Големина на текста:
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Аграрен факултет
Есе върху закона за регионално
развитие
Изготвил:
Ивайло Иванов Димитров РПРСР, Ф№ 111
Проверил:
Доц. д-р Лиляна Василева
Закон за регионалното развитие
(есе)
България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена
към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция
в европейските структури. Политиката за регионално развитие, която придобива
все по-голямо значение, е част от тази политика.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2005-
2015г. е основният документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети
на регионалната политика на страната. Тя дава стратегическите направления и
равнища на регионалната политика и представлява отправна точка за
придобиване и разпределение на помоща от ЕС при изпълнение на програмите,
отнасящи се до регионалното развитие.
Законът за регионалното развитие трябва да отразява промените, свързани с
новата териториална класификация. Специално създадена работна група към
МРРБ е изготвила три варианта за новото деление на страната на ниво NUTS 2 –
районите за планиране. Промяната се налага, тъй като Северозападният и
Югоизточният райони за планиране не отговарят на Регламент 1059/2003 на ЕС,
който е задължителен за всички страни членки на съюза. Този регламент
поставя изискване за минимален брой население от 800 000 души и максимален
– 3 000 000. Министерският съвет ще избере един от предложените варианти на
нова териториална класификация, който ще бъде представен и съгласуван с
ЕВРОСТАТ.
Закона за регионалното развитие съдържа 7 глави.
Глава първа е озаглавена – Общи положения. Чл. 1 урежда обществените
отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното
осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на
регионалното развитие. Чл. 2 описва основните цели на закона: създаване на
условия за балансирано и устойчиво развитие на районите в Република
България; създаване на предпоставки за намаляване на междурегионални и
вътрешнорегионални различия в икономическото развитие на страната;
осигуряване на условия за растеж на заетостта и доходите на населението;
развитие на трансграничното сътрудничество. Чл. 3 описва регионалното
развитие като процес на формиране и осъществяване на политика за постигане
на балансирано и устойчиво развитие на административно-териториалните
единици. В чл. 4 се дава определение за регионална политика, а именно
регионалната политика е система от нормативно регламентирани документи и
инструменти, насочени към реализирането на целите на регионалното развитие
в административно-териториалните единици. Чл. 5 дава основните принципи за
провеждане на държавна политика в областта на регионалното развитие.
2
Глава втора е озаглавена – Райони за планиране и за целенасочено
въздействие. Чл. 6 ни дава най-общо районите за планиране намиращи се на
територията на Република България. В чл. 7 се казва, че в границите на районите
за планиране се обособяват райони за целенасочено въздействие. Чл. 7а гласи –
В териториалния обхват на район за икономически растеж се включват общини
с развита икономика, транспортна, техническа и социална инфраструктура. В чл.
7б се твърди, че при настъпили промени в стойностите на показателите за
общините, отчетени в годишните доклади за изпълнението на регионалните
планове за развитие, но не по-рано от три години от влизането им в сила, се
допуксат промени в териториалния обхват на районите за целенасочено
въздействие.
Глава трета – Стратегическо планиране на регионалното развитие. В чл. 8 се
казва, че стратегическото планиране за постигане целите на регионалното
развитие се осъществява чрез: Национална стратегия за регионално развитие и
областни стратегии за развитие. Чл. 9 гласи – Националната стратегия за
регионално развитие определя дългосрочните цели и приоритети на
регионалната политика на Република България. Чл. 10 посочва областната
стратегия за развитие на областта, както и мерките за постигането им.
Глава четвърта е озаглавена – Планиране и програмиране на регионалното
развитие. В чл. 11 се казва, че за районите за планиране се разработват
регионални планове за развитие. В чл. 12 се доуточнява, че регионалните
планове за развитие се приемат от Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на
финансите. Чл. 13 гласи следното – Ежегодното планиране на средствата за
реализация на дейности в районите за целенасочено въздействие се осъществява
по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройство,
съгласъвано с регионалните съвети за развитие и с министъра на финансите в
рамките на бюджетната процедура, като средствата се осигуряват със закона за
държавния бюджет за съответната година. В чл. 14 се описва подробно
общинският план за развитие. В чл. 15, чл. 16, чл. 17 се говори за Националната
оперативна програма за регионално развитие. Чл. 18 – При програмирането на
регионалното развитие се отчитат инициативите на общините за устойчиво
местно и регионално развитие. Чл. 19 гласи министерският съвет приема
наредба за условията и реда, включително сроковете, за изготвяне, съгласуване,
приемане, финансиране, актуализиране и изпълнение на стратегиите и
плановете по чл. 8 и 11 и на програмата по чл. 15 по предложение на министъра
на рагионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите.
Глава пета е озаглавена – Управление на регионалното развитие. В чл. 20 се
говори най-общо за правомощията на министъра на регионалното развитие и
благоустройството. В чл. 21 се дава определение на понятието регионален съвет
за развитие, а именно регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на
държавната политика за рагионално развитие на ниво район за планиране. В чл.
22 са описани функциите на регионалните съвети за развитие. Чл. 23 гласи - В
структурата на областните администрации в центровете на районите за
планиране се създават дирекции за техническо съдействие, координация и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 апр 2022 в 17:47 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Регионално развитие и икономически растеж

11 юни 2009
·
229
·
27
·
8,007
·
183

Въпреки честата употреба на понятието регионално развитие, научната литература не изобилства с негови определения....
 

Възможности за развитие на община Борино


Планът за развитие на Община Борино за периода 2007 – 2013 г. е разработен на основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. Бр. 14 от 20 февруари 2004г. и в...
 

Устройствена политика и регионално планиране в община Елин Пелин pro

29 сеп 2014
·
3
·
111
·
24,313
·
79
·
7.00 лв.

Обект на тезата е общинската администрация, ангажирана с прилагането на нормативната база по устройство на територията. Предмет на изследването е провеждането на местната политика по устройство на територията у нас...
 

Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране 2007 - 2013 г.


За целите на регионалното планиране със Закона за регионалното развитие на територията на Република България са обособени шест района за планиране...
 

Общински план за развитие, община Свиленград

24 юни 2014
·
13
·
104
·
72,116
·
28

Анализ на ситуацията. Стратегическа част. Съвместни дейности и проекти със съседни общини. Публичност на плана. Индикативна финансова таблица...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Есе върху закона за регионално развитие

Материал № 377617, от 01 окт 2009
Свален: 127 пъти
Прегледан: 121 пъти
Качен от:
Предмет: Регионално развитие
Тип: Есе
Брой страници: 6
Брой думи: 685
Брой символи: 6,719

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Есе върху закона за регионално развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения