Големина на текста:
--ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА
ПАРИТЕ.ПРОИЗХОД И ПРИЧИНИ ЗА
ВЪЗНИКВАНЕ.СЪЩНОСТ
Причините за възникване на парите
който измерват натуралната форма на
размяна са следните:
-техническите трудности с които е
свързана натуралната размяна
/премахването на количеството стоки с
които се извършва размяната/
-разширяването на стоковото
производство и излизането му извън
границите на държавата / международна
търговия/
-Създават се от държавата за да
обслужват стоковото производство и за
задоволяване на потребностите на
държавната власт.
Появата на парите е свързана и с появата
на множество теории за тяхната същност
по-важни са:
-математическа теория за
парите/меркантилистите/
-теория на парите като техническо
средство / Адам Смит /
-номиналистическа теория за парите в 3
варианта
*теория за идеалната сметна единица
*държавната теория за парите
*функционална теория за парите
-количествена теория за парите
-теория за трудовите пари
-трудовата теория за стойността и парите
на А.Смит,Д.Рикардо
Съвременните теория за парите са:
-количествена
-новата количествена монета
-кенсианската ликвидно префенциална
теория
-теория за касовите остатъци
-портфелната теория
Тези теории могат да се обобщят в 2
основни направления
-стоково стойностно направление според
което парите произлиза от стоковия свят
и характеристиките и най-вече
стойността на стока
-функционално количествено
направление – парите са всичко онова
което изпълнява парични функции или
стойността им зависи от количеството им
съотнесено към количството на стоките
които обръщение обслужват
Парите са се развили стихиино или
спонтанно и проявяват своята същност с
функциите които изпълняват
-за мярка на стойността и средство за
изразяване и съпоставяне на цените на
стоките услугите
-като средство за размяна поради
наличието на собствена стойност
-всеобщо средство за погасяване на
плащания и задължения
-средство за натрупване/спестяване/
--ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРИТЕ
В своето развитие парите преминават
през няколко етапа
-Стокови пари – първият етап свързан с
натуралните размени. Така всяка стока е
пари. Поради трудностите по размяната
от неизмеримостта на стоките в някои
региони се обособяват регионални
еквиваленти на останалите стоки
-Златни и сребърни пари – Те са под
формата на монети и са в обръщение до
1914г.Това е епохата на биметалистично
обръщение.Поради своята по-ниска
стойност среброто постепенно
изместволо златото. Появявали са се и
други монети от неблагородни метали и
фалшиви монети
-банкноти – Тя е изработена от хартия и
има представителна стойност. Тя е с
законоустановено златно съотношение
отпечатано върху нея. Възможността им
за размяна срещу злато ги е предпазвала
от обезценяване
-Книжни пари- те също като банкнотите
са от хартия и не се различават от тях но
имат собствена стойност. Причина за
появяването им е най-вече бюджетния
дефицит и го обслужва чрез емисия
книжни пари без реално обезпечение
което изключва обмена им с/у злато
-Кредитни или дългови пари – хибрид
м/у банкноти и книжни пари на кредитна
основа.Свъзват се с депозити и кредитна
дейност на банките
-Хибридни пари изпълняващи парични
функции – това са електронно дигитални
и интернет пари обслужващи електронни
разплащания.
--ПАРИЧНА СИСТЕМА И ПАРИЧНА
ПОЛИТИКА
Паричната система е органично единство
на паричния материал.В развитието си
отличават различни видове системи
-монетарна
*монетно-банкнотна система при нея
функционират монетите и банкнотите
*монетно-банкнотно-книжна система при
като допълнителен елемент се явява
книжните пари
-банкнотно книжна система – появява се
след отпадането на златния еталон
В съвремието банкнотно книжната
система преминава към информационно
електронна парична система без да се
променят банкнотите или книжните пари.
Основните лементи на съвременната
парично книжна система са:
-наименование на паричната единица
-подразделения на паричната единица
разделени на стократни единици
-номинална стойност и дизайн на
банкнотите и монетите в обръщение
У нас БНБ се грижи за пускане на пари в
обръщение и съхранението им. Между
определените номинали има определена
пропорция/куторен стореж/ и зависи от
доходите и цените на стоките.
Увредените накноти се подменят от БНБ
цялостно и частично. Според
увреждането обмена бива:
-по пълна номинална стойност като се
запазят 3/4 от банкнотата или толкова
сглобени части
-поливината от ниминала ако е запазена
1/2 или толкова сглобени части.
Паричната политика е намесата на
държава в кредитния пазар с което се
поддържа вътрешна и външна
покупателна способност. Подобряване и
развитие на икономиката. Въздействие и
регулиране на паричната маса от ЦБ.
Инструментариумът на ЦБ за провеждане
на парична политика се подразделя на
-пазарно ориентиран
-административен
Пазарно ориентирани инструменти са
операциите на открития пазар са
сконтовите лихви и задължителните
минмални резерви които се съхраняват
без лихва. Основни за паричното
предлагане са държавните ценни книжа
при тяхна продажба от ЦБ се стеснява, а
при покупка се разширява паричното
предлагене. На открития пазар се
разграничават 2 вида операции
-динамични – въздействат директно на
паричната база
-дефанзивни – въздействат на други
фактори от които зависи паричната база и
паричното предлагане.
Описание на сконтова лихва и
задължителни минимални резерви.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2020 в 15:25 студент на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ФИСН, специалност - Финанси, випуск 2018
14 юни 2017 в 13:53 потребител на 27 години
07 юни 2017 в 11:56 студент на 27 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2018
02 апр 2016 в 10:33 ученичка от Свиленград - СОУ "Д-р Петър Берон"
28 апр 2014 в 16:57 ученик на 26 години от София - НТБГ, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банково дело

20 окт 2011
·
43
·
11
·
2,578
·
75

Кредитно посредничество(кредитиране) - това е най съществената дейност на банките, тя включва мобилизирането на свободен паричен капитал и преразпределението му на възвръщаема основа срещу заплащане на лихва...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
86

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
278
·
11
·
2,085
·
233

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Пиреос банк

02 яну 2009
·
173
·
15
·
977
·
280

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банково дело

Материал № 379357, от 05 окт 2009
Свален: 65 пъти
Прегледан: 60 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 2,254
Брой символи: 19,882

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения