Големина на текста:
У в о д
Сегашното състояние на пазарното стопанство, конкуренцията между
производителите, постиженията на НТП налагат на производителите и
търговците нов подход за тотално управление на качеството. Целта на този
подход е повишаване на ефективността и конкурентоспособността на
продуктите при всяка дейност посредством критерия качество за
удоволетворяване изискванията на потребителя.
Под качество се разбират не само техническите характеристики на даден
продукт или услуга, а също и способността за удоволетворяване
потребностите на клиента, точност издръжливост, ниска цена, поддържане
на качеството и т.н.
Качеството е това което отговаря и дори надхвърля очакванията на
клиента. То е използваемостта на продукта съгласно неговото
предназначение. Качеството е всяка дейностна фирмата имаща за цел
задоволяване потребностите на клиента.Качеството е и начин за
управление на организацията влияещ на всяка дейност и всеки процес.
Качеството на продукта или услугата е сбор от два елемента:
-техническа характеристика
-обслужване
В производството на всеки продукт или услуга участва цяла верига от
отделни изпълнители и успехът на функционирането на тази верига в
отношение зависи от качеството създадено от различни звена.
Много въпроси които поставя качеството изискват решение от страна на
научното управление. Затова равнището на качеството и осигуряване на
търсенето или договорено качество са взаимно свързани звена.
В този процес за осигуряване на качеството решаващи са три момента:
-компетентно и професионално участие на човешкия фактор
- научно знание, защото удоволетворяването на клиентите се постига
чрез прилагане на технически и научни методи, осигуряващи от една
страна качество, а от друга ниски разходи и икономии на ресурси, време и
енергия.
-осигуряване на управлението в което не участват всички звена от
управленския процес.
Тоталното управление на качеството възниква в Япония след Втората
световна война. Теорията на Япония се възприема в Америка, а по- късно и
в Европа. Днес тя е завладяла целия свят.
Въпреки ,че съществуват частични различия в подходите с проблема
качество се утвърждават следните принципи:
-предотвратяване на лошото качество
-планиране на снабдяването със суровини, производство, контрол,
продажба, обслужване. Всички процес да осигури добро качество.
-усъвършенстване на всеки процес на базата на изискванията на
клиента
-обвързване ръководството на дадено предприятие за създаване на
политика и програми, целящи тотално управление на качеството
-участие, стимулиране и отговорност на човешките ресурси.
-котрол на процеса и системата за реализиране качество на всяка
дейност
Подходът към качеството трябва да бъде постоянен.
Основното в тоталното управление на качеството е системното
предотвратяване на грешките, слабостите или отклоненията, особенно при
планиране на дадена дейност, при функциониране на системата,
организацията, продукта или услугата.
Управлението на проблема качество обхваща следните равнища:
-качествен контрол-сбор от функционални, технически процедури
потвърждаващи качеството на дадено изделие или услуга на базата на
конкретни спецификации
-операционен контрол –сравняване на производството на продукт
или услуга с утвърдени нормативи и стандарти. Операционният контрол е
свързан с изпитания, измервания на крайния продукт или услуга и
отстраняване на дефектите. Тоталното управление на качеството 93
показва, че отстраняването на дефектите струва много повече и е по-
трудно отколкото да се произведе качествен продукт.
-осигуряване на качеството- като съвкупност от планирани или
системни действия и процедури които са необходими за дадено изделие
или услуга да изпълнява предназначението си.
-тоталното управление на качеството е съвкупност от дейности и
начини прилагани от организацията с цел удоволетворяване на клиентите,
като същевременно се активизира целия потенциал за производство с
възможно най-малко разходи.
Следователно тоталното управление на качеството предполага и изисква
неговите принципи да се прилагат на всички равнища в дейността,
включително и при пласмента, продажбата, при финансовите процедури и
при управление на персонала.
Проблемът качество и неговото решаване изисква следните дейности:
-акредитация или издаване на сертификат, че организацията е
способна и призната да извършва тази дейност или услуга
-сертификация при която организацията получава сертификат за
извършване на дейност по образци и спецификации за качеството на
продукта
-стандартизация- това е съвкупност от стандарти, образци,
нормативи, осигуряващи при всеки процес да се спазват определени
процедури.
-осигуряване на качеството с всички програмирани и
систематизирани действия потвърждаващи пълно доверие, че продуктът
ще задоволи определени изисквания за качество. Затова както в целия свят
така и у нас трябва да се върнат стандартите за осигуряване на качеството
и качествен контрол на произвежданите и предлагани продукти и услуги
съответстващи на пазарните стандарти.
Осигуряването на качеството е съвкупност от планирани или
системни действия и процедури, които са необходими за това дадено
изделие или услуга да изпълни определени спецификации. Свързано е с
преки и косвени разходи, а всички разходи изискват много добро
планиране и програмиране.
Косвените разходи за качество са разходите за обучение, извънредни
работни часове, уреди за контрол, производствени средства, отдел за
качествен контрол, за осигуряване на качеството, контрол на доставчиците,
реклама и т.н. Разходите немогат да се оценятват, когато не съществува
система за качество.
По специално за тези разходи се изисква много добро програмиране и
планиране. Въпреки че косвените облаги трудно могат да бъдат
предвидени, те заедно с преките трябва да се съпоставят с разходите,
когато системата за качество не съществува.
Самото наличие на системата и на удостоверението за качество прави
възможно фирмата да привлече нови клиенти от страната и от чужбина. За
утвърждаването на единни изисквания за качество се създават организации
и учреждения както на държавно, така и на световно равнище за проверка
на качеството. Системата за тотално управление на качеството на
световно равнище дава 95 напътствия за осигуряване на качеството и
извършва контрол, издава удостоверения, награди, марки за качество,
които доказват, че производителят, получил знак за качество, спазва
техническите, производствените и организационните предпоставки,
осигуряващи качеството на произвежданите и предлаганите продукти и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 яну 2021 в 05:37 студентка на 29 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2021
28 окт 2020 в 15:14 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - стопански, випуск 2020
15 сеп 2020 в 15:28 потребител на 38 години
04 апр 2020 в 14:48 потребител
06 мар 2020 в 00:18 в момента не учи на 26 години
02 мар 2020 в 01:07 студент на 25 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Публична администрация, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството

Материал № 375927, от 27 сеп 2009
Свален: 339 пъти
Прегледан: 347 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Общ материал
Брой страници: 13
Брой думи: 1,807
Брой символи: 16,980

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения