е носител на
истинско познание за Европа такава, каквато никога вече няма да бъде. Тук
вкусът на храната, въздуха и гледката идват сякаш от друго измерение, а

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
maximima489 написа на 06 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 28 години
 
Подобни материали
 

България и структурните фондове

04 юни 2008
·
301
·
14
·
3,333
·
156

Обединяването на тези политики бе мотивирано от нуждата за по-добра координация между трите области. Политиката за икономическо и социално сближаване се счита за една от най-важните политики на ЕС. ...
 

Длъжностна характеристика

15 юни 2008
·
220
·
19
·
5,099
·
254

Тази " БАРИЕРА " с развитието на баровете се оформя, като познатия на всички БАР-ПЛОТ, на който клиентите могат да си оставят напитките. Впоследствие се внедряват и тъй наречените бар-столове за сядане.
 

Туристически ресурси на община Провадия

29 юли 2010
·
72
·
19
·
4,694
·
116

Обща характеристика на община Провадия. Природо-географски и ресурсен потенциал. Туризъм...
 

Характеристика на конкретен национален рецептивен туристически пазар в рамките на Европа и Средиземноморския басейн

09 фев 2008
·
342
·
12
·
1,128
·
138

Туристическият пазар представлява производство и потребление на стоки и услуги, свързани със задоволяване на потребността от туризъм...
 

Туристически ресурси на Община Провадия

02 сеп 2008
·
81
·
11
·
1,140

Географско положение, граници и големина, природни ресурси, антропогенни ресурс.
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по селски туризъм
тематичен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 26 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават специалности туризъм и икономика на туризма.
(Лесен)
26
40
1
2 мин
09.04.2014
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
42
1
2 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Алтернативен туризъм в България

Материал № 381016, от 09 окт 2009
Свален: 555 пъти
Прегледан: 574 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 1,962
Брой символи: 17,446

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Алтернативен туризъм в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,350 358

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
29 358

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения