Големина на текста:
ПЛАН-КОНСПЕКТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО
МАТЕМАТИКА
Йорданка Георгиева НИКОЛОВА
ЦДГ № 24 “Светулка” – гр. Шумен
Група “Плодчетата”: 4-5 годишни
Образователно направление: математика.
Ядро: количествени отношения.
Време: Астрономично.
Глобална тема: “Аз и светът около мен”.
Подтема: “Аз уча числата”.
Познавателни задачи:
1.Количествено и поредно броене до 5.
2.Групиране и свързване на групите със съответната цифра.
3.Сравняване и подреждане на числата до 5. Разпознаване на цифрите им.
Ключови думи: числа, цифри, групи, числова редица, числови картинки и др.
І равнище:
Цел: Провокиране интереса на децата към математическите знания.
Метод: Разговор.
Похвати: Уточняващи и провокиращи въпроси.
Организация на педагогическата среда: Децата са седнали в затворен кръг.
Примерни въпроси на учителя:
Колко е голям нашият кръг днес!
Всички ли сме тук? Има ли днес отсъстващи деца? Кои деца ги няма? (децата
откриват отсъстващите; броят на пръстите на ръката, като назовават имената им)
Колко имена изброихте?
Колко деца ги няма днес?
Няма ги Ина и Павел. Как мислите, кое име е по-дълго – на Ина или на Павел?
От колко звука е името Ина? А името Павел? (децата броят на пръсти звуковете
и огласяват резултата)
Нека всеки да си каже името и да се опита да преброи от колко звука е то.
(всички деца по кръга се изказват: “Аз се казвам … Моето име е от … звука.”)
Учителят показва учебната книжка “Колко и защо?” от поредицата “Ръка за
ръка” и насочва вниманието на децата към картинката на корицата.
У: Какво правят нашите приятели-математици? Те обичат да играят и
математически игри. Любимите им игри са с числата и цифрите. Хайде да изиграем
някои от техните игри.
Резултат: Възниква потребност у детето за математически занимания.
ІІ равнище:
Цел: Уточняване знанията на децата за числата до 5 и техните цифри.
Методи: Игрови упражнения с дидактичен компонент.
1
Външна организация на педагогическата среда:
Децата се разделят на две групи: малка група от пет деца и голяма група от
всички останали деца. Децата за малката група се излъчват чрез поредно броене до 5 по
кръга, започвайки от ляво на учителя. Всяко пето дете става член на малката група.
Броенето продължава докато се излъчат 5 деца. Децата от малката група представляват
числата от 1 до 5. Те носят коронки със съответните цифри и медальони със
съответните числови картинки. Децата от голямата група са седнали в полукръг, а
децата от малката група застават в редица с гръб пред тях.
Първа задача: “Фотограф”- игрово упражнение с дидактичен компонент.
Децата от малката група, представляващи числата от 1 до 5, са с гръб към децата
от голямата група, които са в ролята на “фотографи”. Децата-“числа” се завъртат
последователно и бързо пред “фотографите”, така, че те да “снимат” цифрите им.
“Фотографите” разпознават и назовават цифрата групово. Сниманото дете-“число” се
обръща с лице, огласява цифрата си, покланя се и благодари на “фотографите”за
снимката. Застава отново с гръб. Играта продължава докато се “снимат” всички “деца-
числа”.
Втора задача: “Моето желание”- игрово упражнение с дидактичен компонент.
Организацията на педагогическата среда: Децата от двете групи са прави.
Групите са с лице една срещу друга. Всяко дете-“число”(от малката група) огласява
пред децата от голямата група своето желание, а те групово го изпълняват. (Например:
Плеснете толкова пъти, колкото показва цифрата ми. Подскочете толкова пъти, колкото
показва цифровата ми картинка. Покажете толкова пръста, колкото показва цифрата
ми…т.н.) Играта продължава, като децата от малката група, изпълняват желанията на
децата от голямата група. (Например: Подредете се в редица, като започнете от най-
малкото число. Числото две да направи две крачки напред. Числото четири да подскочи
четири пъти. Да клекне числото две… и т.н.)
Трета задача: “Има ли грешка?”- игрово упражнение с дидактичен компонент.
Организация на педагогическата среда. Децата от голямата група са седнали в
полукръг. Децата от малката група са подредили пред тях числовата редица от 1 до 5.
Децата от голямата група затварят очи. Учителят размества някои деца-”числа” в
числовата редица или медальоните им или коронките им. Децата от голямата група
отварят очите си, откриват грешките и ги поправят.
Нова организация на педагогическата среда:
Учителят диференцирано разделя децата на четири групи.
Първа група от четири деца, които са организирани за работа на маса.
На децата се предлагат фигури от дребен оперативен материал (дидактични
средства на “Учтехпром”) и цифри на числата от 1 до 5. По собствен признак те правят
групички с количествен състав от 1 до 5 и ги свързват със съответната цифра.
Втора група от шест деца. Те работят на маса с учебната книжка “Колко и защо?”,
стр. 17, задача 1.
Трета група от пет деца. Те работят на пода, седнали са в кръг върху меки
възглавнички.
“Толкова – колкото” - игрово упражнение с дидактичен компонент.
2
Материали: Два комплекта по пет твърди картона формат А4 с нарисувани върху
тях цифри и числови картинки съответно за числата от 1 до 5.(картоните са
ламинирани) Сто броя малки щипки за пране.
Игрови правила: Картоните са натрупани обратно на “пазар” пред децата. В
панерче пред тях са поставени щипките за пране. Всяко дете тегли картон от пазара и
защипва на него толкова броя щипки, колкото показва нарисуваната цифра, а числовата
картинка подпомага детето в правилното броене.
Четвърта група от две деца. Играят на пода върху килима.
Игрово упражнение с дидактичен компонент – изразяване количествения състав
на дадено число чрез комбиниране на числови картинки на други числа.
Материали: 5 бр. карти (8-8см.) с нарисувани цифри на числата съответно от 1 до
5 и 42 бр. карти (8-8 см.) с числови картинки както следва:
- числови картинки за числото 1 - 26 бр.
- числови картинки за числото 2 - 9 бр.
- числови картинки за числото 3 - 4 бр.
- числови картинки за числото 4 - 2 бр.
- числови картинки за числото 5 - 1 бр.
Игрови правила: Картите с цифри са натрупани обратно на “пазар”. Числовите
картинки са разпръснати с лице пред децата. Всяко дете тегли карта от “пазара” и
представя количествения състав на числото, показано с цифрата, като комбинира
числови картинки на други числа. Играта продължава докато се свършат картите на
“пазара”. (приложение 1)
Раздвижване: Подвижно-дидактична игра “Намери си къщичката”.
Познавателна задача: Свързване количествения състав на числото с цифрата му.
Материали: Пет броя карти (10-15 см.) с цифрите на числата от 1, 2, 3, 4, 5 и
медальони с различни цифрови картинки на числата до 5 за децата.
Игрови правила: Учителят разполага картите на различни места в залата. Те
символизират къщички на числата. Децата танцуват на фона на музика и при сигнал от
учителя: “Намери си къщичката”, децата отиват в “къщичката-цифра”, съответстваща
на числовата картинка на медальоните им. (Играта може да се повтори, като децата си
разменят медальоните, а учителят промени местата на картите.)
Резултат: Децата се справят с математическите упражнения – броят правилно
количествено и поредно до 5, разпознават и назовават цифрите на числата до 5.
ІІІ равнище:
Цел: Осъзнаване аксиоматичния принцип за образуване на числата – всяко число е
с единица по-голямо от предходното. Всяко число има точно определено място в
числовата редица.
Метод: Действено моделиране.
Организация на педагогическата среда: Децата са организирани в три групи. Всяка
група е обособена за работа на подходящо място в залата. Групите моделират реда на
числата от 1 до 5, като строят “възходящи стълбички” от различен материал.
Първа група: Децата работят с кубчета от дървен строител.
Втора група: Децата работят с кубчета от едър пластмасов строител.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

"Аз уча числата"

План-конспект на планирана педагогическа ситуация по математика за втора възрастова група...
Изпратен от:
nikolovaig
на 2009-09-22
Добавен в:
Конспекти
по Математика
Статистика:
780 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Курсова работа по висша математика

23 фев 2009
·
866
·
9
·
238
·
1,660
·
1
·
2

Курсова работа по висша математика, състояща се от 32 задачи. Задачите са свъзани с аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо оптимиране
 

Логически задачи и решенията им

28 мар 2010
·
189
·
2
·
362
·
506

В документа е обяснено решаването на няколко логически задачи, което подпомага за разбирането на такива типове задачи...
 

Задачи по математика

15 мар 2007
·
2,039
·
4
·
120
·
1,281
·
2
·
14

Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства.....?
 

Логически задачи

03 апр 2009
·
114
·
9
·
1,309
·
1

Логически задачи по математика...
 

Урок по математика за 3 клас

07 апр 2009
·
345
·
4
·
727
·
645

Учителят поздравява учениците, проверява присъстващите, подготвените учебни материали и пособия неоходими за провеждането на часа....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Тест по математика за 7-ми клас (за края на първи срок)
междинен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът е подходящ за всички ученици от 7-ми клас, на които им предстои НВО. Съдържа 20 въпроси със задачи, които имат само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Радка Кънчева преподавател
(Лесен)
20
32
1
8 мин
30.09.2016
Тест по математика за 9-ти клас - входно ниво
входен тест по Математика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 задачи със затворен отговор. Само един от посочените отговори е верен. Служи за изходно ниво от 8-ми и входно ниво за 9-ти клас.
(Лесен)
10
192
1
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по математика

"Аз уча числата"

Материал № 374649, от 22 сеп 2009
Свален: 780 пъти
Прегледан: 1,058 пъти
Предмет: Математика
Тип: Конспект
Брой страници: 5
Брой думи: 949
Брой символи: 7,526

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за ""Аз уча числата""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Магдалена Иванова
преподава по Математика
в град Варна
40

Мира Александрова
преподава по Математика
в град София
с опит от  14 години
15

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения